Article List

21.12.2018

Etyczny rozwój sztucznej inteligencji - zachęcamy do konsultacji

TRWAJĄCE 18.01.2019

Prace w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji (AI) w Unii Europejskiej nabierają tempa. Grupa Ekspertów ds. Sztucznej Inteligencji działająca przy Komisji Europejskiej opracowała pierwszy szkic wytycznych dotyczących etycznego rozwoju AI. Polska ma swojego przedstawiciela w tej Grupie i brała aktywny udział w pracach.
16.10.2018

Druga runda konsultacji projektu Rekomendacji Ministra Cyfryzacji dotyczących warunków technicznych i organizacyjnych powierzenia danych administracji publicznej do przetwarzania w publicznej chmurze obliczeniowej

ZAKOŃCZONE 12.11.2018

Przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej jest technologiczną rzeczywistością w większości sektorów gospodarki. W sektorze publicznym, ze względu na wagę i rolę przetwarzanych danych, wymaga ono szczególnej uwagi.
26.10.2018

Zapraszamy do konsultacji stanowiska rządu do projektu rozporządzenia w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

ZAKOŃCZONE 06.11.2018

W związku z publikacją projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym zapraszamy Państwa do dzielenia się stanowiskami i opiniami dotyczącymi tego dokumentu. Przesłane materiały zostaną wykorzystane do przygotowania oficjalnego Stanowiska Rządu RP w tym zakresie.
09.10.2018

Program Współpracy MC z Organizacjami Pozarządowymi

ZAKOŃCZONE 30.10.2018

Zapraszamy do konsultacji Programu Współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Organizacjami Pozarządowymi.
Konsultacje publiczne Narodowego Planu Szerokopasmowego
11.09.2018

Konsultacje publiczne Narodowego Planu Szerokopasmowego

ZAKOŃCZONE 16.10.2018

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna formalny proces konsultacji publicznych projektu aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego. Konsultacje potrwają do 16 października br.
22.11.2018

Konsultacje aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego – publikacja sprawozdania

ZAKOŃCZONE 16.10.2018

Konsultacje publiczne projektu aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego cieszyły się dużym zainteresowaniem. Do Ministerstwa Cyfryzacji wpłynęło 16 obszernych stanowisk.
13.09.2018

Zapraszamy do konsultacji - Komisja Europejska proponuje utworzenie Centrum Kompetencji i sieci ośrodków krajowych w obszarze cyberbezpieczeństwa

12 września br. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji. Projekt wpisuje się w kontynuację, zsynchronizowanych na poziomie UE, działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa oraz potencjał państw członkowskich w tej dziedzinie.
19.07.2018

Konsultacje projektu Rekomendacji Ministra Cyfryzacji dotyczących warunków technicznych i organizacyjnych powierzenia danych administracji publicznej do przetwarzania w publicznej chmurze obliczeniowej

ZAKOŃCZONE 31.08.2018

Przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej jest technologiczną rzeczywistością w większości sektorów gospodarki. W sektorze publicznym, ze względu na wagę i rolę przetwarzanych danych, wymaga ono szczególnej uwagi.
07.08.2018

Robocze konsultacje nowego Narodowego Planu Szerokopasmowego

ZAKOŃCZONE 31.08.2018

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia roboczą wersję projektu zaktualizowanego Narodowego Planu Szerokopasmowego, celem uzyskania wstępnych opinii oraz propozycji uzupełnienia dokumentu.
13.07.2018

Projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w ramach rządowego projektu „Dostępność Plus"

ZAKOŃCZONE 02.08.2018

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wdrażający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka