Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Strategii „5G dla Polski”

5G - ilustracja

Od 5 stycznia 2018 r. do 11 lutego 2018 r. trwały konsultacje społeczne projektu Strategii „5G dla Polski”, dokumentu określającego działania oraz środki dla realizacji celu jakim jest wdrożenie sieci 5G w Polsce najpóźniej do 2025 roku. W ramach konsultacji otrzymaliśmy 38 stanowisk.

Uwagi do projektu Strategii „5G dla Polski” zgłosiło 38 podmiotów, między innymi: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Łodzi, Marszałek Województwa Łódzkiego, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz wiele innych organizacji pozarządowych, a także osób prywatnych. W blisko połowie stanowisk wyrażono poparcie dla założeń Strategii „5G dla Polski”. Zgłoszone uwagi dotyczyły przede wszystkim zmiany rangi konsultowanego dokumentu, z ministerialnego na rządowy oraz większego powiązania dokumentu ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dziękujemy wszystkim za przesłane opinie.

Przedstawiamy sprawozdanie z przebiegu konsultacji wraz z zestawieniem zgłoszonych uwag oraz naszym stanowiskiem.

Sprawozdanie z konsultacji Strategii 5G dla Polski - ODT Pobierz plik: odt Sprawozdanie z konsultacji Strategii 5G dla Polski - ODT

Rozmiar : 0.06MB

Sprawozdanie z konsultacji Strategii 5G dla Polski - PDF Pobierz plik: pdf Sprawozdanie z konsultacji Strategii 5G dla Polski - PDF

Rozmiar : 0.69MB

Tabela ze stanowiskiem MC do zgłoszonych uwag - ODT Pobierz plik: odt Tabela ze stanowiskiem MC do zgłoszonych uwag - ODT

Rozmiar : 0.37MB

Tabela ze stanowiskiem MC do zgłoszonych uwag - PDF Pobierz plik: pdf Tabela ze stanowiskiem MC do zgłoszonych uwag - PDF

Rozmiar : 1.64MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.03.2018 17:39
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 12.03.2018 17:39
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk