Rejestr umów/zamówień finansowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji

2017-12-29

Lp. 

Nr umowy/
zamówienia

Data
zawarcia
Kontrahent Przedmiot 
Termin realizacji
od dnia do dnia
Wartość Współfinan- -sowanie
ze
środków
UE
Finansowanie z funduszu celowego CEPIK
1 33/BDG/2016 2016-12-29 Krystyna Sikorska, Artur Sikorski s.c.              NIP: 5261047428 Cykliczna dostawa napojów i art.. Żywnościowych 2017-01-01 2017-12-31 64 566,50 zł nie
2 21/IM PEL CLEANING/MC/PN/16 2016-12-29 21/IM PEL CLEANING/MC/PN/16                      NIP: 9542250979 Usługi sprzątania 2017-01-01 2017-12-31 434 747,76 zł tak 
3 42/BDG/2016 2016-12-29 ORBIS S.A.                                                        NIP: 5260250469 Najem 6 miejsc na parkingu podziemnym 2017-01-01 na czas nieokreślony 32 400,00 zł nie
4 1/DIP/WCIA/PWPW/2017 2017-01-03 Polska WytwórniaPapierów Wartościowych S.A.                                                                      NIP: 5250001090 Świadczenie usług certyfikacyjnych na potrzeby systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 2017-01-03 2017-12-31 96 013,80 zł nie
5 PROFORMA Nr 29-2017-003 2017-01-03 Radisson Blu Sobieski Hotel Warszawa          NIP: 5260303361 Świadczenie usłui konferencyjnej - zapewnienie warunków lokalowych ze specjalistycznym wyposażeniem do planowanych prac projektowych w terminach 9  i 16 stycznia 2017 r. 2017-01-03 2017-01-16 6 236,10 zł nie
6 39/BDG/2016  (122/CUL/2016 2016-12-29 Centrum Usług Logistycznych                           NIP: 7010270911 Usługi przygotowania, dostarczania i podawania posiłków w czasie spotkań organizowanych prze MC 2017-01-01 2017-12-31 99 810,00 zł nie
7 43/BDG/2016 2016-12-29 Centrum Usług Wspólnych                                 NIP: 5213590436 Udostępnienie 6 stanowisk garażowych 2017-01-01 2017-12-31 22 140,00 zł nie
8 35/BDG/2016 2016-12-28 G.L.M. Sp. z o. o.                                               NIP: 9511632556 Prenumerata prasy krajowej i zagranicznej na 2017 rok w wersji papierowej 2017-01-01 2017-12-31 47 280,63 zł tak 
9 1/DWMiA/MC/17 2017-01-10 Summa Linguae S.A.
NIP: 9452165721
Usługi tłumaczeń specjalistycznych pisemnych i ustnych oraz weryfikację tumaczeń specjalistycznych pisemnych 2017-01-10 2017-12-31 80 000,00 zł nie
10 14/DIP/2016 2017-01-02 Wolters Kluwer S.A.
NIP: 5830018931
Udzielenie licencji na korzystanie w miejscu instalacji z systemu informacji prawnej zawierającego bazy danych informacji prawnej, zwanego dalej „Systemem” 2017-01-01 2017-09-30 124 476,00 zł nie
11 41/DRUCiOD 2017-01-11 FXGRAIL Sp. z o.o.
NIP: 9522102721
Usługa wykonania Studium Wykonalności (wraz z diagramem
Gantta oraz diagramem struktury produktów projektu i diagramem następstwa produktów projektu, planem działań antykorupcyjnych dla projektu i rejestrem ryzyk) dla projektu
2017-01-11 2017-02-28 86 100,00 zł tak 
12 70015256 2016-12-31 Rentokil Initial Sp. z o.o.
NIP: 5252208151
Dostawa i wymiana mat wejściowych w budynku Ministerstwa 2016-12-01 2016-12-31 622,86 zł nie
13 1/DT/2017 2017-01-11 Piotr Dmochowski -Lipski Usługa wykonania Studium Wykonawczego "EUTELSAT IGO" 2017-01-02 2017-05-01 72 225,00 zł nie
14 FVG01446/12/2016 2016-12-26 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie GOV.PL 2016-12-22 2017-12-21 184,50 zł nie
15 36/BDG/2016 2016-12-29 e-kiosk S.A.
NIP: 8951827513
Prenumerata prasy krajowej w wersji elektronicznej na 2017 rok 2017-01-01 2017-12-31 21 386,17 zł nie
16 1/DBiF/2017 2017-01-17 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o. o.
NIP: 6310102123
Utrzymanie, wsparcie techniczne w zakresie usuwania błędów, awarii lub usterek oraz usługi asysty merytorycznej systemu finansowo-księgowego na okres 3 m-cy 2017-01-01 2017-12-31 138 375,00 zł nie
17 46/BM/2016 BM / 40399 Młynarska-Sobaczewska Anna Opinia prawna w zakresie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 2016-12-29 2017-01-05 9 930,00 zł nie
18 2/BDG/2017 BDG/ 40413 (FORTECH) Adam Szczepaniak Usługi doradcze w zakresie planowanych i realizowanych procesów inwestycyjno-budowlanych i remontowych w budynku MC ul. Krówlewska 2017-01-01 2017-12-31 40 800,00 zł nie
20 2017/47/M/00004 2016-12-31 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2016-12-01 2016-12-31 669,12 zł nie
21 3/P/BZPP/2016 2016-12-23 Ernst & Young
NIP: 5252314195
Usługa ekspercka dotycząca sporządzenia opinii do koncepcji bezpieczeństwa w zakresie projektu mDokumenty 2016-12-23 2017-01-10 27 600,00 zł nie
22 26/MARUTA WACHTA/MC/US/16 2017-01-24 MARUTA WACHTA Sp. J.
NIP: 6760111300
Świadczenie wyspecjalizowanych usług prawnych  2017-01-24 2018-01-23 990 150,00 zł tak 
23 34/BDG/2016 2017-01-16 Bazarnik Sp. z o.o.
NIP: 5252482857
Dostawa wizytówek, w tym kolorowych, oraz pieczęci i stempli 2017-01-16 2017-12-31 20 000,00 zł nie
24 576912 2017-01-24 LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 1130089950
Zakup wyposażenia 2017-01-24 2017-01-24 2 094,50 zł nie
25   2017-01-23 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Abonament  RTV za 2016 2017-01-01 2017-12-31 7 510,10 zł nie
26 1/DT/IOP/17 2017-01-23 Magdalena Samulak Banaszczyk - Vmoris Agency Strefa Efektywnego Marketingu
NIP: 8951593541
Organizacja warszatatów dla ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2017-01-23 2017-01-27 36 530,10 zł nie
27 01/2017 2017-01-19 Invest Land-Consulting Monika Radgowska
NIP: 7962311770
Usługa renowacji mebli 2017-01-19 2017-01-19 5 535,00 zł nie
28 1606141T22F/M 2016-06-30 NETIA S.A.
NIP: 5260205575
Usługi wysyłania SMS na potrzeby systemu ePUAP 2016-04-01 2016-04-30 28 207,59 zł nie
29 Deklaracja D-N 2015 2017-01-26 Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście
NIP: 5262654610
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017-01-01 2017-12-31 30 600,00 zł tak
30 25/01/2017/tele 2016-12-31 ATM S.A.
NIP: 1130059989
Najem lokalu (w tym łącze internetowe) z przeznaczeniem na serwerownie systemu ePUAP  2016-12-01 2016-12-31 35 423,04 zł nie
31 5/01/2017 17.01.2017 HARDMET Marian Łogwiński
NIP: 9510062335
Wyposażenie pomieszczenia serwerowni 17.01.2017 17.01.2017 4 993,80 zł nie
32 6/BDG/2017 2017-01-12 Polski Komitet Normalizacyjny
NIP: 5251008869
Zakup Polskich Norm:PN…….w dziedzinie technik informatycznych oraz bezpieczeństwa 2017-01-19 2017-01-19 768,15 zł nie
33 2017/01/786 2017-01-26 SUNpress Paweł Łebkowski
NIP: 8971115425
Informacja w prasie 2017-01-26 2017-01-26 787,20 zł nie
     34 19/ASCOMP/MC/PN/17 2017-01-24 ASCOMP S.A.
NIP: 6790125206
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót mających na celu realizację zadania: Modernizacja pomieszczenia technicznego w budynku Ministerstwa Cyfryzacji. 2017-01-24 2020-01-30            940 950,00 zł nie
     35 2/DP/2017 2017-02-02 Dworzyński Rogalski Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska                           NIP:5272764412 Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej wybranych problemów z dziedziny prawa telekomunikacyjnego 2017-02-03 2017-02-10 21 525,00 zł NIE
     36 1/BM/MC/17 2017-02-02 Instytut Monitorowania Mediów Sp. z o.o.       NIP:5252151907 Codzienny monitoring prasy i mediów elektronicznych (radia i telewizji). 2017-02-02 2018-02-01 28 044,00 zł NIE 
37 2191/C/2016/17 2017-01-16 Hitachi Capital Polska Sp. z o.o.
NIP: 1181808573
 Naprawa uszkodzenej felgi w pojeździe służbowym 2017-01-16 2017-01-16 98,40 zł nie
38 19/1/2017 2017-01-24 4GROW Mateusz Dąbrowski
NIP: 1251115149
Usługi szkoleniowe 2017-01-20 2017-01-20 3 026,00 zł nie
39 3/BM/MC/17 2017-02-03 Migam „RKPK” Sp. z o.o. s.k.a.
NIP: 9512387159
Usługi symultanicznego tłumaczenia na Polski Język Migowy przemówień publicznych/konferencji/spotkań w Warszawie 2017-02-03 2018-03-31 5 166,00 zł nie
40 5/BM/MC/17 2017-02-03 SIŁA OBRAZU - Jakub Szymczuk
NIP: 5252305670
Usługi fotograficzne na potrzeby MC 2017-02-03 2017-02-17 1 107,00 zł nie
41 24/01/2017/tele 2016-12-31 ATM S.A.
NIP: 1130059989
Transmija danych w technologii MPLS w m-cu grudniu 2016 r. 2016-12-01 2016-12-31 736,77 zł nie  
42 25/DANAE I
Realizacja/MC/PN/2016
2017-02-06 DANAE sp. z o. o.
NIP: 82126401180
Badanie popytu i postrzegania mDokumentów 2017-02-06 2017-04-02 84 624,00 zł nie  
43 Umowa Ramowa 2/DUIRS/2017 2017-01-31 Centralny Ośrodek Informatyi
NIP: 7252036863
Wykonanie prac w obszarze elektronicznej identyfikacji w celu realizacji projektu węzła krajowego 2017-01-31 2020-01-31 22 278 816,57 zł nie  
44 2/DKFE/UZ/2017 2017-02-06 Piotr Wiśnioch Usługi eksperckie 2017-02-06 2017-07-02 10 325,00 zł nie  
45 Aneks nr 3 do umowy 8/DEP/2013  2016-12-30 Centralny Ośrodek Informatyi
NIP: 7252036863
Realizacja projektu CEPIK 2.0 2016-12-30 2018-09-30 42 585 552,10 zł   Aneks zwiększa wartość wynagrodzenia z tyt. Umowy z 2013 r.  i przedłuża termin realizacji  projektu
46 1/DUiRS/2017 2017-02-01 Centralny Ośrodek Informatyi
NIP: 7252036863
Realizacja usług w zakresie czynności materialno-technicznych związanych z przygotowaniem odpowiedzi na Wnioski i Zapytania, udzielania wsparcia w pracach pomocniczych i merytorycznych oraz opiniowania spełnienia warunków 2017-02-01 2019-01-31 35 786 020,98 zł   tak
47 25/17 2017-01-11 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 2016-11-01 2016-11-30 2 661,42 zł nie  
48 6/2017                                                      7/2017 2017-01-31 Wojciech Kałuża
NIP: 5212671339
Wymiana pompy instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie przepustu do światłowodów 2017-01-31 2017-01-31 13 401,00 zł nie  
49 0035/01/2017                     F/307/2017/74947 2017-01-31 LIRA DOM
Tadeusz Lipnik Piotr Raszkiewicz
NIP: 1180099821                                           IKEA Retail Sp. z o.o.
NIP: 5270103385           
Zakup wyposażenia budynku MC 2017-01-31 2017-01-31 2 027,29 zł nie  
50 2/DIP/BICONCEPT/MC/PN/17 2017-02-09 BI CONCEPT Łukasz Olczak Nadzór inwestorski w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej nad zadaniem inwestycyjnym 2017-02-09 2020-01-30 12 000,00 zł nie  
51 5/BDG/2017 2017-02-10 EL-BUD Andrzej Dąbrowski
NIP: 1130985905
Usługi remontowe 2017-02-10 2017-03-22 74 998,00 zł nie  
52 aneks nr 1 do 36/BDG/2016 2017-02-10 e-kiosk S.A.
NIP: 8951827513
Prenumerata prasy krajowej na 2017 rok w wersji elektronicznej x x 16 260,77 zł nie  
53 00226/01/2017 2017-01-31 Ślimak Sp. z o. o.
NIP: 8222346401
Zakup artykułów spożywczych 2017-01-31 2017-01-31                  224,00 zł nie  
54 3/2016 2017-01-31 Stefan Falkowski Sat-Fal
NIP: 1130073475
Modernizacja systemu alarmowego i kontroli dostępu w pomieszczeniach budynku 2017-01-31 2017-01-31                7 346,79 zł nie  
55 FVG00172/01/2017 2017-01-23 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie .gov.pl 2017-01-17 2018-01-16                  184,50 zł nie  
56 FV/1/2017/02 2017-02-02 EL-BUD Andrzej Dąbrowski
NIP: 1130073475
Usługa remontowa 2017-02-02 2017-02-02                5 084,00 zł nie  
57 70018116 2017-01-31 Rentokil Initial Sp. z o.o.
NIP: 5252208151
Dostawa i wymiana mat wejściowych w budynku Ministerstwa 2017-01-01 2017-01-31                1 038,10 zł nie  
58 19/BDG/2016  2017-01-31 Firma FELSZ - FELSZ Pusłowska
NIP: 5260102065
Zakup gładzi szpachlowej Akryl putz FS20 2017-01-31 2017-01-31                    40,00 zł nie  
59 633/01/2017/WM/RZE 2017-01-13 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Usługa zakwaterowania i informacji zagranicznej .Barcelona 2017-02-28 2017-03-01                1 847,21 zł nie  
60 7/BM/MC/2017 2017-01-31 Code Fun Sp. z o.o.                                               NIP:5252629071 Przeprowadzenie warsztatów z zakresu nauki programowania dla dzieci w wieku 5-10 lat zaproszonych do udziału w warsztatach przez MC. 2017-01-25 2017-05-31 7 810,50 zł nie  
61 2017/F53/00002 2017-02-06 Centrum Obsługi Administracji Rządowej      NIP:5213590436 Zakup usługi edytorskiej związanej z obsługą posiedzeń Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji 2017-01-31 2017-01-31                    40,00 zł nie  
62 FVG00212/01/2017 2017-01-30 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie .gov.pl 2017-01-24 2018-01-23                  184,50 zł nie  
63 1/DKFE/UDC/2017 2017-02-08 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Świadczenie wyspecjalizowanych usług eksperckich  2017-02-08 43 830,00 1 928 000,00 zł nie  
64 3/DUiRS/2017 2017-02-15 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Udzielenie licencji na korzystanie z Systemu Zarządzania Dokumentami i Zadaniami Pracowników 2017-02-15 x                1 230,00 zł nie  
65 1/DIP/APNPromise/MC/17 2017-02-17 APN Promise S. A.
NIP: 5210088682
Zakup i dostawa 1 licencji serwerowej Microsoft SharePoint Portal Server i 450 licencji Office 365 Enterprise E1 User CSS 2017-02-17 2017-03-02 152 194,05 zł nie  
66 39/2017 2017-02-08 Drukarnia Offsetowa Express-Druk
NIP: 9710166298
Wydruk publikacji "Piękne umysły. Lwowska szkoła matematyczna" 2017-02-08 2017-02-08 4 674,00 zł nie  
67 285/BF/2017 2017-02-06 Komenda Główna Straży Granicznej 
NIP: 5212921032
Refundacja kosztów dostępu do Internetu na terenie serwerowni (dotyczy ePUAP) 2016-12-01 2016-12-31 235,68 zł nie  
68 F/001689/17 2017-02-15 Gospodarstwo Ogrodnicze Berdowski Mirosław Import-Export
NIP: 5361006624
Zakup wyposażenia budynku MC 2017-02-15 2017-02-15 2 091,28 zł nie  
69 FVP/2017/02/0102 2017-02-17 Freshmail Sp. z o. o.
NIP: 6751496393
Zakup aplikacji do tworzenia newsletterów 2017-02-17 2017-02-17 2 706,00 zł nie  
70 2017/47/M/00012 2017-01-31 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2017-01-01 2017-01-31 920,04 zł nie  
71 9/2/2017 2017-01-31 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Opłata za usługę utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne  2017-01-01 2017-01-31 67 496,25 zł nie  
72 13/2017 2017-02-07 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-01-01 2017-01-31 2 057,00 zł nie  
73 FA/012/17 2017-02-13 DECOMEBEL Magdalena Mądrakiewicz
NIP: 6172007333
Zakup wyposażenia budynku MC 2017-02-13 2017-02-13 5 768,70 zł nie  
74 82/B/FIN 2017-01-30 Nadwiślański Odział Straży Granicznej
NIP: 5222735986
Refundacja kosztów energii elektrycznej w serwerowni Centralnego Węzła Teleinformatycznego - koszt związany z utrzymaniem urządzeń systemu teleinformatycznego "ePUAP" 2016-12-01 2016-12-08 186,50 zł nie  
75 0415/J/2017                                       12/2017 31.01.2017 L2 - Language Consulting Sp. z o. o.
NIP: 5213005596                                              POLIGLOTA Sp. z o. o.
NIP: 5270050950
Usługi szkoleniowe 31.01.2017 31.01.2017 686,00 zł nie  
76 Deklaracja DN-15/O i DN-15/A             27.02.2017 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Podatek od nieruchomości na rok 2017 - korekta deklaracji 01.03.2017 31.12.2017 91,00 zł nie  
77 3/02/2017 15.02.2017 MR SYSTEM Marek Lipowski
NIP: 5661620653
Wykonanie relokacji i rekonfiguracji urządzeń sterowania systemu kontroli dostępu oraz dostawa interfejsu komunikacyjnego Roger 15.02.2017 15.02.2017 725,70 zł nie  
78 00709/02/17 17.02.2017 SAS Sp. z o.o.
NIP: 5272523714
Zakup środków higieny osobistej i ochrony indywidualnej (BHP) i apteczek pierwszej pomocy 17.02.2017 17.02.2017 4 352,51 zł nie  
79 3/DKFE/UZ/2017               4/DKFE/UZ/2017               5/DKFE/UZ/2017 20.02.2017 Wiśniewski Michał ART-IM
NIP: 7121141111                                           Anna Ober                                               Wojciech Ciesielski
Udzielenie wsparcia potencjalnym wnioskodawcom II osi PO PC w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej 20.02.2017 20.06.2017 18 000,00 zł nie  
80 UMOWA RAMOWA 5/DUiRS/2017  2017-02-27 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Realizacja projektu informatycznego pn. mDokumenty w Administracji Publicznej w Polsce - faza I 2017-02-27 2018-01-31 5 935 315,00 zł nie  
81 424/2017/WAR 2017-02-08 Altkom Akademia S.A.
NIP: 1180008391
Usługi szkoleniowe 2017-02-06 2017-02-08 2 160,00 zł nie  
82 16/32/S/2017 2017-02-24 INTEGRIO S.C.
NIP: 6783032490
Szkolenie "Służba przygotowawcza w służbie cywilnej" 2017-02-22 2017-02-24 1 380,00 zł nie  
83 7/DUiRS/2017 2017-03-08 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Przygotowanie postępowania o udzielelnie zamówinia publicznego na zakup linii drukująco-kopertującej na potrzeby sysytemu CEPIK 2017-03-08 2017-07-09 36 900,00 zł nie tak
84 FPRO/251/02/2017/0064       FPF/000309/2017 2017-02-27 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
NIP: 5260307956                             PRESSCOM Sp. z o. o.
NIP: 8971688084
Usługi szkoleniowe 2017-02-28 2017-03-31 3 190,00 zł nie  
85 FV010746 2017-02-27 Polmars R.Ziółkowski i S-ka Sp. kom.
NIP: 5242416089
Zakup artykułów spożywczych 2017-02-27 2017-02-27 922,89 zł nie  
86 2017/F53/00003 2017-02-28 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Zakup usługi edytorskiej związanej z obsługą posiedzeń Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji 2017-03-30 2017-02-09 744,15 zł nie  
87 254/17 201702-17 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 2016-12-01 2016-12-31 2 779,51 zł nie  
88 0047/02/17/FS02R 2017-02-28 Centrum Usług Logistycznych                     NIP: 7010270911 Organizacja konferencji 2017-02-16 2017-02-16 1 000,00 zł nie  
89 586/2017/WAR                                      34/2017 2017-02-22 Altkom Akademia S.A.
NIP: 1180008391                                        POLIGLOTA Sp. z o.o.
NIP: 5270050950
Usługi szkoleniowe 2017-02-20 2017-02-22 4 504,00 zł nie  
90 70020904 2017-02-28 Rentokil Initial Sp. z o.o.
NIP: 5252208151
Dostawa i wymiana mat wejściowych w budynku Ministerstwa 2017-02-01 2017-02-28 207,62 zł nie  
91 36/2017 2017-03-01 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-02-01 2017-02-28 2 057,00 zł nie  
92 6/DUiRS/2017 2017-03-09 Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.
NIP: 5213114842
Wykonanie archiwizacji dokumentacji 2017-03-13 2017-10-13 93 603,05 zł nie tak
93 3/DT/2017 2017-03-14 Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
NIP: 5250009312
Świadczenie usług eksperckich  2017-03-14 2017-12-31 24 477,00 zł nie  
94 7/BDG/2017 2017-02-21 Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu Adam Stolarzewicz
NIP: 9541254509
Usługi szkoleniowe 2017-02-21 2017-12-22 27 930,00 zł nie  
95 03/03/2017 2017-03-04 WarsawBus Travel.pl Sp. z o. o.
NIP: 5342502902
Usługa transportowa 2017-03-03 2017-03-04 972,00 zł nie  
96 00314/17 2017-03-08 Firma FELSZ - FELSZ Pusłowska
NIP: 5260102065
Zakup materiałów remontowych 2017-03-08 2017-03-08                  143,01 zł nie  
97 342/2017 2017-03-20 Langas Group
NIP: 5321595577
Usługi szkoleniowe 2017-03-22 2017-03-22 1 170,00 zł nie  
98 2017/47/M/00020 2017-02-28 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2017-02-01 2017-02-28 899,13 zł nie  
99 8/3/2017 2017-02-28 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Opłata za usługę utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne  2017-02-01 2017-02-28 67 496,25 zł nie  
100 FVS/17/03/1665 2017-03-10 Grupa Pracuj Sp. z o. o.
NIP: 5272749631
Publikacja ogłoszeń na Portalu Pracuj.pl 2017-03-10 2017-03-10 3 435,39 zł nie  
101 ZO 0530/17                                293/27/2017 2017-03-16 IT MEDIA s.c. Jacek Chojnowski, Andrzej Perzanowski
NIP: 5242365558                                   Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
NIP: 5260209840  
Usługi szkoleniowe 2017-03-09 2017-03-22 3 420,00 zł nie  
102 F/000228/17 2017-03-14 Ensalta Sp. z o. o.
NIP: 6772337300
Zakup laptopa 2017-03-14 2017-03-14 8 608,63 zł nie  
103 8/2017 2017-03-14 Security Technologies Sp. z o. o.
NIP: 5261888949
Dostawa i wymiana dysków w rejestratorach 2017-03-14 2017-03-14 1 906,50 zł nie  
104 06/03/2017 2017-03-17 WarsawBusTravel.pl Sp. z o. o.
NIP: 5342502902
Usługa transportowa 2017-03-16 2017-03-17 675,00 zł nie  
105 17920 2017-03-20 Gratisownia.pl
Katarzyna Dolniak
NIP: 6312329285
Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych na Kongres CEE Innovators Summit w dniu 28.03.2017 r. 2017-03-28 2017-03-28 3 527,04 zł nie  
106 12/03/2017
0972/J/2017
935/2017/WAR
90100308
1/DKC/UZ/2017
2017-02-28 Rancho pod Bocianem Sp. z o. o.
NIP: 5272005942
L2 - Language Consulting Sp. z o. o.
NIP: 5213005596                                              Altkom Akademia S.A.
NIP: 1180008391                                             BSI Group Polska Sp. z o. o.
NIP: 1070006422                                             Dyba Hubert         
Usługi szkoleniowe 2017-02-28 2017-03-10 16 336,95 zł nie  
107 FA/949/2017                                  zgłoszenie 32/BDG/2017 2017-03-22 MASTSPORT sp. z o. o.
NIP: 5252210194                                          Leroy Merlin
NIP: 1130089950
Zakup wyposażenia technicznego 2017-03-22 2017-03-28 1 131,97 zł nie  
108 10/BM/MC/2017 2017-03-30 Migam „RKPK” Sp. z o.o. s.k.a.
NIP: 9512387159
Świadczenie usługi tłumaczeń z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy poprzez system Migam (migam.org) oraz obsługa rozmów telefonicznych w języku migowym (infolinia) 2017-04-01 2019-03-31 6 399,84 zł nie  
109 17/BM/MC/2017 2017-03-30 BAJTKOM Paweł Szymański
NIP: 5242418349
Świadczenie usługi opieki technicznej w obsłudze serwisu mc.gov.pl 2017-04-01 2017-12-31 15 055,20 zł nie  
110 Z/1366/2017 2017-03-21 J.W. Construction Holding S.A.
NIP: 1250028307
Organizacja konferencji 2017-03-16 2017-03-17 15 282,00 zł nie  
111 FS 21/2017 2017-03-21 MATRON
NIP: 5242418349
Usługa transportowo-przeprowadzkowa 2017-03-21 2017-06-30 2 312,40 zł nie  
112 54/2017 2017-03-15 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-03-01 2017-03-31 2 057,00 zł nie  
113 1/DC/2017 2017-03-30 Stowarzyszenie "Ruch Wspólnot Obronnych"
NIP: 5262654159
Organizacja szkolenia obronnego 2017-03-30 2017-10-05 10 990,00 zł nie  
114 FV/623/2017                                     FK/6/2017                                       52/03/2017                                    06/03/2017 2017-03-23 ApexNet Sp. z o. o. S. k.
NIP: 5242418349                                  Akademia Finansów i Rachunkowości Halina Piwowarczyk
NIP: 8481030288                                    Whitefox Sp. z o. o.
NIP: 5862283777                      
Usługi szkoleniowe 2017-03-22 2017-03-24 2 611,00 zł nie  
115 FA/58/2017 2017-03-24 BAGS Sadoch & Gąsior Spółka Jawna
NIP: 8221007660
Usługa transportowa 2017-03-24 2017-03-24 800,00 zł nie  
116 8/DUiRS/2017 2017-03-23 Ernst & Young
NIP: 5252314195
Świadczenie usług doradczych 2017-03-01 2017-03-31 146 518,83 zł nie  
117 2/ITTI/PN/17 2017-03-29 ITTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 7811019801
Wykonania Studium Wykonalności dla projektu „Platforma Integracji Usług i Danych” 2017-03-29 2017-12-31 62 730,00 zł nie  
118 FVG00456/03/2017                 FVG00464/03/2017                  FVG00463/03/2017              FVG00459/03/2017 2017-03-20 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie dane.gov.pl; data.gov.pl; danepubliczne.gov.pl; publicdata.gov.pl 2017-03-16 2018-03-15 738,00 zł nie  
119 817/03/2017/WM/RZE           2017-03-10 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Zakup usługi zakwaterowania dla pracownika MC  - Bruksela 2017-03-21 2017-03-22 713,47 zł nie  
120 850/03/2017/WM/RZE 2017-03-10 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Zakup usługi zakwaterowania dla pracownika MC  - Geneva 2017-03-13 2017-03-14 742,09 zł nie  
121 zam. 23/BDG/2017 2017-03-27 Lindstrom Sp. z o.o.
NIP: 5222640524
Serwis i wymiana mat wejściowych 2017-02-13 2017-12-31 12 048,36 zł nie  
122 FV/000012/17 2017-03-29 Fundacja Widzialni
NIP: 9492129789
Usługi szkoleniowe 2017-03-28 2017-03-28 2 500,00 zł nie  
123 9/BM/MC/17 2017-04-07 APN Promise S. A.
NIP: 5210088682
Usługa opracowania i wdrożenia portalu Intranetowego obejmującego opracowanie, wdrożenie, implementację oraz szkolenie dla administratorów. 2017-04-07 2017-04-06 124 845,00 zł nie  
124 INV-61394 2017-04-03 SurveyMonkey Europe UC Zakup dostępu do aplikacji survey monkey 12 miesięcy od dnia zalogowania   1 199,00 zł nie  
125 519/17 2017-03-20 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 2017-01-01 2017-01-31 2 754,01 zł nie  
126 12/2017 2017-03-31 Security Technologies Sp. z o. o.
NIP: 5261888949
Dostawa i wymiana dysków w rejestratorach 2017-03-31 2017-03-31 1 906,50 zł nie  
127 1063/03/2017/WM/RZE 2017-03-13 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Zakup usługi zakwaterowania dla pracownika MC  - Bruksela 2017-03-21 2017-03-22 714,56 zł nie  
128 23/32/S/2017 2017-03-31 INTEGRIO S.C.
NIP: 6783032490
Usługi szkoleniowe 2017-03-29 2017-03-31 1 530,00 zł nie  
129 FVG00487/03/2017                 FVG00489/03/2017 2017-03-27 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie rin.gov.pl; pin.gov.pl 2017-03-27 2018-03-26 369,00 zł nie  
130 Aba/87/03/17 2017-03-31 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
NIP: 5261281638
Udostępnienie Międzyresortowego Punktu Wymiany Korespondencji 2017-01-01 2017-03-31 350,00 zł nie  
131 1188/2017/WAR                             155/2017                                            55/2017                      FVA/001369/03/2017 2017-03-22 Altkom Akademia S.A.
NIP: 1180008391                                        Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
NIP: 5250006124                               POLIGLOTA Sp. z o.o.
NIP: 5270050950                            PRESSCOM Sp. z o.o.
NIP: 8971688084                             
Usługi szkoleniowe 2017-03-29 2017-04-05 8 516,00 zł nie  
132 00346/03/2017                           00412/02/2017 2017-03-31 Ślimak Sp. z o. o.
NIP: 8222346401
Zakup artykułów spożywczych 2017-03-31 2017-03-31 994,00 zł nie  
133 2/DWMiA/MC/2017 2017-04-10 Grzegorz Koloch Doradztwo
NIP: 7411985024
Przygotowanie ekspertyzy na temat znaczenia swobodnego
przepływu danych dla innowacyjności i potencjału rozwojowego polskiej gospodarki
2017-04-10 2017-08-31 114 636,00 zł nie  
134 1530/03/2017/WM/RZE 2017-03-20 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Zakup usługi hotelowej w związku z wyjazdem służbowym do Brukseli 2017-03-22 2017-03-26 2 779,78 zł nie  
135 1385/03/2017/WM/RZE 2017-03-16 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Zakup usługi hotelowej w związku z wyjazdem służbowym do Paryża 2017-03-22 2017-04-24 1 591,86 zł nie  
136 7/3/2017 2017-03-30 DŹWIG-PION Paweł Musiał
NIP: 1180343830
Dostawa i montaż rampy najazdowej dla wózków inwalidzkich przy wejściu do budynku MC 2017-03-30 2017-03-30 7 380,00 zł nie  
137 2/DWMiA/MC/2017 2017-04-10 Grzegorz Koloch Doradztwo
NIP: 7411985024
Przygotowanie ekspertyzy na temat znaczenia swobodnego przepływu danych dla innowacyjności i potencjału rozwojowego polskiej gospodarki 2017-04-10 2017-08-31 114 636,00 zł nie  
138 90100034                              1440/2017/WAR 2017-01-20 BSI Group Polska Sp. z o.o.
NIP: 1070006422                                        Altkom Akademia S.A.
NIP: 1180008391
Usługi szkoleniowe 2017-01-12 2017-01-13 7 580,00 zł nie  
139 7/4/2017 2017-03-31 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Opłata za usługę utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne  2017-03-01 2017-03-31 67 496,25 zł nie  
140 1702103276                        23/MKW/04/2017                         F/004380/17                                      0188/04                                      118/04/17/WA                                    2545/2017                                         2546/2017 2017-03-30 JMP Flowers GP Sp. z o. o.
NIP: 5060112254                                       PAULISTKI Wydawnictwo-Księgarnia
NIP: 5252489204                                             Gospodarstwo Ogrodnicze Berdowski Mirosław Import-Export
NIP: 5361006624                           Gospodarstwo Ogrodnicze Waldemar Marek Kozłowski
NIP: 9511030774                                        Firma Handlowo Usługowa Kazimierz Jurecki
NIP: 5291014758                                       Grospol Jędruch spólka jawna
NIP: 1251374543
Zakup wyposażenia 2017-03-30 2017-06-30 18 858,33 zł nie  
141 107/2017 2017-04-07 Drukarnia Offsetowa Express-Druk
NIP: 9710166298
Druk broszur informacyjno-promocyjnych MC 2017-04-07 2017-04-07 13 284,00 zł nie  
142 2017/47/M/00028 2017-03-31 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2017-03-01 2017-03-31 1 129,14 zł nie  
143 53/4/2017/ProForma 2017-04-19 ODO 24 Sp. z o. o.
NIP: 7010353442
Usługi szkoleniowe 2017-04-19 2017-04-19 1 235,00 zł nie  
144 FL/896/2017/02, FL/876/03/2017             FL/930/04/2017, 4/49804/TYC/2017 4/49804/WAR/201, 3/49804/WAR/2017, 2/49804/WAR/2017       2017-02-01 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za styczeń - marzec 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 2017-01-01 2017-03-31 2 905,51 zł nie  
145 01/2017 2017-04-04 Kaźmierczak Rafał Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji geoportali infrastruktury przestrzennej        w Polsce 2017-04-04 2017-07-03 12 000,00 zł nie  
146 2297/03/2017/WM/RZE 2017-03-28 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Zakup usługi hotelowej w związku z wyjazdem służbowym do Brukseli 2017-03-29 2017-03-30 680,46 zł nie  
147 2017/FV17C/00249 2017-04-30 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2017-04-01 2017-04-30 1 845,00 zł nie  
148 32/BDG/2017                           36/BDG/2017                                                  17-FVSP/63 2017-04-19 LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 1130089950                                      P.P.H.U. Łłazarczyk & Łazarczyk                                                        NIP: 8381003168
Zakup art. do prac konserwatorskich 2017-04-19 2017-04-19 2 209,24 zł nie  
149 1079/2017 2017-04-19 ASAN Andrzej Kozubek
NIP: 8941905909
Realizacja przepisów dotyczących BHP, tj. zakup podpórek siatkowych pod plecy, podnóżków ergonomicznych, podkładek pod mysz, podstawek pod monitory 2017-04-19 2017-04-19 14 009,70 zł nie  
150 68/2017 2017-04-12 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-01-01 2017-02-28 28 867,44 zł nie  
151 2771/03/2017/WM/RZE 2017-03-31 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Zakup usługi hotelowej w związku z wyjazdem służbowym do Kopenhagi 2017-04-02 2017-04-05 1 884,47 zł nie  
152 FVG00542/04/2017                 FVG00543/04/2017                  FVG00545/04/2017              FVG00546/04/2017 2017-04-10 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie BezpiecznyAutobus.gov.pl; SafeBus.gov.pl; VehicleHistory.gov.pl; HistoriaPojazdu.gov.pl 2017-04-08 2018-04-07 738,00 zł nie  
153 PRO/315045/2017 2017-04-08 Home.pl S. A.
NIP: 8522103252
Zakup domeny umiejetnoscicyfrowe.pl 2017-04-08 2017-04-08 126,69 zł nie  
154 FVS/17/04/2725 2017-04-20 Grupa Pracuj Sp. z o. o.
NIP: 5272749631
Publikacja ogłoszeń na Portalu Pracuj.pl 2017-04-20 2017-04-20 736,77 zł nie  
155 4/04/2017 2017-04-05 MR SYSTEM Marek Lipowski
NIP: 5661620653
Włączenie wyremontowanej serwerowni do systemu bezpieczństwa MC 2017-04-06 2017-04-06 2 445,38 zł nie  
156 00515/2017 2017-04-20 TIT-POLAND s.c.
NIP: 5262731090
Naprawa projektorów 2017-04-20 2017-04-20 1 510,00 zł nie  
157 FA00044739/2017 2017-04-24 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o. o.
NIP: 5220105028
Zakup książki  2017-04-24 2017-04-24 171,54 zł nie  
158 892-17 2017-04-24 LEGRAM Firma Handlowo-Usługowa
NIP: 5211009153
Zakup art. do prac konserwatorskich 2017-04-24 2017-04-24 934,98 zł nie  
159 33/04/2017 2017-04-21 Centrum Ratownictwa Sp. z o. o.
NIP: 8971780157
Szkolenie - Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 2017-04-21 2017-04-21 1 790,00 zł nie  
160 11/BDG/2017 2017-04-28 Kupniewski Krzysztof Kupniewski
NIP: 9510053299
Przeprowadzenie obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego budynku stanowiącego siedzibę Ministerstwa Cyfryzacji, położonego w Warszawie przy                 ul. Królewskiej 27 2017-04-28 2017-05-31 1 968,00 zł nie  
161 1661/2017/WAR 2017-04-12 Altkom Akademia S.A.
NIP: 1180008391
Usługi szkoleniowe 2017-04-10 2017-04-12 2 565,00 zł nie  
162 FVG00574/04/2017 2017-04-17 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie spoc.gov.pl 2017-04-15 2018-04-14 184,50 zł nie  
163 44/32/S/2017 2017-04-26 INTEGRIO S.C.
NIP: 6783032490
Szkolenie "Służba przygotowawcza w służbie cywilnej" 2017-03-29 2017-03-31 765,00 zł nie  
164 4226/IA 2017-05-08 sixpoints - Jędrzej Koronowicz
NIP: 5842612410
Usługi w zakresie ankiet internetowych 2017-05-15 2017-08-15 558,00 zł nie  
165 17/04/0460                                   17/04/0518 2017-04-26 BDO Sp. z o. o.                                                NIP: 1080004212 Usługi szkoleniowe 2017-04-14 2017-04-27 1 470,00 zł nie  
166 77/2017 2007-04-20 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-04-01 2017-04-30 2 057,00 zł nie  
167 13/BM/MC/17 2017-05-09 Dyczek Joanna Wykonanie schematu architektury informacyjnej Państwa 2017-05-09 2017-05-31 3 505,00 zł nie  
168 2/DRUCIOD/2017 2017-05-08 Piotr Walesiak                                                      NIP: 5251512510 Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz tworzenia przyjaznego otoczenia prawnego oraz doradztwa w obszarze projektowania i wdrażania rozwiązań informatycznych 2017-05-08 2017-06-02 20 000,00 zł nie  
169 7/FXGRAL/PN/MC/17 2017-05-10 FXGRAIL Sp. z o. o.                                              NIP: 95221027221 Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu 2017-05-10 2018-03-20 61 377,00 zł nie  
170 723/04/2017/WM/RZE 2017-03-29 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Zakup usługi hotelowej w związku z wyjazdem służbowym do Belgii 2017-03-28 2017-03-29 710,53 zł nie  
171 1/2017 2017-05-10 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
usługi z zakresu informatyzacji oraz teleinformatyki w zakresie niezbędnym do realizacji części informacyjnej projektu Portal RP 2017-05-10 2017-12-31 2 820 019,44 zł nie  
172 PRO/F/758/BHP/2017 2017-04-21 PPHU "BU-MOR"
NIP: 6521137041
Usługi szkoleniowe 2017-04-21 2017-04-21 1 225,00 zł nie  
173 FVG00605/04/2017 2017-04-24 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie mdokumenty.gov.pl 2017-04-20 2018-04-19 184,50 zł nie  
174 00274/04/2017 2017-04-28 Ślimak Sp. z o. o.
NIP: 8222346401
Zakup artykułów spożywczych 2017-04-28 2017-04-28 315,00 zł nie  
175 82/2017                                            332/2017                                           2/4/2017 2017-04-28 Poliglota Sp zo.o.                                                NIP:527-005-09-50                                  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
NIP: 5250006124                                      Fundacja Akademia Antykorupcyjna
NIP: 7010434471
Usługi szkoleniowe 2017-04-03 2017-04-27 3 864,00 zł nie  
176 Umowa 2016/11 2017-05-08 Polkomtel sa                                              NIP:527-103-77-27 Sukcesywna dostawa telefonów komórkowych wraz z akcesoriami dla jednostek administracji państwowej (JAP) - zamówienie wspólne prowadzone przez centralnego zamawiającego COAR 2017-05-08 2017-06-30 50 000,00 zł nie   
177 88/2017 2017-04-27 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2016-12-01 2016-12-31 14 322,94 zł nie  
178 2016/13-MC 2017-03-07 Konsurcjum Biuro Klub
NIP: 1181783347
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych 2017-03-07 2019-03-06 149 955,20 zł nie  
179 863/2017 2017-04-25 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 2017-02-01 2017-02-28 2 587,05 zł nie  
180 2045/2017/|WAR 2017-04-26 Altkom Akademia S.A.
NIP: 1180008391
Usługi szkoleniowe 2017-04-24 2017-04-26 5 130,00 zł nie  
181 FL/942/05/2017                 5/49804/TAR/2017       5/49804/WAR/2017        2017-05-01 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za kwiecień 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 2017-04-01 2017-04-30 805,51 zł nie  
182 2017/04/52 2017-04-25 EKOFIT DARIUSZ BEZAT
NIP: 7731715579
Usługi szkoleniowe 2017-04-24 2017-04-25 1 900,00 zł nie  
183 15/05/2017 2017-05-15 WarsawBusTravel.pl Sp. z o. o.
NIP: 5342502902
Usługa transportowa 2017-05-15 2017-05-15 1 188,00 zł nie  
184 Umowa 2017-05-18 Tomasz Pasternak Dokonanie przeglądu, przygotowanie wykazu dostępnych systemów certyfikacyjnych oraz propozycji kursów specjalistycznych wraz z ich zakresem tematycznym  w zakresie cyberbezpieczeństwa 2017.05.18 2017.12.31 14 680,00 zł nie  
185 4/URBI PROJEKT/MC/PN/17 2017-05-22 Konsorcjum w składzie:                              URBI PROJEKT NIP:568-124-12-26                                                 Artur Wojciech Tośka,                        COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk NIP:567-17-34-430,                                     MABO Małgorzata Bober NIP:776-117-1782 Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu elewacji idachu budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie 2017-05-22 20 tygodni od zawarcia umowy tj. do 2017-10-02         5 838 772,37 zł nie  
186 9/BDG/2017 2017-05-22 Mark Invest Nieruchomości Marek Zieliński         PESEL 58061701891 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej elektrycznej oraz zarządzania i pełnienia kontroli nad realizacją zadania inwestorskiego polegającego na "Remoncie elewacji i dachu Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie" 2017-05-22 22 tygodnie od zawarcia umowy tj. do 2017-10-16 20 159,70 zł nie  
187 00001/049402/p/2017 2017-04-12 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., NIP: 525-000-10-90 Usługi certyfikacyjne - dla ciągłości działania całego systemu ePUAP 2017-04-12 2022-04-11 7 087,14 zł nie  
188 2017/47/M/00035 2017-05-04 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2017-04-01 2017-04-30 773,67 zł nie  
189 2/DWMiA/MC/17 2017-05-19 Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"                                                                     NIP:PL5250000239 Opłata za priorytetową kontrolę bezpieczeństwa FAST TRACK ( zakup voucherów - 20 szt) 2017-05-19 2017-05-19 600,00 zł nie  
190 3/P/BZPP/2017 2017-05-23 Carrywater Group S.A.                                                                                                                                NIP: 8971632646 Doradztwo w zakresie: wdrożenia narzędzi do zarządzania projektami ,zarządzania wiedzą ,tworzenia raportowania projektów, szkolenia administratora biznesowego systemu na wersji trialowej oraz wsparcie powdrożeniowe 2017-05-23 2017-07-31 52 188,00 zł nie  
191 20/BM/MC/2017 2017-05-19 FUSE BOX                                                              NIP:9491427438 Organizacja imprezy obejmującej działania edukacyjno-rekreacyjne związane z nowymi technologiami i oprogramowaniem, które odbędzie się w ogrodach KPRM z okazji Dnia Dziecka w dniu 3 czerwca 2017 2017-06-03 2017-06-03 79 454,31 zł nie  
192 1994/04/2017/WM/RZE          1965/04/2017/WM/RZE   2017-04-28 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi 2017-05-14 2017-05-16 2 980,43 zł nie  
193 53/5/2017 2017-04-30 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Opłata za usługę utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne  2017-04-01 2017-04-30 67 496,25 zł nie  
194 19/BM/MC/17 2017-05-22 Artur Rej Zakup filmu na potrzeby  promocji mDokumentów 2017-05-22 2017-05-31 4 089,00 zł nie  
195 WX11900781/17                 WX11900793/17 2017-05-18 SKP NAGRABA Dawid Nagraba
NIP: 1251531913
Badania okresowe samochodów służbowych 2017-05-19 2017-05-19 198,00 zł nie  
196                                                                                 59/5/2017         2017-04-18 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Asysta podczas realizacji międzynarodowych testów integracyjnych 2017-04-01 2017-04-30 12 300,00 zł nie  
197 F/0001/05/17 2017-05-12 Prodart Jolanta Wiczuk
NIP: 5241452054
Wykonanie oraz aktualizacja tabliczek przeddrzwiowych oraz aktualizacja nazw departamentów i nazwisk na tablicy głównej 2017-05-12 2017-05-12 752,19 zł nie  
198 22/BM/MC/17 2017-05-26 Aleksandra Flis Media                                   NIP: 5222818821 Zakup filmu na potrzeby wydarzenia IMPACT'17  2017-05-26 2017-05-29 3 075,00 zł nie  
199 12/BDG/2017 2017-05-31 MATRON Marek Marton                                 NIP: 8251757673 Świadczenie usług przeprowadzkowo-transportowych 2017-05-31 2017-12-15 61 500,00 zł nie  
200 252/05/2017/RZE 2017-05-04 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Organizacja konferencji 2017-05-09 2017-05-10 2 270,94 zł nie  
201 617/58/2017                                   33/5/2017 2017-05-24 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.    NIP: 5260209840                                   Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu Adam Stolarzewicz
NIP: 9541254509
Usługi szkoleniowe 2017-05-24 2017-05-24 3 700,00 zł nie  
202 1/CONNECTIS/UW-UR/17 2017-06-02 Connectis Sp. z o.o.                                        NIP: 5211019683 Świadczenie usług w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji publicznej ePUAP2 2017-06-02 2017-12-31 1 392 320,00 zł nie  
203 2/DBiF/2017 2017-06-06 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o. o.
NIP: 6310102123
Utrzymanie, wsparcie techniczne w zakresie usuwania błędów, awarii lub usterek oraz usługi asysty merytorycznej systemu finansowo-księgowego 2017-06-06 2017-09-24 130 697,96 zł nie  
204 2017/F65P/00082 2017-05-10 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Wynagrodzenie dla COAR z tytułu usługi przeprowadzenia postępowania centralnego na jednorazową dostawę telefonów komórkowych wraz z akcesoriami dla JAP 2017-05-10 2017-05-10 500,00 zł nie  
205 432/05/2017/WM/RZE       429/05/2017/WM/RZE 2017-05-09 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi 2017-05-09 2017-05-10 1 260,00 zł nie  
206 F/006232/17 2017-05-26 Gospodarstwo Ogrodnicze Berdowski Mirosław Import-Export
NIP: 5361006624
Zakup wyposażenia w budynku MC 2017-05-26 2017-05-26 1 708,90 zł nie  
207 13/BDG/2017 2017-05-25 Anna Kraśkiewicz Organizacja warsztatów dla pracowników 2017-05-25 2017-06-23 9 484,65 zł nie  
208 1/06/2017 2017-06-05 FUSE BOX Ewa Michalska
NIP: 9491427438
Organizacja stoiska Dzień Dziecka w KPRM 2017-06-05 2017-06-05 79 454,31 zł nie  
209 FV nr 2                                                              FV nr 10 2017-05-29 DIANTHUS Export Import-Hurt Kwiaty, Art. Ogrodn. Mgr Maria Śliwerska
NIP: 5220051746                                       DIANTHUS Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicz mgr inż.. Wojciech Śliwerski
NIP: 5221236471             
Zakup kwiatów rabatowych, ziemi i odżywek. 2017-05-29 2017-05-29 2 746,00 zł nie  
210 RVQ/03210/17 2017-06-02 "QUAY" BHU Sp. z o. o.                                  NIP: 9721002583 Zakup artykułów do prac konserwatorskich 2017-06-02 2017-06-02 60,02 zł nie  
211 2104/05/2017/RZE 2017-05-12 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Polisa ubezpieczeniowa dla pracownika MC w związku z wyjazdem służbowym do Genewy 2017-06-14 2017-06-16 31,11 zł nie  
212 FS 193/05/2017/MAG 2017-05-31 Evolution Brand Sp. z o. o. Sp. K.
NIP: 6482778438
Zakup klimatyzatora 2017-05-31 2017-05-31 14 063,00 zł nie  
213 114/5/2017                                   115/5/2017                                   116/5/2017 2017-05-31 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Rozszerzenie profilu i wdrożenie serwisu informacyjnego "Portal obywatel.gov.pl" 2017-05-31 2017-05-31 49 766,00 zł nie  
214 969/05/2017/WM/RZE           1071/05/2017/WM/RZE 2017-05-17 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi 2017-05-17 2017-05-18 1 417,79 zł nie  
215 90119397 2017-06-05 Polski Komitet Normalizacyjny
NIP: 5251008869
Zakup wersji papierowej normy PN-EN 62680-1:2014-03 2017-06-05 2017-06-05 484,74 zł nie  
216 00269/05/2017 2017-05-31 Ślimak Sp. z o. o.
NIP: 8222346401
Zakup artykułów spożywczych 2017-05-31 2017-05-31 371,00 zł nie  
217 52/BDG/2017                           53/BDG/2017 2017-06-08 LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 1130089950
Zakup wyposażenia 2017-06-08 2017-06-08 1 052,16 zł nie  
218 102/2017                                            513/2017                                 FV/1271/2017                              194/5/2017 2017-06-05 Poliglota Sp zo.o.                                                 NIP: 5270050950                                            Krajowa Szkoła Administracji Publicznej                                                NIP: 5250006124                                    ApexNet Sp. Z o. o. S. k.
NIP: 7010371279                                      SAGES Sp. z o. o.
NIP: 1132737407
Usługi szkoleniowe 2017-06-05 2017-06-05 11 826,00 zł nie  
219 271/2017 2017-05-31 LSLABS Maciej Tomaka
NIP: 9271758535
Dostęp do bazy orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych 2017-06-01 2018-05-31 1 291,50 zł nie  
220 123/2017 2017-06-02 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-06-01 2017-06-30 2 057,00 zł nie  
221 6/06/2017 2017-06-08 arp studio s.c.
NIP: 7621491297
Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby  Forum Światowego Szczytu Społeczństwa Informacyjnego 2017-06-08 2017-06-08 895,44 zł nie  
222 15/BDG/2017 2017-06-21 Vera-Vend Sp. z o. o.
NIP: 1132696571
Dostawa,montaż i najem w bud. przy ul. Królewskiej 27 bezbutelkowych urządzeń filtrujących i uzdatniających wodę wodociągową przeznaczoną do spożycia, zwanych dalej "dystrybutorami" 2017-06-21 2018-06-20 13 815,36 zł nie  
223 974/17 2017-05-24 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 2017-03-01 2017-03-31 2 875,14 zł nie  
224 2017/47/M/00043 2017-05-31 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2017-05-01 2017-05-31 857,31 zł nie  
225 12/DUiRS/2017/CEPiK 2017-06-06 Hotel City Sp. z o. o.
NIP: 5541299562
Organizacja konferencji 2017-06-06 2017-06-09 23 858,00 zł nie tak
226 11/DUiRS/2017/CEPiK 2017-04-25 Jacek Legendziewicz Jordan Group
NIP: 6790063497
Organizacja konferencji 2017-04-25 2017-06-02 38 560,00 zł nie tak
227 8-1/ARHRELEX/MC/PN/17 2017-06-19 Bonecki Bogusław Agencja Reklamowo-Handlowa "Relex"
NIP: 5211308855
Dostawa materiałów promocyjnych promujących System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2017-06-19 2017-07-04 111 420,00 zł nie tak
228 FS-320/06/17/WA1 2017-06-19 CCS Druk Cyfrowy Sp. z o.o.
NIP: 7831697177
Wydruk tzw. road mapy projektów realizowanych przez MC 2017-06-19 2017-06-19 113,65 zł nie  
229 2017/13/MC 2017-06-12 Polskie Linie Lotnicze LOT SA
NIP: 5220002334
Rezerwacja, zakup i sukcesywne dostawy biletów lotniczych, kolejowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, rezerwacja i zakup miejsc hotelowych, ubezpieczenia oraz pośredniczenie w procesie uzyskiwania wiz dla delegatów na potrzeby MC 2017-06-12 2018-06-11 1 020 100,00 zł nie  
230 2/2017 2017-06-14 Arkadiusz Węgłowski Tibigen
NIP: 8212099266
Wykonanie analizy  2017-06-14 2017-06-19 25 215,00 zł nie  
231 4/P/BZPP/2017 2017-06-19 TRANSITION TECHNOLOGIES PSC             Sp z o.o.
NIP: 7292712388
Dostawa licencji oprogramowania JIRA Software (Server)  2017-06-19 2017-06-27 95 192,16 zł nie  
232 6/6/2017 2017-05-31 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Opłata za usługę utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne  2017-05-01 2017-05-31 67 496,25 zł nie  
233 FS 441/M1/2017 2017-06-14 M&M Partners s.c.
NIP: 5222715966
Zakup pamięci zewnętrrznych 2017-06-14 2017-06-14 3 125,23 zł nie  
234 5/D/BZPP/2017 2017-06-20 Arkadiusz Aleksander Koperski Przygotowanie ekspertyzy 2017-06-20 2017-06-25 5 500,00 zł nie  
235 23/BM/MC/17 2017-06-21 Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy Laterna Magica
NIP: 1231013888
Wykonanie filmów informacyjno-promocyjnych dotyczących działań Ministra Cyfryzacji oraz Ministerstwa Cyfryzacji 2017-06-21 2017-12-29 19 680,00 zł nie  
236 12/6/2017 2017-03-30 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Rozszerzenie profilu i wdrożenie serwisu informacyjnego "Portal obywatel.gov.pl" 2017-03-30 2017-03-30 19 680,00 zł nie  
237 1702106729 2017-06-22 JMP Flowers GP Sp. z o. o.                            NIP: 5060112254   Zakup wyposażenia 2017-06-22 2017-06-22 1 234,12 zł nie  
238 6323/05/2017/RZE                 6373/05/2017/RZE 2017-05-29 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Polisa ubezpieczeniowa dla pracownika MC w związku z wyjazdem służbowym  2017-06-10 2017-06-15 34,28 zł nie  
239 F/2040/maj/2017 2017-05-25 Summa Linguae S.A.
NIP: 9452165721
Wynajem sprzętu do tłumaczenia w trakcie konferencji 2017-05-10 2017-05-10 2 583,00 zł nie  
240 2359/05/2017/WM/RZE       2497/05/2017/WM/RZE 2017-05-31 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi 2017-06-14 2017-06-17 4 771,31 zł nie  
241 2/DRUCIOD/2017 2017-06-30 Fundacja ePaństwo
NIP: 1231216692
Świadczenie usług hostingu, serwisowych i konserwacyjnych oprogramowania systemu CRIP 2017-07-01 2017-12-31 15 000,00 zł nie  
242 00012/2017 2017-06-21 ASAP - Kamil Górski
NIP: 1181891924
Zakup tablicy magnetycznej 2017-06-21 2017-06-21 2 960,00 zł nie  
243 FAS/344/2017 2017-06-23 Kwiaciarnia "VICTORIA"  Elzbieta Wiak, Mateusz Wiak                                                    NIP: 5260057614 Zakup kwiatów   2017-06-23 2017-06-23 150,00 zł nie  
244 127/2017 2017-06-06 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2016-12-01 2017-05-31 10 848,60 zł nie  
245 UM/000892/2017/4 2017-06-29 Orange Polska S.A.
NIP: 5260250995
Świadczenie usług telekomunikacyjnych 2017-07-01 2017-09-30 x nie  
246 18/BDG/2017                                   19/BDG/2017 2017-06-30 Hitachi Capital Polska Sp. z o. o.
NIP: 1181808573
Najem samochodów osobowych 2017-07-01 2017-08-31 41 754,68 zł nie  
247 5/HITACHI CAPITAL POLSKA/PN/MC/2017 2017-06-30 Hitachi Capital Polska Sp. z o. o.
NIP: 1181808573
Najem 5 samochodów osobowych wraz ze świadczeniem usług serwisowych 2017-06-30 2021-06-29 1 313 213,76 zł nie  
248 9465 2017-06-27 Marek Rogowski Yoga Bazar
NIP: 8652519376
Zakup wyposażenia 2017-06-27 2017-06-27 1 071,80 zł nie  
249 10/DUiRS/2017/CEPiK 2017-04-19 Golden Floor Sky Zuzanna Tkaczyk
NIP: 5222714783
Organizacja konferencji 2017-05-18 2017-05-23 26 092,73 zł nie tak
250 6/UZ/2017 2017-07-04 Anna Ober Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji projektowej 2017-07-04 2017-12-15 20 000,00 zł tak  
251 16/BDG/2017 2017-06-23 ENEA S.A.
NIP: 7770020640
Dystrybucja energii elektrycznej 2017-06-23 2017-09-30 59 440,21 zł tak  
252 02592/06/17 2017-06-29 SAS Sp. z o. o.
NIP: 5272523714
Zakup środków ochrony indywidualnej 2017-06-29 2017-06-29 244,16 zł nie  
253 2442/05/2017/WM/RZE              377/06/2017/WM/RZE      2017-05-31 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi 2017-06-11 2017-06-17 4 108,63 zł nie  
254 674/2017                                   015/06/2017/FV/TR                               45/6/2017 2017-06-21 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
NIP: 5250006124                                          FTTS Sp. z o. o.
NIP: 5213661165                                     Centrum szkoleń i Psychologii Biznesu
NIP: 9541254509
Usługi szkoleniowe 2017-06-20 2017-06-29 16 502,00 zł nie  
255 F/007429/17                                       F/007427/17 2017-06-22 Gospodarstwo Ogrodnicze Berdowski Mirosław Import-Export
NIP: 5361006624
Zakup wyposażenia w budynku MC 2017-06-22 2017-06-22 1 705,22 zł nie  
256 2/DKC/2017 2017-06-09 Liber Jarema Piekutowski
NIP: 8522354356
Wykonanie ekspertyzy 2017-06-20 2017-06-30 14 760,00 zł nie  
257 FV/02198/06/2017 2017-06-26 Bazarnik Sp. z o. o.
NIP: 5252482857
Zakup art. papierniczych 2017-06-26 2017-06-26 885,60 zł nie  
258 FV/2017/06/76 2017-06-14 JUTOM Tomasz Ciok
NIP: 5651318071
Okresowy przegląd sprzetu gaśniczego 2017-06-14 2017-06-14 3 774,87 zł nie  
259 FVG00768/06/2017                  FVG00755/06/2017 2017-06-19 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie .gov.pl 2017-06-19 2018-06-18 369,00 zł nie  
260 2017/F65P/00144 2017-06-13 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Wynagrodzenie dla COAR z tytułu usługi przeprowadzenia postępowania wspólnego na zakup biletów lotniczych i kolejowych wraz z ubezpieczeniem oraz rezerwacją miejsc hotelowych oraz pośredniczenie w procesie uzyskiwania wiz dla delegatów JAP 2017-06-13 2017-06-13 7 650,75 zł nie  
261 729/2017 2017-06-23 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej   NIP: 5250006124   Usługi szkoleniowe 2017-06-22 2017-06-23 2 550,00 zł nie  
262 8-2/Moho/MC/PN/17 2017-07-05 Moho Sp. z o. o.
NIP: 5222794279
Dostawa materiałów promocyjnych promujących System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2017-07-05 2017-07-20 318 774,00 zł nie tak
263 FA/2376/2017 2017-06-27 MASTSPORT sp. z o. o.                                  NIP: 5252210194  Zakup wyposażenia 2017-06-27 2017-06-27 105,00 zł nie  
264 598/06/2017/WM/RZE 2017-06-07 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi 2017-06-13 2017-06-15 1 391,36 zł nie  
