Program Współpracy MC z Organizacjami Pozarządowymi

Zapraszamy do konsultacji Programu Współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Organizacjami Pozarządowymi.

Program ma zapewnić ramy dla sprawnej i efektywnej współpracy MC z organizacjami pozarządowymi. W programie przedstawione zostały priorytety, formy i zasady współpracy MC z trzecim sektorem, które ułatwią udział stronie społecznej w procesie tworzenia regulacji, kształtowaniu polityk publicznych i rozwiązań prawnych, aby w efekcie podejmowane były lepsze, bardziej wyważone decyzje.

Obowiązek opracowania programu wynika bezpośrednio z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). Projekt programu, zgodnie z art. 5 b ww. ustawy, podlega konsultacjom z organizacjami pozarządowymi.

Uwagi prosimy zgłaszać do 30 października 2018 r. na adres: piotr.majewski@mc.gov.pl oraz pawel.flakiewicz@mc.gov.pl

odt Program Współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Organizacjami Pozarządowymi

0.07MB

ZAKOŃCZONE: 05.10.2018 - 30.10.2018

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.11.2018 11:57
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 27.11.2018 11:57
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk