Rejestr umów/zamówień finansowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2019 roku

lp. Nr umowy / zamówienia Data zawarcia Kontrahent Przedmiot Termin realizacji od dnia Termin realizacji do dnia Wartość Departament Współfinansowanie ze środków UE Finansowanie z funduszu celowego CEPIK
1 14/DPM/2018 10.12.2018 Przewóz osób - altBus Irena Zielińska NIP:5271525846 Usługa transportowa. 14.12.2018 15.12.2018 1 566,00 zł DPM nie -
2 29/DRUC/2018 27.12.2018 Aleksandra Majer Usługi wsparcie w projekcie e-Doręczenia. 02.01.2019 31.03.2019 5 292,00 zł DRUC nie -
3 30/DODIRK/ZSK/2018 21.12.2018 Krzysztof Borzycki, Rafał Kurianowicz, Tomasz Stęclik Opracowanie rekomendacji zaspołu ekspertów dot. porównania wymaganych efektów uczenia się dla kwalifikacji rynkowej o nazwie "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej. 21.12.2018 20.01.2019 3 000,00 zł DODiRK nie -
4 28994 31.12.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Usługa "Bezpiecznego hostingu wraz z cyklicznymi specjalistycznymi usługami bezpieczeńswta dla portalu gov.pl" 31.12.2018 31.12.2019 794 118,75 zł DRUC nie -
5 28/U/BDG/2018 31.12.2018 GRAMOND PRES S.A. NIP:6761796725 Dostarczenie papierowej prasy krajowej w 2019 roku 01.01.2019 31.12.2019 6 853,93 zł BDG tak -
6 15/DSP/Ensalta/2018 30.11.2018 Ensalta Sp. z o. o. NIP:6772337300 Usługi zapewnienia kopii i wydruków, skanowania i faxowania z udostępnieniem urządzeń na okres 2 m-cy. 01.12.2018 31.01.2019 46 617,00 zł DSP nie -
7 Aneks nr 2 do umowy 1/2018 do umowy ramowej 6/BlueSoft/MC/PN/17 28.12.2018 Bluesoft Sp. z o.o NIP:5262667699 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT   30.06.2019 12653,99 zł. Zwiększenie limitu umowy do 4 512 664,99 DRUC nie -
8 16/dodirk/3.4/2018 06.12.2018 Interprima NIP:8942995317 Obsługa realizacji kampanii reklamowych w internecie 06.12.2018 31.03.2019 100 000,00 zł DODiRK tak -
9 26/MC/PN/18 28.12.2018 Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. NIP:5272027702 Klient Sp. z o.o. NIP:6652649882 Kompleksowe utrzymanie czystości. 01.01.2019 31.12.2019 441 324,00 zł BDG tak -
10 aneks nr 1 do umowy 10/DSP/2018eDowód 31.12.2018 Centralny Ośrodek Informatyki NIP:7252036863 Prace związane z budową Systemu Identyfikacji Elektronicznej, na potrzeby uwierzytelniania eDowodem; budowa docelowego rozwiąznia Systemu Identyfikacji Elektronicznej (SIE); zapewnienie współpracy z podpisem zaufanym ePUAP;   31.12.2019 Zmiana wynagrodzenia na : 8145000,00 zł DSP nie -
11 29/U/BDG/2018 31.12.2018 E-KIOSK S.A. NIP:8951827513 Prenumerata prasy w wersji elektronicznej 01.01.2019 31.12.2019 22 133,78 zł BDG nie -
12 33/VEOLIA/MC/PN/18 28.12.2018 VEOLIA NIP:5250005656 Dystrybucja energii cieplnej 01.01.2019 31.12.2020 372 486,75 zł BDG tak -
13 27/U/BDG/2018 28.12.2018 CWS-BOCO Polska Sp. z o.o. NIP:5210123622 Wynajem mat wejściowych 01.01.2019 31.12.2019 19 183,20 zł BDG nie -
14 aneks nr 1 do umowy 1/USiA/DUS/2018 31.12.2018 Centralny Ośrodek Informatyki NIP:7252036863 zmiana: zasady współpracy stron, wynagrodzenia, kar umownych, okresu obowiązywania umowy 01.03.2018 31.12.2019 491.706,35 zł z kwoty 599.790,31 na 1.091.496,66 DSP nie -