265 1796/06/2017/RZE 2017-06-09 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Zakup polis ubezpieczeniowych w związku z delegacjami służbowymi 2017-0-10 2017-06-13 41,40 zł nie  
266 Aba/289/06/17 2017-06-30 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
NIP: 5261281638
Udostępnienie Międzyresortowego Punktu Wymiany Korespondencji 2017-04-01 2017-06-30 350,00 zł nie  
267 16/BDG/2017 2017-06-23 ENEA S.A.
NIP: 7770020640
Dystrybucja energii elektrycznej 2017-06-23 2017-09-30 59 440,21 zł tak  
268 085/2017 2017-06-21 Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
NIP: 5261723697
Usługi szkoleniowe 2017-06-21 2017-06-23 950,00 zł nie  
269 F/007692/17                                      F/007690/17 2017-06-29 Gospodarstwo Ogrodnicze Berdowski Mirosław Import-Export
NIP: 5361006624
Zakup wyposażenia w budynku MC 2017-06-29 2017-06-29 1 019,35 zł nie  
270 FC170241 2016-12-09 Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych Składka członkowska na rok 2017 2017-01-01 2017-12-31 429 686,69 zł nie  
271 DOIN/1815/2017 2017-06-07 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szkolenie z ochrony informacji niejawnych 2017-06-06 2017-06-07 703,00 zł nie  
272 8/06/2017 2017-06-27 Ominia Consulting Patryk Węgierkiewicz
NIP: 7772630839
Usługa wykonania statuetki dla laureata konskursu Sołectw@ w Sieci 2017-06-27 2017-06-27 1 500,00 zł nie  
273 F/001630/17 2017-06-29 WENTSYSTEM Paweł Wójcicki
NIP: 8522336878
Zakup wyposażenia 2017-06-29 2017-06-29 18 750,00 zł nie  
274 894/06/2017/WM/RZE        2443/05/2017/WM/RZE          33/06/2017/KOR/WM/RZE 2017-06-16 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi 2017-06-08 2017-06-15 3 914,05 zł nie  
275 3288/2017/WAR 2017-06-23 Altkom Akademia S.A.
NIP: 1180008391
Usługi szkoleniowe 2017-06-05 2017-07-28 4 300,00 zł nie  
276 FV/17/000639 2017-07-05 IDB Business School Sp. z o. o.
NIP: 5222383056
Organizacja konferencji 2017-07-03 2017-07-04 4 860,00 zł nie  
277 00393/06/2017 2017-06-30 Ślimak Sp. z o. o.
NIP: 8222346401
Zakup artykułów spożywczych 2017-06-30 2017-06-30 399,00 zł nie  
278 202/2017 2017-07-06 Michał Szczepaniak taniezamki.pl
NIP: 5262613031
Zakup artykułów do prac konserwatorskich 2017-07-06 2017-07-06 1 500,00 zł nie  
279 10/DT/17 2017-07-04 IBD Business School Sp. z o. o.
NIP: 5222383056
Organizacja konferencji 2017-07-05 2017-07-07 23 275,20 zł tak  
280 31/BM/MC/17 2017-07-12 Brand 24 S.A.
NIP: 5252515479
Usługa polegająca na monitorowaniu produktu, marki lub tematu w sieci Internet z wykorzystaniem Serwisu Internetowego 2017-07-12 2018-07-11 12 918,24 zł nie  
281 62/07/2017 2017-07-21 APUS Mariusz Grzeniewski
NIP: 5342077818
Wydanie opini ornitologicznej w związku z termomodernizacją elewacji i dachu budynku przy ul. Królewskiej 27 2017-06-20 2017-06-30 4 000,00 zł nie  
282 22/6/2017 2017-05-17 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Rozszerzenie profilu i wdrożenie serwisu informacyjnego "Portal obywatel.gov.pl" 2017-05-17 2017-05-17 8 450,10 zł nie  
283 20170700000054DS 2017-06-30 AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
NIP: 1070006155
Zakup wyposażenia 2017-06-30 2017-06-30 1 199,99 zł nie  
284 3/2017 2017-06-30 NASK S.A.
NIP: 9512421815
Usługa hostingowa i administracja serwerów dla MC 2017-06-30 2018-05-31 139 032,90 zł nie  
285 PRO 4/2017 2017-07-18 PIANKA Sp. Jawna
NIP: 5252627847
Organizacja spotkania 2017-07-18 2017-07-18 4 964,00 zł nie  
286 1/07/2017 2017-07-05 Ominia Consulting Patryk Węgierkiewicz
NIP: 7772630839
Usługa wykonania statuetki dla laureata konskursu Sołectw@ w Sieci 2017-07-05 2017-07-05 1 500,00 zł nie  
287 1312/17 2017-06-28 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 2017-04-01 2017-04-30 2 806,38 zł nie  
288 137/2017 2017-07-03 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-07-01 2017-07-31 2 057,00 zł nie  
289 aneks nr 1 do 5/HITACHI CAPITAL POLSKA/PN/MC/17 2017-07-20 HITACHI Capitol Polska Sp. z o.o. Odpłatny najem 5 samochodów służbowych wraz ze świadczeniem usług serwisowych x x 9 000,00 zł nie  
290 2po/2017/07/00012 2017-07-20 ECO-INVESTMENT POLAND SP. Z O. O.
NIP: 9532459726
Usługa wykonania Studium wykonalności dla projektu KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury 2017-07-20 2017-08-19 60 270,00 zł nie  
291 9/AUDYTEL/MC/US/2017 2017-07-13 AUDYTEL S.A.
NIP: 7792169697
Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji i szkoleń w tematyce sieci szarokopasmowych 2017-07-13 2017-11-30 1 143 900,00 zł nie  
292 20/BDG/2017 2017-07-14 AQUICK s.c.
NIP: 5242511439
Dostawa naturlanej wody źródlanej 2017-07-14 2018-07-13 1 608,36 zł nie  
293 2017/47/M/00054 2017-06-30 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2017-06-01 2017-06-30 794,58 zł nie  
294 70670288 2017-06-23 Cinema City Poland - CC sp. z o. o. sp. j.
NIP: 5213097055
Wynajem Sali 2017-06-23 2017-06-23 7 011,00 zł nie  
295 9/7/2017 2017-06-30 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Opłata za usługę utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne  2017-06-01 2017-06-30 67 496,25 zł nie  
296 FVG00845/07/2017 2017-07-03 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Zakup domeny test.gov.pl 2017-06-28 2018-06-27 184,50 zł nie  
297 24/05/2017/RZE                                 26/05/2017/RZE                                   27/5/2017/RZE 2017-05-05 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Organizacja konferencji 2017-05-09 2017-05-11 6 119,81 zł tak  
298 P/661/17 2017-07-12 Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa Aleksandra Stępień, Grzegorz Stępień Sp. J.
NIP: 5260107884
Zakup książek 2017-07-12 2017-07-12 1 350,50 zł nie  
299 3/DIP/2017 2017-05-11 UPC Polska SP. Z O. O.
NIP: 5262461791
Usługi telewizji kablowej 2017-05-11 2019-05-10 30 110,40 zł nie  
300 21/7/2017 2017-07-07 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Rozszerzenie profilu i wdrożenie serwisu informacyjnego "Portal obywatel.gov.pl" 2017-07-07 2017-07-07 9 817,86 zł nie  
301 FVG00851/07/2017 2017-07-10 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Zakup domeny CRD.gov.pl 2017-07-05 2018-07-04 184,50 zł nie  
302 006/07/2017/FV/TR 2017-07-14 FTTS Sp. z o.o.
NIP: 5213661165
Usługi szkoleniowe 2017-07-14 2017-07-14 2 250,00 zł nie  
303 3041/J/2017 2017-06-30 L2 - Language Consulting Sp. z o. o.
NIP: 5213005596
Usługi szkoleniowe 2017-06-30 2017-06-30 2 829,00 zł nie  
304 FVO2017/12047 2017-07-24 Ofix Lewandowski Spółka Jawna
NIP: 7830028623
Zakup identyfikatorów do kluczy 2017-07-24 2017-07-24 233,58 zł nie  
305 2296540929 2017-08-01 TERG S.A.
NIP: 7671004218
Zakup wyposażenia 2017-08-01 2017-08-01 1 999,90 zł nie  
306 2553/06/2017/WM/RZE 2017-06-30 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi 2017-07-03 2017-07-04 482,90 zł nie  
307 007/07/2017/FV/TR 2017-07-27 FTTS Sp. z o.o.                                                 NIP: 5213661165 Usługi szkoleniowe 2017-07-27 2017-07-27 3 080,00 zł nie  
308 23/BDG/2017 2017-08-01 Magda Wiśniewska Usługi wsparcia obsługi kancelaryjnej MC 2017-08-01 2017-09-30 6 000,00 zł nie  
309 36/BM/MC/2017 2017-08-07 Kamil Kasperek Wykonanie migracji treści pomiędzy stronami internetowymi 2017-08-07 2017-09-15 2 336,00 zł nie  
310 21/BDG/2017 2017-07-31 POLITYKA INFO Sp. z o.o.
NIP: 7010211883
Zakup usług dostępu do analiz bazy wiedzy - Polityka Insight 2017-07-31 2018-07-30 13 284,00 zł nie  
311 17-FVS/LIC/137/471                                        6/07/17                                                      03/08/2017 2017-07-14 TRANSITION TECHNOLOGIES PSC             Sp z o.o.
NIP: 7292712388                                      Instytut Rachunkowości i Podatków               Sp. z o. o.
NIP: 5252254518                                       MDDP Sp. z o. o. Akademia Biznesu sp. k.
NIP: 7010088170
Usługi szkoleniowe 2017-07-14 2017-07-14 11 790,00 zł nie  
312 155/2017 2017-07-19 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-03-01 2017-05-31 37 999,46 zł nie  
313 2212/06/2017/WM/RZE 2017-06-26 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi 2017-06-26 2017-06-27 602,29 zł nie  
314 00264/07/2017 2017-07-31 Ślimak Sp. z o. o.
NIP: 8222346401
Zakup artykułów spożywczych 2017-07-31 2017-07-31 420,00 zł nie  
315 FVA/000020/08/2017                          4087/2017/WAR 2017-08-01 PRESSCOM Sp. z o.o.
NIP: 8971688084                                         Altkom Akademia S.A.
NIP: 1180008391   
Usługi szkoleniowe 2017-08-01 2017-08-01 2 340,00 zł nie  
316 3/DKC/2017 2017-07-27 Piotr Wiśnioch Przygotowanie koncepcji realizacji projektu POPC 2017-07-27 2017-08-25 10 925,00 zł nie  
317 38/BM/MC/2017                                 37/BM/MC/2017 2017-08-09 Marek Tabiszewski                                         Ilona Korycka Wykonanie migracji treści pomiędzy stronami internetowymi 2017-08-09 2017-09-06 6 000,00 zł nie  
318 7/DKFE/UZ/2017 2017-08-10 Wojciech Ciesielski  Usługi doradztwa w zakresie wyceny projektów informatycznych 2017-08-10 2017-09-30 10 000,00 zł nie  
319 8/DKFE/UZ/2017 2017-08-11 Wiśniewski Michał ART.-IM Usługi doradztwa w zakresie wyceny projektów informatycznych planowanych do realizacji m.in. ze środków funduszy strukturalnych, w tym PO PC 2017-08-11 2017-09-30 10 000,00 zł nie  
320 2a/DP/2017 2017-08-11 Dworzyński Rogalski Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska Przygotowanie opinii prawnej odnoszącej się do wszystkich twierdzeń opinii prof. Stanisława Piątka,złożonej przez powodów w postępowaniu arbitrażowym z powództwa Juvel Ltd. i Bithell Holdings Ltd. przeciwko RP (sygn. ICC CASE No. 19459/MHM) 2017-08-11 2017-08-11 73 779,80 zł nie  
321 Porozumienie rozwiązujące umowę 2/DBiF/2017 2017-08-16 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Utrzymanie, wsparcie techniczne w zakresie usuwania błędów, awarii lub usterek oraz usługi asysty merytorycznej systemu finansowo-księgowego 2017-08-16 2017-08-16 18 671,13 zł nie  
322 10/MC/PN/2017 2017-08-16 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Usługi utrzymania i wsparcia technicznego posiadanego systemu oraz usługi dodatkowe:asysta merytoryczna,rozbudowa i Modyfikacja Systemu wraz z ich Utrzymaniem 2017-08-17 2020-08-16 1 829 797,20 zł nie  
323 6/Britenet/MC/PN/17 UMOWA RAMOWA 2017-08-11 Britenet Sp. z o.o. Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branzy IT  2017-08-11 2020-08-10 54.529.200,00 zł  nie  
324 6/Transition Technologies/MC/PN/17 UMOWA RAMOWA 2017-08-11 Transition Technologies S.A. Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branzy IT  2017-08-11 2020-08-10 54.529.200,00 zł  nie  
325 6/Sii/MC/PN/17 UMOWA RAMOWA 2017-08-11 Sii Sp. z o.o. Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branzy IT  2017-08-11 2020-08-10 54.529.200,00 zł  nie  
326 6/Atos Polska/MC/PN/17 UMOWA RAMOWA 2017-08-11 Atos Polska S.A. Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branzy IT  2017-08-11 2020-08-10 54.529.200,00 zł  nie  
327 6/BlueSoft/MC/PN/17 UMOWA RAMOWA 2017-08-11 BlueSoft Sp. z o.o. Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branzy IT  2017-08-11 2020-08-10 54.529.200,00 zł  nie  
328 6/Pentacomp Systemy Informatyczne/MC/PN/17 UMOWA RAMOWA 2017-08-11 Pentacomp Systemy Informatyczne Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branzy IT  2017-08-11 2020-08-10 54.529.200,00 zł  nie  
329 6/Conntectis/MC/PN/17 UMOWA RAMOWA 2017-08-11 Conntectis Sp. z o.o. Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branzy IT  2017-08-11 2020-08-10 54.529.200,00 zł  nie  
330 6/Euvic/MC/PN/17 2017-08-17 Euvic Sp. z o.o. Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branzy IT  2017-08-11 2020-08-10 54.529.200,00 zł  nie  
331 4/DRUCIOD/2017 2017-07-26 Centralny Ośrodek Informatyki Świadczenie kompleksowych usług analitycznych i doradczych IT w zakresie wypracowania usług cyfrowych 2017-07-26 2017-09-29 143 172,00 zł nie  
332 32/BM/MC/17 2017-08-11 Jakub Szymczuk "Siła Obrazu" Wykonanie fotorgrafii członka kierownictwa MC 2017-08-11 2017-08-31 3 075,00 zł nie  
333 48/2017/DUIRS 2017-08-18 Centralny Ośrodek Informatyki Wykonanie na rzecz zamawiającego usług z zakresu informatyzacji stanowiących usługi archutektoniczne związane z integracją danych z rejestrów państwowych przy wykorzystaniu Platformy Integracji Usług i Danych 2017-07-03 2017-12-31 222 630,00 zł nie  
334 2017/47/M/00063 2017-08-01 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2017-07-01 2017-07-31 543,66 zł nie  
335 9/DKFE/UZ/2017 2017-0810 Anna Ober Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia nt. przygotowanie oraz weryfikacja studiów wykonalności dla projektów IT współfinansowanych ze środków UE 2017-08-10 2017-08-31 9 600,00 zł nie  
336 Faktura 4/8G/2017/08 2017-08-09 Asseco Data Systems sa             NIP:5213621697 Certyfikaty szyfrowania dla domen Węzłów Transgranicznych o parametrach RSA, EC NIST 2017-08-09 2017-08-09 3 273,03 zł nie  
337 Faktura FV/0055/08/2017 2017-08-14 Polskie Centrum Mediacji                NIP:5252218310 Mediacje 2017-08-14 2017-08-14 530,50 zł nie  
338 Faktura 549/21017 2017-08-03 CORSOFT A ndrzej Korzeniewski      NIP:9521760511 Licencje Adobe Creative Cloud for teams MLP Multi Europen Lang Subscription 2017-08-03 2017-08-03 12 542,31 zł nie  
339 24/BDG/2017 2017-08-03 ERPOL Eryk Połeć Świadczenie usług z zakresu zwalczania szkodników i zabezpieczenia przed nimi tj. usług deratyzacji, desynsekcji i dezynfekcji w obiekcie przy ul. Królewskiej 27 2017-08-03 2018-08-03 3 936,00 zł nie  
340 3/DP/2017 2017-08-24 Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne Analiza prawna :1) opisująca możliwe warianty procedury obsługi incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego na poziomie strategicznym państwa (transsektorowym) ze szczególnym uwzględnieniem roli organów ścigania i władzy sądowniczej, 2) dotyczącej zagadnienia współpracy pomiędzy organami państwowymi a operatorami usług kluczowych i dostawcami usług cyfrowych, 3) rekomendującej kategorie informacji podlegających prawnej ochronie jako mających istotny wpływ na szybkość przeciwdziałania materializacji zagrożeń w cyberprzestrzeni  2017-08-24 2017-12-15 120 000,00 zł nie  
341 2017/4 2017-07-12 TAURON Sprzedaż Sp. Z o.o. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby MC. 2017-09-30 2019-09-30 786 695,70 zł nie  
336 Faktura 4/8G/2017/08 2017-08-09 Asseco Data Systems sa             NIP:5213621697 Certyfikaty szyfrowania dla domen Węzłów Transgranicznych o parametrach RSA, EC NIST 2017-08-09 2017-08-09 3 273,03 zł nie  
337 Faktura FV/0055/08/2017 2017-08-14 Polskie Centrum Mediacji                NIP:5252218310 Mediacje 2017-08-14 2017-08-14 530,50 zł nie  
338 Faktura 549/21017 2017-08-03 CORSOFT A ndrzej Korzeniewski      NIP:9521760511 Licencje Adobe Creative Cloud for teams MLP Multi Europen Lang Subscription 2017-08-03 2017-08-03 12 542,31 zł nie  
339 24/BDG/2017 2017-08-03 ERPOL Eryk Połeć Świadczenie usług z zakresu zwalczania szkodników i zabezpieczenia przed nimi tj. usług deratyzacji, desynsekcji i dezynfekcji w obiekcie przy ul. Królewskiej 27 2017-08-03 2018-08-03 3 936,00 zł nie  
340 3/DP/2017 2017-08-24 Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne Analiza prawna :1) opisująca możliwe warianty procedury obsługi incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego na poziomie strategicznym państwa (transsektorowym) ze szczególnym uwzględnieniem roli organów ścigania i władzy sądowniczej, 2) dotyczącej zagadnienia współpracy pomiędzy organami państwowymi a operatorami usług kluczowych i dostawcami usług cyfrowych, 3) rekomendującej kategorie informacji podlegających prawnej ochronie jako mających istotny wpływ na szybkość przeciwdziałania materializacji zagrożeń w cyberprzestrzeni  2017-08-24 2017-12-15 120 000,00 zł nie  
341 2017/4 2017-07-12 TAURON Sprzedaż Sp. Z o.o. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby MC. 2017-09-30 2019-09-30 786 695,70 zł nie  
342 6/DRUCIOD/2017 2017-08-30 Grzegorz Sibiga Przygotowanie raportu - najistotniejsze rozwiązania, jakie wprowadza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych; analiza zgodności przepisów RODO 2017-08-30 2017-09-29              10 989,01 zł    
343 15/BDG/2017 2017-08-18 MATRON Marek Marton                                 NIP: 8251757673 Świadczenie usług przeprowadzkowo-transportowych 2017-08-18 2017-08-18                4 305,00 zł nie  
344 25/BDG/2017 2017-08-25 EL-BUD Andrzej Dąbrowski
NIP: 1130073475
Usługa remontowa 2017-08-25 2017-09-06              28 869,40 zł nie  
345 FAV/562718 2017-08-30 EURO-NET Sp. z o.o.
NIP: 5270005984
Zakup wentylatorów 2017-08-30 2017-08-30 359,98 zł nie  
346 RCL-IV-111/2017 2017-08-21 Rządowe Centrum Legislacji
NIP: 5262386150
Udział w aplikacji legislacyjnej edycji 2017/2018 pracowników MC 2017-08-21 2018-01-30 20 236,06 zł nie  
347 53/DUiRS/2017 2017-08-25 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Opracowanie wkładu do Studium Wykonalności dla projektu pod nazwą Rozwój Systemu Rejestrów Państowych 2017-08-25 2017-08-27 102 778,80 zł nie  
348 FS 85/2017 2017-08-18 MATRON Marek Marton NIP: 8251757673 Świadczenie   usług  przeprowadzkowo-transportowych 2017-08-18 2017-08-18 1 300,00 zł nie  
349 49/2017/CEPIK 2017-08-30 INTER-LINE Janusz Kęska NIP: 7971036458 Świadczenie usług gastronomicznych w trakcie spotkań warsztatowych 2017-09-04 2017-09-15 9 386,40 zł nie tak
350 54/DUiRS/2017/CEPiK 2017-09-01 Lazarski Management Sp. z o. o. NIP: 5213440369 Wynajem sal konferencyjnych w celu organicacji spotkań warsztatowych 2017-09-04 2017-09-15 2 214,00 zł nie tak
351

