W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót
FE_Polska_Cyfrowa logo-RP_180x40 logo-efrr

Projekt Cyfrowa Piaskownica Administracji (CPA)

03.06.2019

Wyobraź sobie, że korzystanie z usług administracji publicznej może być jeszcze prostsze? Chciałbyś sprawy urzędowe załatwiać np. za pomocą aplikacji swojego banku? A może masz pomysł jak wykorzystać cyfrowe usługi administracji publicznej w rozwoju własnego biznesu i dlatego chcesz mieć wpływ na ich kształt? Takie właśnie podejście wspiera Projekt Cyfrowa Piaskownica Administracji.

Założenia projektu

 • Zbudowanie przez administrację publiczną ekosystemu cyfrowej piaskownicy, czyli zbioru wzajemnie powiązanych ze sobą elementów składający się z systemu informatycznego klasy API management,  zasobów ludzkich, procedur organizacyjnych oraz informacyjnych.
 • Stworzenie środowiska testowego udostępniającego prototypy usług API administracji. Będą tam dostępne różne typy usług API: takie, z których już można korzystać produkcyjnie, usługi w trakcie realizacji oraz prototypy nowych usług, które zaproponowane zostaną przez społeczność CPA.
 • Budowa społeczności Cyfrowej Piaskownicy Administracji obejmującej: administrację publiczną, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i wszystkie inne osoby i organizacje zainteresowane rozwojem cyfrowych usług administracji.
 • Działania w postaci inicjatyw, wydarzeń i otwartego laboratorium, umożliwiające członkom społeczności CPA ocenę przydatności propozycji nowych usług API oraz budowę własnych rozwiązań wykorzystujących udostępnione w piaskownicy prototypy .

Na podstawie zebranych informacji, przygotowane zostaną rekomendacje dla GovTech Polska  dotyczące wdrożenia produkcyjnego nowych lub zmienionych usług API.

Kluczowym założeniem projektu jest pobudzenie innowacyjności przy tworzeniu nowych rozwiązań poprzez nawiązanie współpracy administracji publicznej z odbiorcami jej usług.

Cele projektu

 • Wdrożenie procesu prototypowania usług API administracji, który będzie wspierał administrację rządową w przeprowadzeniu konsultacji dotyczących zmian w portfolio takich usług, udostępnianych przez jej systemy. Ma umożliwić ocenę ich przydatności i popytu na nowe usługi.
 • Stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla współpracy administracji rządowej z biznesem, a także współpracy międzyresortowej. Pozwoli to na zwiększenie interoperacyjności danych (biznes/administracja, administracja/administracja) oraz współtworzenie usług cyfrowych z sektorem komercyjnym.
 • Stworzenie katalogu gromadzącego i publikującego informacje o udostępnianych przez administrację publiczną usługach API wraz z dokumentacją techniczną tych usług i ich wersjami testowymi.
 • Umożliwienie wcześniejszego przygotowania się podmiotów zewnętrznych do integracji z usługami API administracji, planowanymi do wdrożenia w toczących się projektach.

Oczekiwane rezultaty

 • Umożliwienie testowania inicjatyw budujących nowe rozwiązania biznesowe w oparciu o usługi udostępniane przez Platformę API CPA;
 • Pobudzenie współpracy na styku biznes – administracja;
 • Zaangażowanie obywateli i wykorzystanie ich potencjału do tworzenia nowych rozwiązań technologicznych;
 • Zwiększenie dopasowania usług cyfrowych powstających w administracji publicznej do faktycznych potrzeb biznesowych poprzez zebranie opinii i oczekiwań na etapie testowania pomysłów;
 • Kontrolowany i dopasowany do potrzeb rozwój architektury informacyjnej państwa;
 • Obniżenie barier związanych z wysokimi nakładami finansowymi na tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych;
 • Skrócenie czasu wytworzenia prototypów usług;
 • Udostępnienie jednego miejsca dostępu do testowych usług API;
 • Skrócenie czasu i kosztów związanych z integracją podmiotów zewnętrznych za pomocą usług API z nowymi systemami administracji publicznej.