15 33/DSP/2018mDok 31.12.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komuterowa NIP:5210417157 świadczenie usługi III linii wsparcia,tj. obsługi błędów systemu „mDokumenty'' 01.01.2019 31.12.2019 147 600,00 zł DSP nie -
16 8/P/BDG/2019 15.01.2019 UTE Group Sp. z o.o. Sp.k. NIP:7811880435 Usługa szkoleniowa. 16.01.2019 31.01.2019 1 790,00 zł BDG nie -
17 8/P/BDG/2020 15.01.2019 UTE Group Sp. z o.o. Sp.k. NIP:7811880435 Usługa szkoleniowa. 16.01.2019 31.01.2019 1 790,00 zł BDG nie -
18 4/DSP/WI/2019 14.01.2019 Naukowa i Akademicka Sieć Komuterowa NIP:5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie "e.gov.pl". 22.12.2018 21.12.2019 184,50 zł DSP nie -
19 51/BM/MC/18 10.12.2018 MEDIUM ART. Maciej Sygit NIP:9551677192 Zakup grabbera HDMI. 08.01.2019 08.01.2019 359,90 zł BM nie -
20 2018/47/M/00111 31.12.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP:5213621697 Mycie pojazdów służbowych. 31.12.2018 31.12.2018 376,38 zł BDG nie -
21 FL-A443738-FL-A443740 FL-A441786-FL-A441788 01.12.2018 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group NIP:5260038806 Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów służbowych MC na 2019 r. 01.01.2019 31.12.2019 3 971,00 zł BDG nie -
22 28/DC/2018 19.12.2018 EURO-NET Sp. z o.o. NIP:5270005984 Zakup telewizora. 21.12.2018 21.12.2018 5 499,00 zł DC nie -
23 FV/UP/29/19/VW 09.01.2019 AUTO-BLAK Sp. z o.o. NIP:1230950444 Wymiana opon. 09.01.2019 09.01.2019 143,91 zł BDG nie -
24 30/DC/2018 19.12.2018 International Organization for Standardization. Zakup norm. 19.12.2018 19.12.2018 1 680,75 zł DC nie -
25 6/DRUC/MC/2018 03.09.2018 Usability Hub Pty Ltd Australia Subskrypcja Pro planu UsabilityHub 16.12.2018 16.12.2018 782,63 zł DRUC nie -
26 MMZ001/2019 20.12.2018 Crowne Plaza Barcelona - Fira Center Usługa hotelowa. 24.02.2019 28.02.2019 10 045,20 zł DPM nie -
27 aneks 3 do umowy 2/DUS/USIA/2018 08.01.2019 Centralny Ośrodek Informatyki NIP:7252036863 Zmiana wynagrodzenia     zmiana z 3.350.633,28 na 3.435.343.,80 DSP nie -
28 aneks 6 do umowy 1/DIT/U/COI/2016 (4/U/COI/MC/2016) 16.01.2019 Centralny Ośrodek Informatyki NIP:7252036863 Zmiana wynagrodzenia     zmiana na 178.792.298,04 DSP nie -
29 50/BM/MC/18 21.01.2019 Jakub Szymczuk Usługa sesji fotograficznej. 21.01.2019 21.01.2019 5 841,00 zł BM nie -
30 DSP/2019/01 22.01.2019 Ewa Bogucka Usługi wsparcia obsługi Funduszu Celowego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 22.01.2019 31.03.2019 9 502,80 zł DSP nie -
31 DSP/2019/02 21.01.2019 Dariusz Dudek Usługi wsparcia obsługi Funduszu Celowego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 21.01.2019 31.03.2019 27 260,87 zł DSP nie -
32 DSP/2019/3 21.01.2019 Elżbieta Borkowska Usługi wsparcia obsługi Funduszu Celowego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 21.01.2019 31.03.2019 9 678,78 zł DSP nie -
33 1/DODIRK/BP/2019 14.01.2019 Justyna Jasiewicz Doradztwo w obszarze kompetencji cyfrowych. 14.01.2019 31.01.2019 3 840,00 zł DODIRK nie -
34 720900149 15.01.2019 Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" NIP:5250000239 Wydanie rocznej przepustki samochodowej. 01.01.2019 31.12.2019 590,40 zł BDG nie -