4531/2017/WAR

4532/2017/WAR

4533/2017/WAR
2017-08-23 Altkom Akademia S.A. NIP: 1180008391 Usługi szkoleniowe 2017-08-23 2017-08-23 27 840,00 zł nie  
352 32/08/2017 2017-08-29 Agencja Reklamowa TiPromo NIP: 7262089401 Zakup smyczy do holderów i holdery do identyfikatorów 2017-08-29 2017-08-29 971,70 zł nie  
353 181/2017 2017-08-25

Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji

NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-08-01

 

2017-08-31
2 057,00 zł nie  
354 FVG00991/08/2017 2017-08-21 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210117157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie .gov.pl 2017-08-16 2018-05-15 184,50 zł nie  
355 319/2017/H 2017-09-04 Italian Style Diffusion Barbara Glińska NIP: 8862650964 Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi 2017-09-06 2017-09-07 1 532,00 zł nie  
356 Pro forma/307/F/015/2018 Pro forma/307/F/016/2018 2017-09-06 IKEA Retail Sp. z o.o. NIP: 5270103385 Zakup drobnego wyposażenia 2017-09-06 2017-09-06 2 380,94 zł nie  
357 FVG00996/08/2017 2017-08-21 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP: 5210117157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie .gov.pl 2017-08-16 2018-05-15 184,50 zł nie  
358 2017/F65P/00610 2017-08-01 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP: 5213590436 Wynagrodzenie dla COAR z tytułu usługi przeprowadzenia postępowania centralnego naświadczenie usług telefonii ruchomej dla JAP 2017-08-01 2017-08-01 6 450,00 zł nie  
359 00219/08/2017 2017-08-31 Ślimak Sp. z o. o. NIP: 8222346401 Zakup artykułów spożywczych 2017-08-31 2017-08-31 238,00 zł nie  
360

4821/2017/WAR

905/101/2017
2017-08-30

Altkom Akademia S.A. NIP: 1180008391

Centrym Promicji Informatyki Sp. z o. o. NIP: 5260209840
Usługi szkoleniowe 2017-08-30 2017-08-30 5 660,00 zł nie  
361 51/2017/CEPiK 2017-08-30

Virgo Poligrafia Janusz Skowroński, Paweł Sola s.c.