Produkty projektu:

 • Platforma API CPA – platforma informatyczna typu API Management do tworzenia i testowania nowych usług API.
 • Procedury funkcjonowania Cyfrowej Piaskownicy Administracji.
 • Portal współpracy ze społecznością CPA.
 • Repozytorium usług API administracji.
 • Raport podsumowujący funkcjonowanie CPA na podstawie udostępnionych prototypów i działań, zawierający rekomendacje dotyczące dalszego wykorzystania rozwiązania.
 • Wdrożony proces prototypowania usług API administracji.

Status projektu:

W realizacji.

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna:

Ministerstwo Cyfryzacji

Projekt a dokumenty strategiczne

Projekt CPA i jego cele są spójne z kierunkowym działaniem państwa i Unii Europejskiej w szczególności z celami zdefiniowanymi w następujących dokumentach strategicznych:

 • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
 • Strategia Sprawne Państwo 2020
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SRK2020)
 • Program Od papierowej do cyfrowej Polski
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”
 • Plany działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016-2020
 • Small Business Act
 • Strategia Europa 2020

Harmonogram realizacji projektu:

 • ETAP I - Uruchomienie Portalu współpracy, uruchomienie Platformy API CPA v1.0, udostępnienie na Platformie API CPA Portfel API v1, uruchomienie Inicjatywy nr I dotyczącej przygotowania prototypu automatyzacji weryfikacji oceny wiarygodności podmiotów przez instytucje finansowe.

             Planowane zakończenie: III kwartał 2019

 • ETAP II: Uruchomienie Platformy API CPA v3, udostępnienie na Platformie API CPA Portfelu API v7, zrealizowanie Inicjatywy nr I dotyczącej przygotowania prototypu automatyzacji weryfikacji oceny wiarygodności podmiotów przez instytucje finansowe, uruchomienie Inicjatywy nr II dotyczącej przygotowania prototypu automatyzacji weryfikacji oceny autentyczności dokumentacji, jaka przedstawiana jest przez osoby występujące z roszczeniem do zakładu ubezpieczeń o wypłatę odszkodowania lub roszczenia.

              Planowane zakończenie: I kwartał 2020

 • ETAP III: Uruchomienie Platformy API CPA v4, udostępnienie na Platformie API CPA Portfelu API v16, zrealizowanie Inicjatywy nr II dotyczącej przygotowania prototypu automatyzacji weryfikacji oceny autentyczności dokumentacji, jaka przedstawiana jest przez osoby występujące z roszczeniem do zakładu ubezpieczeń o wypłatę odszkodowania lub roszczenia oraz Inicjatywy III dotyczącej przygotowania prototypu automatyzacji doręczeń pism i płatności z nimi powiązanych przez podmioty zewnętrzne.

               Planowane zakończenie: IV kwartał 2020

 • ETAP IV:  Wdrożenie procesu Prototypowania usług API, udostępnienie na Platformie API CPA Portfelu API v21, zrealizowanie Inicjatywy nr IV (zakres prototypowanych usług API zostanie wybrany w trakcie realizacji projektu we współpracy ze społecznością CPA).

               Planowane zakończenie: II kwartał 2021

Wartość projektu

Szacowany budżet potrzebny na realizację projektu wynosi 10 768 697,58 zł (brutto)

Źródła finansowania:

Planuje się sfinansowanie realizacji projektu z II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.2 Cyfryzacja Procesów Back-Office w Administracji Rządowej. Pokrycie różnicy wydatków zostanie pokryte ze środków budżetu Państwa.

Środki z Unii Europejskiej:

84,63%

Środki  z budżetu Państwa:

15,37%

 

Harmonogram finansowania:

 Rok

 2019

 2020

 2021

 Budżet (brutto) 

 3 541 048,55 PLN 

 5 115 345,61 PLN 

 2 112 303,42 PLN 

 

Metodyka zarządzania i realizacji projektu:

Zasady zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 Ministra Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzania do realizacji oraz zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w resorcie cyfryzacji.

Strona internetowa projektu:

https://www.gov.pl/web/cpa