35 281/P/BDG/2018 31.12.2018 Future Centre Training Corporation Kiciński i Wspólnicy Spółka Jawna NIP:5213124728 Usługa szkoleniowa. 31.12.2018 31.12.2018 420,00 zł BDG nie -
36 4/P/BDG/2019 16.01.2019 S-BUT Zdzisław Sulik NIP:1250080288 Zakup obuwia roboczego. 16.01.2019 16.01.2019 350,00 zł BDG nie -
37 Pismo BDG z dnia 24.01.2019. 24.01.2019 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Abonament RTV za 2019 01.01.2019 31.12.2019 10 378,50 zł BDG nie -
38 2/BM/MC/19 10.01.2019 Artur Fengler AMES NIP:6972205833 Zakup splitterów obrazu i audio. 24.01.2019 24.01.2019 152,65 zł BM nie -
39 5/P/BDG/2019 11.01.2019 ERPOL Eryk Połeć NIP:5242377107 Usługa deratyzacji. 23.01.2019 23.01.2019 123,00 zł BDG nie -
40 3/P/BDG/2019 08.01.2019 SAS Sp. z o.o. NIP:5272523714 Zakup środków czystości oraz materiałów BHP. 23.01.2019 23.01.2019 5 087,24 zł BDG nie -
41 34/ZP/DODIRK/BP/2018 10.12.2018 Malibu PC NIP:5272262484 Zakup sprzętu komputerowego. 17.01.2019 17.01.2019 3 640,80 zł DODIRK nie -
42 1/U/BDG/2019 25.01.2019 Krystyna Sikorska, Artur Sikorski s.c. NIP:5261047428 Cykliczna dostawa napojów i art. żywnościowych 01.01.2019 31.12.2019 104 968,00 zł BDG nie -
43 2/BM/2019 31.12.2019 Focus Telecom Polska Sp. z o.o. NIP:7010108702 Świadczenie pakietu usług w zakresie uruchomienia i utrzymania systemu teleinformatycznego 31.01.2019 31.01.2020 62 790,76 zł BM nie -
44 7/BM/MC/19 14.01.2019 Gremi Media SA NIP:5220103673 Ogloszenie - nekrolog. 15.01.2019 15.01.2019 3 567,00 zł BM nie -
45 105/P/BDG/2018 30.08.2018 998 HM Carrefour NIP:9370008468 Zakup koszy plastikowych do recepcji. 12.12.2018 12.12.2018 99,96 zł BDG nie -
46 7/BM/MC/19 14.01.2019 AGORA SA NIP:5260305644 Publikacja nekrologu. 15.01.2019 15.01.2019 6 474,72 zł BM nie -
47 143/P/BDG/2018 24.10.2018 Jeronimo Martins Polska SA NIP:7791011327 Zakup cytryn. 09.01.2019 09.01.2019 4,21 zł BDG nie -
48 143/P/BDG/2018 24.10.2018 Jeronimo Martins Polska SA NIP:7791011327 Zakup cytryn. 03.01.2019 03.01.2019 4,59 zł BDG nie -
49 22/P/BDG/2019 22.01.2019 Usługi Porządkowe BULI Sławomir Pasek NIP:8241231254 Wywóz odpadów. 23.01.2019 23.01.2019 1 036,80 zł BDG nie -
50 3/P/BDG/2019 08.01.2019 SAS Sp. z o.o. NIP:5272523714 Zakup środków higieny osobisteji i materiałów BHP. 23.01.2019 23.01.2019 5 087,24 zł BDG nie -
51 30/P/BDG/2019 25.01.2019 EKON STUDIO Edyta Werbanowska NIP:5341899576 Zakup flagi. 28.01.2019 28.01.2019 220,00 zł BDG nie -
52 6/P/BDG/2019 11.01.2019 AEDMAX.PL Sp. z o.o. NIP:5223118942 Zakup elektrod do defibrylatorów. 29.01.2019 29.01.2019 680,40 zł BDG nie -
53 5/DSP/WI/2019 25.01.2019 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie maic.gov.pl. 17.01.2019 16.01.2020 184,50 zł DSP nie -
54 BDG.WZZL.154.259.2018 16.11.2018 TUV SUD Polska Sp. z o.o. NIP:7791982781 Usługa szkoleniowa. 23.01.2019 25.01.2019 1 049,00 zł BDG nie -
55 3/BM/MC/19 10.01.2019 NET-S M.Chmielewski NIP:5862146342 Zakup słuchawek. 29.01.2019 29.01.2019 1 590,39 zł BM nie -
56 33/P/BDG/2019 31.01.2019 Galeria Ram Piotr Krysztofek NIP:7721887209 Zakup ram aluminiowych. 31.01.2019 31.01.2019 188,00 zł BDG nie -