NIP: 7961011675
Wykonanie kompleksowej usługi poligraficzno-drukarskiej 2017-08-30 2017-09-01 6 014,70 zł nie tak
362 zam. 33/BDG/2017 2017-09-05

MAXDEKOR Zofia, Zbigniew, Paweł Kłycińscy s.c.

NIP: 5360010115
Usługa sprzątania 2017-09-05 2017-09-05 12 000,00 zł nie  
363 1688/2017 2017-08-30 Komenda Główna Policji NIP: 5213172762 Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 2017-06-01 2017-06-30 2 687,21 zł nie  
364 2017/47/M/00072 2017-08-31 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP: 5213590436 Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2017-08-01 2017-08-31 480,93 zł nie  
365 01047/2017 2017-09-11 TIT-POLAND s.c. NIP: 5262731090 Usługa naprawy projektorów w salach konferencyjnych 2017-09-11 2017-09-11 781,00 zł nie  
366 1/2017 2017-09-08 Britenet Sp. z o. o. NIP: 9512197737 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2017-09-08 2017-12-31 587 192,16 zł nie  
367 3/2017 2017-09-08 Britenet Sp. z o. o. NIP: 9512197737 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2017-09-08 2017-12-31 72 520,80 zł nie  
368 5/2017 2017-09-08 Britenet Sp. z o. o. NIP: 9512197737 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2017-09-08 2017-12-31 982 615,64 zł nie  
369 2/2017 2017-09-12 BlueSoft Sp. z o. o. NIP: 5262667699 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2017-09-12 2017-12-31 1 228 647,72 zł nie  
370 3/2017 2017-09-07 Marek Średniawa Consulting NIP: 9511589257 Przygotowanie opinii eksperckiej 2017-09-07 2017-09-28 63 632,00 zł nie  
371 11/U/COI/MC/2017, 7/P/BZPP/2017 2017-09-01 Centralny Ośrodek Informatyki NIP: 7252036863 Świadczenie przez Wykonanwcę na rzecz Zamawiającego usług technicznego utrzymania oprogramowania JIRA SOFTWARE i hostingu tego oprogramowania 2017-09-01 2020-06-25 31 995,00 zł nie  
372 CNK1172/17/BU/U/634/MW,3/DWMIA/2017 2017-09-09 Centrum nauki Kopernik NIP: 7010025169 Organizacja konferencji "Forum zarządzania Internetem" 2017-11-21 2017-11-21 23 001,00 zł nie  
373 6/8/2017 31.07.2017
 
"Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863"
 
Opłata za usługę utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne 
 
01.07.2017
 
31.07.2017
 
67 496,25 zł
 
nie  
347 8/9/2017
 
31.08.2017
 
"Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863"
 
Opłata za usługę utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne 
 
01.08.2017
 
31.08.2017
 
67 496,25 zł
 
nie
 
 
375 3/DWMiA/MC/2017
 
29.08.2017
 
Maciej Klimek
 
Świadczenie usług koordynacji i zarządzania Programem "Od papierowej do cyfrowej Polski"
 
29.08.2017
 
31.12.2017
 
33 500,00 zł
 
nie  
376 8/P/BZPP/2017
 
14.09.2017
 
Andrzej Pieczunko
 
Usługa przygotowania ekspertyz i opinii dotyczących projektów
 
14.09.2017
 
31.12.2017
 
5 500,00 zł
 
nie  
377 1/U/OD/2017
 
20.09.2017
 
Anita Kamila Sochacka                                   NIP: 5272381042
 
Opracowanie logotypu wraz z księgą znaku dla Projektu "Otwarte dane"
 
20.09.2017
 
20.09.2017
 
14 760,00 zł
 
tak  
378 4/2017  20.09.2017 "BlueSoft Sp. z o. o.
NIP: 5262667699"
 
Świadczenie kompleksowych uslug z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT
 
13.09.2017
 
31.12.2017
 
795 162,60 zł
 
nie  
379 62/DUIRS/2017/PIUiD
 
19.09.2017
 
Rethink Sp. z o. o. sp. k.                                     NIP: 7010611306
 
Wykonanie ekspertyzy weryfikującej koncepcję realizacji projektu PIUiD
 
19.09.2017
 
25.09.2017
 
71 807,40 zł
 
nie  
380 12/9/2017
 
28.08.2017
 
"Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863"
 
Rozszerzenie profilu i wdrożenie serwisu informacyjnego "Portal obywatel.gov.pl"
 
28.08.2017
 
28.08.2017
 
28 147,94 zł
 
nie  
381 FVG01038/09/2017
 
04.09.2017
 
"Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157"
 
Zakup domeny www.gov.pl
 
30.08.2017
 
29.08.2018
 
184,50 zł
 
nie  
382 2017/F65P/00731
 
28.08.2017
 
"Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436"
 
Wynagrodzenie dla COAR z tytułu usługi przeprowadzenia postępowania centralnego na ubezpieczenie komunikacyjne dla JAP
 
28.08.2017
 
28.08.2017
 
590,40 zł
 
nie  
383 2017/09/006
 
15.09.2017
 
"ValueTank Sp. z o. o.
NIP: 5252350854"
 
Usługi szkoleniowe
 
14.09.2017
 
14.09.2017
 
9 000,00 zł
 
nie  
384 14-I/CT ALFA/MC/PN/17
 
14.09.2017
 
CT ALFA Sp. z o. o.                                                NIP: 9271932157
 
Dostawa komputerów przenośnych typu laptop
 
14.09.2017
 
28.09.2017
 
364 080,00 zł
 
tak  
385 14-II/CT ALFA/MC/PN/17
 
14.09.2017
 
CT ALFA Sp. z o. o.                                                NIP: 9271932157
 
Dostawa komputerów przenośnych typu laptop
 
14.09.2017
 
28.09.2017
 
53 689,50 zł
 
tak
 
 
386 9/P/BZPP/2017
 
20.09.2017
 
"TRANSITION TECHNOLOGIES PSC             Sp z o.o. 
NIP: 7292712388"
 
Dostawa licencji oprogramowania Tempo Timesheets for JIRA oraz BigPicture wraz ze wsparciem producenta na okres 12 miesięcy od dnia dostarczenia licencji
 
20.09.2017
 
29.09.2017
 
29 004,56 zł
 
nie  
387 839/2017      DBTI/2629/2017                1/9/2017    901205343485/J/2017
 
15.09.2017 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej   NIP: 5250006124                                     Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego        Fundacja Akademia Antykorupcyjna
NIP: 7010434471                                        Polski Komitet Normalizacyjny
NIP: 5251008869                                               L2-Language Consulting Sp. z o. o.
NIP: 5213005596
Usługi szkoleniowe 14.09.2017 15.09.2017
 
12 966,00 zł
 
nie
 
 
388 275/2017      276/2017 25.09.2017 Drukarnia Offsetowa Express-Druk
NIP: 9710166298
Wydruk ulotek na potrzeby kampanii wyborczej do Rady ITU; wydruk ulotek dotyczących RODO 25.09.2017 25.09.2017 455,10 zł
 
nie
 
 
389 22/9/2017 23.08.2017 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Rozszerzenie profilu i wdrożenie serwisu informacyjnego "Portal obywatel.gov.pl" 23.08.2017
 
23.08.2017
 
4 694,91 zł
 
nie
 
 
390 FVG01019/08/2017
 
28.08.2017
 
"Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157"
 
Odnowienie wpisu nazwy w domenie hackathon.gov.pl
 
22.08.2017
 
21.08.2018
 
184,50 zł
 
nie
 
 
391 55/DUiRS/2017/CEPiK
 
26.09.2017
 
"Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863"
 
Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na linie drukującą LDK
 
26.09.2017
 
29.12.2017
 
36 900,00 zł
 
nie
 
tak
 
392 FVG/00513/09/17/Sp
 
19.09.2017
 
"AMAD Sp. z o. o.
NIP: 1181932126"
 
Zakup artykułów biurowych
 
19.09.2017
 
19.09.2017
 
1 036,89 zł
 
nie
 
 
393 2017-14-554423
 
25.09.2017
 
LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o.            NIP: 1130089950
 
Zakup art. do prac konserwatorskich
 
25.09.2017
 
25.09.2017
 
56,20 zł
 
nie
 
 
394 43/09/2017/WM/RZE
 
01.09.2017
 
"WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514"
 
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi
 
06.09.2017
 
08.09.2017
 
1 104,75 zł
 
nie
 
 
395 11/DT/2017
 
29.09.2017
 
Biuro Rezerwacji Karpacz Agnieszka Mieszkalska                                                     NIP: 6112597070
 
Organizacja warsztatów grupy Radio Spectrum Group (RSPG) 
 
04.10.2017
 
04.10.2017
 
22 226,10 zł
 
nie
 
 
396 Aneks nr 1 do umowy 1/2017
 
11.09.2017
 
"Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863"
 
Usługi z zakresu informatyzacji oraz teleinformatyki w zakresie niezbędnym do realizacji części informacyjnej projektu Portal RP
 
x
 
x aneks nr 1 zmniejsza umowę nr 1/2017 o 1.100.000,00 zł; AKTUALNA wartość umowy wynosi 1.720.019,44 zł
 
nie
 
 
397 Aneks nr 1 do um. 23/BDG/2017
 
29.09.2017
 
Magda Wiśniewska
 
Usługi wsparcia obsługi kancelaryjnej MC
 
01.08.2017
 
30.09.2017
 
akturalna wartość umowy 12 000,00 zł
 
nie
 
 
398 661/09/2017/WM/RZE
 
11.09.2017
 
"WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514"
 
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi
 
12.09.2017
 
13.09.2017
 
699,84 zł
 
nie
 
 
399 2025-09-17                                             7/09/2017
 
14.10.2017
 
"Instytut Rachunkowości i Podatków              Sp. z o. o.                                                           NIP: 5252254518                                   Whitecom Sp. z o. o.
NIP: 1251617744   "
 
Usługi szkoleniowe
 
14.10.2017
 
19.11.2017
 
4 980,00 zł
 
nie
 
 
400 Aba/436/09/17
 
29.09.2017
 
"Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
NIP: 5261281638"
 
Udostępnienie Międzyresortowego Punktu Wymiany Korespondencji
 
01.07.2017
 
30.09.2017
 
430,50 zł
 
nie
 
 
401 6/49804/WAR/2017, 7/49804/TAR/2017, 7/49804/WAR/2017, 7/49804/TOR/2017, 8/49804/WAR/2017, FL/952/06/2017, FL/761/07/2017, FL/761/07/2017, FL/896,08/2017
 
01.08.2017
 
"SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969"
 
Parkowanie w usłudze mobiParking za maj-lipiec 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota
 
01.05.2017
 
31.07.2017
 
1 553,75 zł
 
nie
 
 
402 FVS/17/09/3548
 
22.09.2017
 
"Grupa pracuj Sp. z o. o.
NIP: 5272749631"
 
Ogłoszenie na portalu pracuj.pl
 
14.09.2017
 
18.09.2017
 
736,79 zł
 
nie  
403 2017/F65P/00747
 
06.09.2017
 
"Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436"
 
Wynagrodzenie dla COAR z tytułu usługi przeprowadzenia postępowania centralnego na ubezpieczenie majątku dla JAP
 
06.09.2017
 
06.09.2017
 
922,50 zł
 
nie
 
 
404 FA/2014/09/000095
 
28.09.2017
 
"Studio ID Slawomir Maj
NIP: 5241172395"
 
Przygotowanie i dostawa imiennych identyfikatorów
 
28.09.2017
 
28.09.2017
 
571,95 zł
 
nie  
405 643/09/2017/WM/RZE
 
08.09.2017
 
"WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514"
 
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi
 
09.09.2017
 
10.09.2017
 
1 720,29 zł
 
nie
 
 
406 1/U/BDG/2017
 
09.10.2017
 
FUNDACJA Na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warzawskiego "UNIVERSITATIS VARSOVIENSIS"                                           NIP:5260021527 
 
Najem powierzchni z obsługą techniczną konferencji
 
13.10.2017 13.10.2017
 
27 982,50 zł
 
nie  
407 4/DIP/2017 (22870)
 
01.09.2017
 
"NASK S.A.
NIP: 9512421815"
 
Usługa dostępu do sieci Internet w bud. Biurowym przy ul. Królewskiej 27
 
01.10.2017
 
30.09.2019
 
16 885,44 zł
 
nie
 
 
408 PRO/6136963/2017
 
02.10.2017
 
"Polski Komitet Normalizacyjny
NIP: 5251008869"
 
Zakup norm z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, certyfikacji oraz usług zaufania
 
02.10.2017
 
02.10.2017
 
3 580,07 zł
 
nie  
409 1015/09/2017
 
15.09.2017
 
"Marketing Online - Piotr Guziur
NIP: 6342373138"
 
Usługi szkoleniowe
 
14.09.2017
 
15.09.2017
 
1 709,70 zł
 
nie  
410 1032/09/2017/WM/RZE
 
14.09.2017
 
"WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514"
 
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi
 
04.10.2017
 
05.10.2017
 
567,99 zł
 
nie
 
 
411 00305/09/2017 30.09.2017
 
"Ślimak Sp. z o. o.
NIP: 8222346401"
 
Zakup artykułów spożywczych
 
01.09.2017
 
30.09.2017
 
245,00 zł
 
nie
 
 
412 201/2017
 
28.09.2017
 
"Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030"
 
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie
 
01.09.2017
 
30.09.2017
 
2 057,00 zł
 
nie  
413 FPF/445/2017
 
10.10.2017
 
"Furini - Świat Puf i Foteli
NIP: 7341440985"
 
Zakup wyposażenia MC
 
10.10.2017
 
10.10.2017
 
221,80 zł
 
nie  
414 37/9/2017
 
11.09.2017
 
"Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863"
 
Rozszerzenie profilu i wdrożenie serwisu informacyjnego "Portal obywatel.gov.pl"
 
11.09.2017
 
11.09.2017
 
168 330,42 zł
 
nie  
415 17/09/2017
 
29.09.2017
 
"Ussuri Ochrona Przyrody Sp. z o. o.
NIP: 5342490228"
 
Zakup i dostawa pięciokomorowych skrzyni lęgowych dla ptaków
 
29.09.2017
 
29.09.2017
 
2 400,00 zł
 
nie
 
 
416 205/2017 2017-09-29 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-06-01 2017-08-31 27 863,53 zł nie  
417 9/49804/WAR/2017, 10/49804/WAR/2017, FL/881/09/2017, FL/945/10/2017 2017-09-30 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za sierpień-październik 2017 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 2017-08-01 2017-10-30 1 330,06 zł nie  
418 2017/47/M/00080 2017-09-30 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2017-09-01 2017-09-30 648,21 zł nie  
419 99/SRWO/2017                                       Proforma 2017-10-05 Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych
NIP: 5262654159                                       MDDP Sp. z o. o. Akademia Biznesu sp. k.
NIP: 7010088170
Usługi szkoleniowe 2017-10-05 2017-10-05 10 480,00 zł nie  
420 45/BM/MC/2017                                  46/BM/2016 2017-10-16 Wodzyńska Natalia/Korycka Ilona Świadczenie usług analizy zawartości stron mr.gov.pl, me.gov.pl, msit.gov.pl i przygotowania pod kątem migracji na portal gov.pl 2017-10-16 2017-12-29 15 000,00 zł nie  
421 52/DUiRS/2017 2017-08-24 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Usługi nadzoru nad realizacją projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia ,Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)  2017-08-24 2017-12-30 170 478,00 zł nie  
422 15-1/JARD/MC/PN/17 2017-10-17 JARD SP. Z O.O.                                              NIP: 5262585033 Dostawa i montaż mebli biurowych 2017-10-17 2017-12-30 173 811,30 zł nie  
423 10/P/BZPP/2017 2017-10-09 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Udzielenie wsparcia eksperckiego opiniodawczo-doradczego wnioskodawcom i beneficjentom 2 osi piorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w procesie inicjowania, planowania i realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków POPC 2017-10-09 2023-12-31 51 187 820,46 zł tak  
424 5781/2017/WAR             PRO/F/2232/BHP/2017 2017-09-29 Altkom Akademia S.A.
NIP: 1180008391                                        PPHU "BU-MOR"
NIP: 6521137041
Usługi szkoleniowe 2017-09-27 2017-10-25 3 300,00 zł nie  
425 4/DZD/2017 2017-10-16 Piecewicz Katarzyna Świadczenie usług wsparcia obsługi konsultacji społecznych projektu RODO 2017-10-16 2017-12-15 11 000,00 zł nie  
426 FAV/365662 2017-10-19 EURO-NET Sp. z o.o.
NIP: 5270005984
Zakup służbowych telefonów komórkowych 2017-10-19 2017-10-19 7 498,00 zł nie  
427 715701333 2017-09-30 Przedsiębiorstwo Państwowe
PORTY LOTNICZE
NIP: 5250000239
Umożliwienie korzystania ze Strefy VIP Line na terenie Lotniska Chopina w Warszawie 2017-09-30 2017-09-30 369,00 zł nie  
428 02/10/2017 2017-10-04 Biuro Rezerwacji Karpacz Agnieszka Mieszkalska
NIP: 6112597070
Wynajem sali konferencyjnej w celu przeprowadzenia warsztatów grupy RSPG 2017-10-04 2017-10-04 19 077,30 zł nie  
429 332/17 2017-09-26 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 2017-07-01 2017-07-31 2 776,48 zł nie  
430 F/000732/17 2017-10-12 Ensalta Sp. z o. o.
NIP: 6772337300
Zakup Switcha KVM 2017-10-12 2017-10-12 9 598,92 zł nie  
431 7/DRUCIOD/2017 2017-10-18 Brasil Sp. z o. o.
NIP: 5213506192
Wykonanie koncepcji kreatywnej i planu mediowego dla kampanii online nowej aplikacji mobilnej; opracowanie strategii mediowej dla publicznych usług cyfrowych wdrażanych w 2017 2017-10-18 2017-12-15 150 060,00 zł nie  
432 381/10/2017 2017-09-30 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Opłata za usługę utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne  2017-08-01 2017-08-31 67 496,25 zł nie  
433 0562/2017 2017-10-16 Galeria Ram Piotr Krysztofek
NIP: 7721887209
Zakup wyposażenia 2017-10-16 2017-10-16 2 250,00 zł nie  
434 0253/LOTCD.FM.17 2017-10-12 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
NIP: 5220002334
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi 2017-10-08 2017-10-12 1 645,21 zł nie  
435 7/P/BDG/2017 2017-10-25 GLOVEX Sp. z o. o.
NIP: 5223022515
Zakup artykułów BHP 2017-10-25 2017-10-25 292,84 zł nie  
436 FVS/17/10/2267 2017-10-16 Grupa pracuj Sp. z o. o.
NIP: 5272749631
Ogłoszenie na portalu pracuj.pl 2017-09-14 2017-09-18 736,79 zł nie  
437 5/DRUCIOD/2017 2017-09-12 Instytut Logistyki i Magazynowania                       NIP: 7770020410 Zapewnienie wyspecjalizowanego doradztwa w zakresie przygotowanie przez Ministra rekomendacji strategii rozwoju usług cyfrowych 2017-09-12 2017-09-29 4 920,00 zł nie  
438 48/BM/MC/2017 2017-10-27 Five Media sp. z o.o Sp. komandytowa                 NIP: 525262243 Zakup powierzchni i czasu reklamowego w mediach on-line 2017-11-02 2017-11-30 88 234,67 zł nie  
439 6/10/2017/KOR/WM/RZE 2017-09-14 WhyNot TRAVEL spółka z o.o.
NIP: 8133380514
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi 2017-10-04 2017-10-05 323,17 zł nie  
440 FV/2194/2017 2017-10-20 ApexNet Sp. z o. o. S. k.                                  NIP: 5242418349    Usługi szkoleniowe 2017-10-19 2017-10-20 2 970,00 zł nie  
441 4/DKC/UC/2017 2017-10-18 Związek Gmin Wiejskich - Partner Sp. z o.o.         NIP: 7781353730 Przygotowanie stoiska informacyjnego oraz udział przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji w „XVII Kongresie Gmin Wiejskich 2017-10-19 2017-10-20 19 680,00 zł tak  
442 FVG01173/10/2017 2017-10-16 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie login.gov.pl 2017-10-13 2018-10-12 184,50 zł nie  
443 3875/J/2017                                         13/10/2017 2017-09-30 L2 - Language Consulting Sp. z o. o.
NIP: 5213005596                                              RELATIONA Maria Pawłów
NIP: 8971231143                            
Usługi szkoleniowe 2017-09-30 2017-09-30 4 890,00 zł nie  
444 42616 2017-11-03 CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.                  NIP: 5261009959 Zakup artykułów do prac konserwatorskich 2017-11-03 2017-11-03 259,54 zł nie  
445 FVS/17/10/3567 2017-10-24 Grupa pracuj Sp. z o. o.
NIP: 5272749631
Ogłoszenie na portalu pracuj.pl 2017-10-17 2017-10-20 797,04 zł nie  
446 338/17 2017-10-17 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 2017-08-01 2017-08-31 2 785,65 zł nie  
447 FS 3058/2017 2017-10-27 Malibu PC R.Bujalski W.Dejer i R.Maciak       Sp. J.                                                                  NIP: 5272262484 Zakup akcesoriów informatycznych 2017-10-27 2017-10-27 3 207,84 zł nie  
448 720701915 2017-10-23 Przedsiębiorstwo Państwowe
PORTY LOTNICZE
NIP: 5250000239
Zakup przepustki samochodowej umożliwiający postój na parkingu przy hali przylotów PLL "Porty Lotnicze" Okęcie  2017-10-23 2017-10-23 590,40 zł nie  
449 230/2017 2017-10-24 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-10-01 2017-10-31 2 057,00 zł nie  
450 2041/10/17/FV 2017-10-30 Ksero-net.pl Małgorzata Braun                    NIP: 7631460163 Wydruk i dostawa ulotek promujących działalność MC 2017-10-30 2017-10-30 900,36 zł nie  
451 F/260/10/2017 2017-10-31 STATIM Piotr Wypijewski                               NIP: 5840955784 Przeniesienie ekranu Smart Kapp 2017-10-31 2017-10-31 492,00 zł nie  
452 FVG01199/10/2017 2017-10-23 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Wpisu nazwy w domenie 5g.gov.pl 2017-10-18 2018-10-17 184,50 zł nie  
453 0370/LOTCD/FM/17 2017-10-11 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
NIP: 5220002334
Zakup usług hotelowych w związku z delegacjami służbowymi 2017-10-09 2017-10-11 1 165,51 zł nie  
454 umowa wykonawcza 7/2017 do umowy ramowej 6/Britenet/MC/PN/17 2017-10-07 Britenet Sp. z o. o.
NIP: 9512197737
Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2017-10-07 2017-12-31 526 932,00 zł nie  
455 umowa wykonawcza 6-b/2017 do umowy ramowej 6/Britenet/MC/PN/17 2017-09-29 Britenet Sp. z o. o.
NIP: 9512197737
Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 2017-09-29 2017-12-31 1 081 329,90 zł nie  
456 6/APNPromise/MC/PN/17 2017-11-03 A.P.N. PROMISE S.A.
NIP: 5210088682
Dostawa oprogramowania standardowego wraz z licencjami bezterminowymi oraz subskrypcje oprogramowania standardowego 2017-11-03 2017-11-05 88 449,30 zł nie  
457 6/DIP/2017 2017-11-13 Malibu PC R.Bujalski W.Dejer i R.Maciak       Sp. J.                                                                  NIP: 5272262484 Dostawa części komputerowych oraz akcesoriów informatycznych 2017-11-13 2017-11-27 30 237,09 zł nie  
458 pro forma/307/F/385/2018 2017-11-14 IKEA Retail Sp. z o.o.
NIP: 5270103385
Zakup wyposażenia 2017-11-14 2017-11-14 1 812,60 zł nie  
459 pf/36/11/17 2017-11-10 ALX Sp. z o. o. Spółka komandytowa
NIP: 5272642198
Usługi szkoleniowe 2017-12-09 2018-01-28 16 740,00 zł nie  
460 713704764 2017-11-09 Przedsiębiorstwo Państwowe
PORTY LOTNICZE
NIP: 5250000239
Opłata za priorytetową kontrolę bezpieczeństwa FAST TRACK   2017-11-09 2017-11-09 900,00 zł nie  
461 FVG01217/10/2017                       FVG01218/10/2017             2017-10-30 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Wpisu nazwy w domenie 5g.gov.pl 2017-10-24 2018-10-25 369,00 zł nie  
462 3/U/OD/2017 2017-11-07 Cristal Travelnet                                              NIP: 6751482416 Organizacja wizyty szkoleniowo-studyjnej dotyczącej otwierania i wykorzystywania danych publicznych 2017-12-07 2017-12-09 69 400,00 zł tak  
463 4/U/OD/2017 2017-11-08 Fundacja Media 3.0                                         NIP: 6423184789 Przeprowadzenie w MC dwóch dwudniowych szkoleń z zakresu otwierania i wykorzystania danych publicznych dla pracowników administracji rządowej 2017-11-20 2017-11-28 8 400,00 zł tak  
464 1/10/2017/UZ/BIURO.CW/DKC-SK        2/10/2017/UZ/BIURO.CW/DKC-AP 2017-10-03 Sylwia Karczmarczyk                            Aleksandra Ponikowska Obsługa CodeWeek w ramach projektu "kampanie edukacyjno-promocyjne" 2017-10-03 2017-11-05 4 672,88 zł tak  
465 2/U/OD/2017 2017-10-27 Krzysztof Madejski Świadczenie usług doradczych 2017-10-27 2017-12-12 7 500,00 zł tak  
466 08/11/17 07.11.2017 PRA-MAX SERVICE Paweł Jaszkin
NIP: 5271000813
Usługa sprzątania 07.11.2017 07.11.2017 987,85 zł nie  
467 FAV/765367 17.11.2017 EURO-NET Sp. z o.o.
NIP: 5270005984
Zakup wyposażenia 17.11.2017 17.11.2017 1 939,00 zł
 
nie  
468 2017/47/M/00091 31.10.2017 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 01.10.2017 31.10.2017 982,77 zł
 
nie  
469 236/2017 02.11.2017 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.01.2017 30.09.2017 4 567,45 zł
 
nie  
470 49767/2017 2017-11-13 NET-S M. Chmielewski
NIP: 5862146342
Zakup listew zasilających 2017-11-13 2017-11-13 2 134,53 zł nie  
471 FVg01244/11/2017 2017-11-06 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Wpisu nazwy w domenie popcwsparcie.gov.pl 2017-10-31 2018-10-30 184,50 zł nie  
472 248/2017 2017-11-10 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-11-01 2017-11-30 2 057,00 zł nie  
473 43/BM/MC/2017 2017-11-09 Dyczek Joanna Wykonanie schematu architektury informacyjnej Państwa cz. 2 2017-11-09 2017-11-17 2 336,00 zł nie  
474 3/U/BDG/2017 2017-11-22 Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego       Sp. z o.o.                                                                     NIP: 5222999194 Wykonanie w latach 2017-2019, sześciu kontroli okresowych budynku przy ulicy Królewskiej 27 w Warszawie 2017-11-22 2019-11-30 30 135,00 zł nie  
475 8/DRUCiOD 2017-11-17 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej   NIP: 5250006124   Usługi szkoleniowe 2017-11-17 2017-12-15 76 545,00 zł tak  
476 FS-170/11/17/B 2017-11-06 KABIS Sp. z o. o.                                                    NIP: 5242812431 Zakup wyposażenia 2017-11-06 2017-11-06 596,49 zł nie  
477 91/2017 2017-11-27 Zarząd Transportu Miejskiego                                                  Zakup biletów jednorazowych 2017-11-27 2017-11-27 3 520,00 zł nie  
478 10/11/2017 2017-10-31 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Opłata za usługę utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne  2017-10-01 2017-10-31 67 496,25 zł nie  
479 20034 2017-11-14 Gratisownia.pl
Katarzyna Dolniak
NIP: 6312329285
Wykonanie i dostawa artykułów reklamowych promujących IGF Polska - Forum Cyfrowego Rozwoju 2017-11-14 2017-11-14 21 169,57 zł nie  
480 21/11/2017 2017-10-30 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Rozszerzenie profilu i wdrożenie serwisu informacyjnego "Portal obywatel.gov.pl" 2017-10-30 2017-10-30 28 040,31 zł nie  
481 1317/2017 2017-11-23 FAIM Adam Stolarski
NIP: 1181315379
Zakup filtra prywatności Lenovo ThinkPad dla ekranów nie dotykowych 2017-11-23 2017-11-23 313,65 zł nie  
482 32/11                                                 FAS/654/2017 2017-11-11 Handel Obwoźny Kwiatami Janik Anna              Kwiaciarnia "VICTORIA"                                NIP: 5260057614                     Zakup wieńców okolicznościowych 2017-11-11 2017-11-11 900,00 zł nie  
483 4210/J/2017                                           90102041                                               90101987                                          FV/2384/2017                                          478/2017                                        144/32/S/2017                                                proforma z 5.12.2017 2017-10-31 L2 - Language Consulting Sp. z o. o.
NIP: 5213005596                                              BSI Group Sp. z o. o.
NIP: 1070006422                                             ApexNet Sp. z o. o. S.k.
NIP: 7010371279                                    Ośrodek Edukacyjny FORUM
NIP: 8521299460                                     INTEGRIO S.C.
NIP: 6783032490                                           MDDP Sp. z o. o. AKADEMIA BIZNESU sp. k.
NIP: 6783032490
Usługi szkoleniowe 2017-10-31 2017-10-31 18 034,00 zł nie  
484 178299/11/17/FS/JT7/ST1 2017-11-27 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp'                                                             NIP: 5213641211 Usługa fotograficzna podczs konferencji 2017-11-27 2017-11-27 1 107,00 zł nie  
485 79/11/2017 2017-11-15 APUS Mariusz Grzeniewski                                           NIP: 5342077818 Sprawowanie nadzoru ornitologicznego podczas robót budowlanych związanych z modernizacją budynku MC x 2017-11-15 4 000,00 zł nie  
486 Fv/000217/17 2017-11-08 R&R TERMOTECHNIKA Tadeusz Rzepka
NIP: 5342033330
Usługa serwisowa klimatyzacji 2017-11-08 2017-11-08 824,10 zł nie  
487 PRF-17/001552 2017-12-05 Hearing Centre  Świadczenie usług w zakresie obsługi postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym w Paryżu 2017-12-08 2017-12-22 12 615,00 € nie  
488 17233 2017-11-12 Opus 2 Interantional Limited Świadczenie usług w zakresie obsługi postępowania przed Trybunałem Arbitrażowym w Paryżu 2017-12-08 2017-12-22 9057,50 £ nie  
489 ZS-234111/2017/11/00210 2017-11-23 Komputronik S.A.
NIP: 9720902729
Zakup sprzętu AGD 2017-11-23 2017-11-23 492,00 zł nie  
490 454/17 2017-11-14 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 2017-09-01 2017-09-30 2 671,29 zł nie  
491 PF2017-001765 2017-11-22 Summa Linguae S.A.
NIP: 9452165721
Obsługa techniczna tłumaczeń symultanicznych w trakcie konferencji 2017-11-22 2017-11-22 6 150,00 zł nie  
492 18/11/2017 2017-11-30 MacMar Maciej Wenta
NIP: 5882222483
Zakup taśm drukujących 2017-11-30 2017-11-30 644,03 zł nie  
493 49/BM/MC/17 2017-11-07 Polskie Znaki Łukasz Stachurski                             NIP: 9730907763 Wyspecjalizowane usługi w zakresie przeredagowania treści zamieszczonych na stronach www pod adresem :gov.pl/cyfryzacja 2017-11-07 2018-04-30 6 000,00 zł nie  
494 8/U/BDG/2017 2017-11-23 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych           NIP: 5250001090 wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 500 sztuk kart kryptograficznych 2017-11-23 2017-12-31 24 538,50 zł nie  
495 5/U/OD/2017 2017-11-17 PROSPER s.c. Jacek Lewczuk Maria Lewczuk         NIP: 5241172225 Świadczenie usług cateringowych w siedzibie MC podczas szkoleń organizowanych w ramach Projektu "Otwarte Dane - dostep,standard,edukacja" 2017-11-17 2017-11-28 6 560,00 zł tak  
496 7/U/BDG/2017 2017-11-29 MR SYSTEM Marek Lipowski                                NIP: 5661620653 Rozbudowa systemu kontroli dostępu z zastosowaniem czytników biometrycznych  2017-11-29 2017-12-30 95 923,76 zł nie  
497 5/U/BDG/2017 2017-11-30 Krystyna Sikorska, Artur Sikorski s.c.              NIP: 5261047428 Cykliczna dostawa napojów i art.. żywnościowych 2017-12-01 2018-12-31 84 932,50 zł nie  
498 aneks nr 1 do umowy 39/BDG/2016   2017-11-29 Centrum Usług Logistycznych                     NIP: 7010270911 Usługi przygotowania, dostarczania i podawania posiłków w czasie spotkań organizowanych prze MC x x aneks nr 1 zwiększa umowę o 5.000,00; Aktualna wartość umowy 104.810.00 nie  
499 6/U/BDG/2017 2017-12-01 Merson Karol Długozima                                      NIP: 8792428484      Świadczenie usług restauracyjnych w czasie spotkań organizowanych
przez MC
2017-12-01 2018-12-30 81 960,00 zł nie  
500 8/DP/2017 2017-12-01 MARUTA WACHTA Sp. J.
NIP: 6760111300
Usługa przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń dotyczących sporządzania umów utrzymaniowych w IT dla pracowników urzędów administracji publicznej 2017-12-01 2018-02-28 120 000,00 zł nie  
501 11/BZPP/2017 2017-11-29 Karolina Zmitrowicz Przygotowanie  ekspertyz i opinii - ocena projektów informatycznych oraz przygotowanie rekomendacji dla KRMC dot. projektów informatycznych wniesionych do zaopiniowania przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 2017-11-29 2017-12-31 5 500,00 zł nie  
502 207/17/MT/W 2017-10-06 UNICARD S.A.
NIP: 6760077394
Rozbudowa elektronicznego systemu ewidencji kluczy 2017-10-06 2017-10-06 701,10 zł nie  
503 002/12/2017/FV/TR                                                 PTS 53/11/2017                                             90121366                                          153/32/S/2017                              DBTI/3491/2017                                   1340/2017                                   7525/2017/WAR                                      8134/2017/WAR                                    FV/17/12/15                                         FASOB/606/2017                                        35/2A/2017/12                                        1/12/2017 2017-12-05 FTTS Sp. z o.o.
NIP: 5213661165                                   Management Trainig & Development Center Sp. z o.o.
NIP: 5213019888                                         Polski Komitet Normalizacyjny
NIP: 5251008869                                        INTEGRIO S. C.
NIP: 6783032490                                     Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego   Krajowa Szkoła Administracji Publicznej                           NIP: 5250006124                                        Altkom Akademia S.A.                                        NIP: 1180008391                                       CompSecur Sp. z o. o.                                    NIP: 8971739249                                       MDDP Akademia biznesu Sp. z o. o.                                     NIP: 5213589864                                     Asseco Data Systems S.A.                            NIP: 5213621697                                      Fundacja Rozwoju Branży Internetowej "Netcamp"                                                        NIP: 8513126064
Usługi szkoleniowe 2017-12-05 2017-12-05 24 093,00 zł nie  
504 FFA/2215/2017/2 2017-12-05 RELAX FOTO PROLAB Tadeusz Matan
NIP: 5251560911
Wywołanie zdjęć 2017-12-05 2017-12-05 2 160,00 zł nie  
505 1/8G/2017/11 2017-11-08 Asseco Data Systems S.A.                            NIP: 5213621697 Kwalifikowany podpis elektroniczny - SimplySign 2017-11-08 2017-11-08 910,20 zł nie  
506 2017-14-585776                                                  2017-14-585774                                                ZT-231100/2017/12/01006                           2017-14-187730                                    19R/12/2017                                      30R/12/2017                                                      Pro forma/307/F/586/2018                   13/12/2017 2017-11-30 LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 1130089950                                      Komputronik S.A.
NIP: 9720902729                                              Mała Łąka Małgorzata Wronowiecka
NIP: 7531502531                                             IKEA RETAIL Sp. z o. o.
NIP: 5270103385                                           CASTORAMA POLSKA Sp. z o. o.
Zakup wyposażenia 2017-11-30 2017-11-30 19 123,20 zł nie  
507 FV/BHA/00321/11/17                                 07751471649 2017-11-29 P.P.H.U. "MARBO" S.C. Bożena Ulikowska, Michał Ulikowski
NIP: 6641963729                                        TERG S.A.
NIP: 7671004218
Zakup wyposażenia zaplecza socjalnego 2017-11-29 2017-11-29 3 091,40 zł nie  
508 FVG01347/11/2017 2017-11-27 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Wpisu nazwy w domenie mc.gov.pl oraz cyfryzacja.gov.pl 2017-11-23 2018-11-22 369,00 zł nie  
509 07998/17 2017-12-05 PW ROMPOL Roman Dzyr
NIP: 5210128795
Zakup art. do prac konserwatorskich 2017-12-05 2017-12-05 222,90 zł nie  
510 FVS/S/355/CNK/2017 2017-11-28 Centrum Nauki Kopernik                               NIP: 7010025169 Wynajem sprzętu audio niezbednego do streamingu konferencji 2017-11-21 2017-11-21 615,00 zł nie  
511 FV/2482/2017 2017-12-06 INTERLABEL Mariusz Cichoszewski                         NIP: 5862578930 Zakup etykiet i taśm do drukarek 2017-12-06 2017-12-06 1 162,35 zł nie  
512 266/2017 2017-12-05 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Zwrot kosztów za udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2017-12-01 2017-12-31 2 059,00 zł nie  
513 26/11/17 2017-11-23 PRA-MAX SERVICE Paweł Jaszkin
NIP: 5271000813
Usługa sprzątania 2017-11-23 2017-11-23 1 197,63 zł nie  
514 2017/47/M/00099 2017-11-30 Centrum Obsługi Administracji Rządowej
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2017-11-01 2017-11-30 648,21 zł nie  
515 CW/2017/12/29613 2017-12-14 X-KOM Sp. z o. o.
NIP: 9492107026
Zakup art. Informatycznych 2017-12-14 2017-12-14 405,00 zł nie  
516 F/014678/17 2017-12-15 Gospodarstwo Ogrodnicze Berdowski Mirosław Import-Export                                  NIP: 5361006624 Zakup art. Dekoracyjnych 2017-12-15 2017-12-15 1 411,74 zł nie  
517 Proforma z 15.12.2017                     00022/2017                                            1/12/2017                                                   FV/2777/2017                              7536/2017/WAR                            168/32/S/2017                                      1507/2017 2017-12-15 MDDP Akademia Biznesu Sp. z o. o.                                     NIP: 5213589864                                        ProviLogic Iwona Kula                                   NIP: 8261496139                                           Fundacja Akademia Antykorupcyjna                                 NIP: 7010434471                                    ApexNet Sp. z o. o. S. k.                                                  NIP: 7010371279                                       Altkom akademia S.A.                                                 NIP: 1180008391                                       INTEGRIO S.C.                                                NIP: 6783032490                                             Krajowa Szkoła Administracji Publicznej                                               NIP: 5250006124 Usługi szkoleniowe 2017-12-18 2017-12-19 18 710,00 zł nie  
518 08323/17 2017-12-18 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMPOL Roman Dzyr                                                       NIP: 5210128795 Zakup art. do prac konserwatorskich 2017-12-18 2017-12-18 4 420,09 zł nie  
519 F/0040/12/17 2017-12-18 Prodart Jolanta Wiczuk
NIP: 5241452054
Zakup kalendarzy na 2018 rok 2017-12-18 2017-12-18 14 982,78 zł nie  
520 FVG01360/12/2017                             FVG01373/12/2017                               FVG01372/12/2017 2017-12-04 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu w domenie mac.gov.pl, pz.gov.pl, profilzaufany.gov.pl 2017-12-01 2018-11-30 553,50 zł nie  
521 Aba/596/12/17 2017-12-18 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
NIP: 5261281638
Udostępnienie Międzyresortowego Punktu Wymiany Korespondencji 2017-10-01 2017-12-31 430,50 zł nie  
522 108/12/2017 2017-12-18 Mariusz Kocięda Grupa LOCA
NIP: 5711462111
Wykonanie przeglądu działania i optymalizacji ustawień programu ROGER Mastrer 2017-12-18 2017-12-18 300,00 zł nie  
523 7131/LOTCD/FL/17 2017-11-27 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
NIP: 5220002334
Opłata za wybór miejsca 2017-12-19 2017-12-21 168,52 zł nie  
524 545/17 2017-12-07 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 2017-10-01 2017-10-31 2 496,25 zł nie  
525 7132/LOTCD/FL/17 2017-12-27 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
NIP: 5220002334
Opłata za wybór miejsca 2017-12-19 2017-12-21 168,52 zł nie  
526 ZDM/GPD/I/1a/667/p/17 2017-12-06 Zarząd Dróg Miejskich Za zajęcie odcinka pasa drogowego 2017-12-03 2018-12-01 5 617,35 zł nie  
527 17-FVS/0105 2017-12-08 KAMAR K.Dymko, M.Sierańska s.c.                                NIP: 512077975 Zakup art. ogrodniczych i dekoracyjnych 2017-12-08 2017-12-08 1 122,00 zł nie  
528 F/0026/12/17 2017-12-11 Prodart Jolanta Wiczuk
NIP: 5241452054
Wykonanie oraz aktualizacja tabliczek przeddrzwiowych oraz aktualizacja nazw departamentów i nazwisk na tablicy głównej 2017-12-11 2017-12-11 615,00 zł nie  
529 82/MKW/12/2017                                         83/MKW/12/2017 2017-12-13 PAULISTKI Wydawnictwo-Księgarnia
NIP: 5252489204
Zakup kart świątecznych 2017-12-13 2017-12-13 270,06 zł nie  
530 25/2017 2017-12-15 Monfol Zbigniew Tarka
NIP: 7752622280
Oklejenie folią szyb w oknach w budynku MC 2017-12-15 2017-12-15 9 736,80 zł nie  
531 3/8G/2017/12 2017-12-04 Asseco Data Systems S.A.                            NIP: 5213621697 Kwalifikowany podpis elektroniczny - SimplySign 2017-12-04 2017-12-04 606,80 zł nie  
532 264/2017 2017-12-06 Poligrafia Bracia Szymańscy                           NIP: 5260159326 Wykonanie okładek i obwolut 2017-12-06 2017-12-06 3 870,00 zł nie  
533 15/12/2017 2017-12-08 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Opłata za usługę utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne  2017-11-01 2017-11-30 67 496,25 zł nie  
534 5/DUS/2017 2017-12-01 Orange Polska S.A.
NIP: 5260250995
Usługa zapasowego dostepu do sieci internet w bud. Biurowym przy ul.Królewskiej 27 w Warszawie 2017-12-01 2019-11-30 21 874,32 zł nie  
535 aneks nr 1 do umowy 12/BDG/2017 2017-12-08 MATRON Marek Marton                                 NIP: 8251757673 świadczenie usług przeprowadzkowo-transportowych x 2018-06-30 x x  
536 4/DP/2017 2017-11-24 INT Language Solutions Bartłomiej Zwardoń      NIP: 5262876032 Świadczenie usług symultanicznego tłumaczenia kabinowego podczas rozprawy przed Trybunałem Arbitrażowym 2017-12-18 2017-12-22 34 132,50 zł nie  
537 6/DP/2017 2017-11-24 Gaj Magdalena Uczestnictwo w rozprawie przed Trybunałem Arbitrażowym w Paryżu 2017-12-20 2017-12-21 6 213,51 zł nie  
538 7/DP/2017 2017-11-27 Olszewska Małgorzata Uczestnictwo w rozprawie przed Trybunałem Arbitrażowym w Paryżu 2017-12-20 2017-12-21 6 213,50 zł nie  
539 4/DC/2017 2017-12-04 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Opracowanie II wydania uzupełnionego publikacji "Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych" 2017-12-04 2017-12-22 15 000,00 zł nie  
540 6/U/OD/2017 2017-12-12 GGMedia.PL                                                        NIP: 6772404433 Zakup i dostawa nowych telefonów komórkowych 2017-12-12 2017-12-19 11 666,55 zł tak  
541 5/DKC/UC/2017 2017-11-20 Grupa Brandoo Sp. z o.o. Sp. K.                           NIP: 8513167761 Zaktualizowanie stron internetowych poświęconych kodowaniu zamieszczonych pod adresem:www.koduj.gov.pl 2017-11-20 2017-11-30 12 300,00 zł tak  
542 Umowa wykonawcza nr 2 do umowy ramowej nr 2017/5/komputery 2017-12-01 Suntar Sp. z o.o.                                                   NIP: 8731003891 Dostawa Monitorów  2017-12-01 2017-12-27 25 645,50 zł nie  
543 4/U/BDG/2017 2017-12-18 Pionier S.C. M.Świtakowska, P.Świtakowski             NIP: 5272377419 Wykonywanie i dostawa wizytówek, pieczęci i stempli 2017-12-18 2017-12-31 11 346,63 zł nie  
544 7/DKC/UD/2017 2017-11-22 STUDIO PROMOCJI MIT Tomasz Kulisiewicz        NIP: 1130186647 Opracowanie koncepcji tworzącej struktury oraz mechanizmy trwałego wsparcia rozwoju wiedzy oraz umiejętności wybitnie uzdolnionej informatycznie młodzieży polskiej,uwzględniając założenia i cele określone w opracowaniu "Centrum Mistrzostwa Informatycznego' i dostosowując ją do warunków realizacyjnych określonych dla wykorzystania środków POPC 2017-11-22 2017-11-30 6 000,00 zł tak  
545 1/DUS/2017 2017-12-11 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Realizacja specjalistycznych usług z zakresu architektury  w zakresie projektu "Rozwiązanie informatyczne chmury obliczeniowej " zwanej "RICO" oraz projektu Rządowy Klaster Bezpieczeństwa zwanego "RKB" 2017-12-11 2017-12-29 398 601,30 zł nie  
546 2/U/BDG/2017 2017-12-18 Lindstrom Sp. z o.o.
NIP: 5222640524
 Wymiana i dostarczenie mat  2018-01-01 2018-12-31 14 277,47 zł nie  
547 um wykonawcza 2 do UM Ramowej 2017/5/komputery 2017-12-18 Galaxy Systemy Informatyczne                             NIP: 9291857884 Zakup, dostawa: Stacji graficznych; Monitorów oraz zestawów komputerowych  2017-12-18 2018-01-06 374 793,30 zł tak  
548 5/DWMiA/MC/2017 2017-12-08 Fundacja Instytut Badań Chin Współczesnych                   NIP: 5862324855 Opracowania ekspertyzy: „Potencjał polskiej gospodarki cyfrowej w odniesieniu oraz w oparciu o cyfrowy ekosystem Chińskiej Republiki Ludowej" 2017-12-08 2017-12-21 55 350,00 zł nie  

 

 

Rejestr umów i zamówień finansowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2017 roku Pobierz plik: pdf Rejestr umów i zamówień finansowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2017 roku

Rozmiar : 0.74MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.04.2018 08:31
Osoba publikująca: Tadeusz Płaczkiewicz
Zmodyfikowano: 04.04.2018 08:31
Osoba modyfikująca: Tadeusz Płaczkiewicz