57 40/BM/MC/18 15.11.2018 Bukieciarnia NIP:1131436135 Zakup kwiatów ciętych. 06.02.2019 06.02.2019 150,00 zł BM nie -
58 BDG.WZZL.154.21.2019 05.02.2019 Instytut Rachunkowości i Podatkow Sp. z o.o. NIP:5252254518 Usługa szkoleniowa. 08.02.2019 08.02.2019 490,00 zł BDG nie -
59 13/P/BDG/2019 16.01.2019 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMPOL Roman Dzyr NIP:5210128795 Zakup artykułów do prac naprawczych. 04.02.2019 04.02.2019 342,60 zł BDG nie -
60 13/DSP/WI/2019 04.02.2019 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie bip.gov.pl. 24.01.2019 23.01.2020 184,50 zł DSP nie -
61 BDG.WZZL.151.1.2019 07.02.2019 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego NIP:5250006124 Usługa szkoleniowa. 04.02.2019 04.02.2019 230,00 zł BDG nie -
62 9/ZP/DODIRK/GOVTECH/2019 25.01.2019 PROFECTO Artur Gołaś NIP:1251299965 Usługa cateringowa. 29.01.2019 29.01.2019 4 158,00 zł DODIRK nie -
63 1/DRUC/2019 04.02.2019 TestArmy Group Spółka Akcyjna NIP:8992754194 Przeprowadzenie specjalistycznych testów bezpieczeństwa tj. audytu Platformy e-Zamówienia budowanej w ramach projektu "E-Zamówienia-elektroniczne zamówienia publiczne" 28.02.2019 10.10.2019 491 864,70 zł DRUC nie -
64 32/ZP/DODiRK/25K/2018 14.01.2019 Grupa Gumułka - Euroedukacja Sp. Z o.o. NIP:6342544019 Pełnienie funkcji podmiotu zewnętrznego zapewnienia jakości wobec instytucji certyfikującej VS DATA Witold Sobolewski z zsiedziba w Gdyni. 14.01.2019 13.01.2023 30 500,00 zł DODiRK nie -
65 2/U/BDG 01.02.2019 ARCHITEGA SP. Z O.O. NIP:5252770728 Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla remontu 11 pomieszczeń sanitarnych. 01.02.2019 30.12.2019 25 000,00 zł BDG nie -
66 PZ/STI/011.0.1740/15/2018-2019 17.12.2018 Polski Komitet Normalizacyjny NIP:5251008869 Opracowanie i dostarczenie projektu 011.0.1740, prPN-EN 301 549P, Wymagania dotyczace dostępności produktów i usług 17.12.2018 29.11.2019 3 612,51 zł DODiRK nie -
67 Aneks 4 do umowy 2/DUS/USIA/2018 14.02.2019 Centralny Ośrodek Informatyki NIP:7252036863 Utrzymanie systemu mDokumenty - zmiana wynagrodzenia x x aneks zmienia wynagrodzenie z 3.435.343,38 na 4.860.680,26 DSP nie tak
68 Aneks 3 do umowy 1/P/DE/2016 18.02.2019 Centralny Ośrodek Informatyki NIP:7252036863 Świadczenie usług zapewniających poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Systemów
1) elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej;
2) Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej;
3) Strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej;
4) Publikatora Aktów Prawnych. - zmiana wynagrodzenia
x x aneks zmienia wynagrodzenie na 51.993.000,11 DSP nie tak
69 29/DODIRK/BP/2018 15.12.2018 INTRO PR Monika Szczygielska, Henryk Rzepka, Mateusz Ciborowski Analiza tłumaczenia z języka angielskiego na język polski normy europejskiej EN 301 549 V2.1.2:2018 15.12.2018 x 6 000,00 zł DODiRK nie -
70 Umowa wykonawcza nr 24/2018 do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 07.01.2019 Bluesoft Sp. z o.o NIP:5262667699 Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 07.01.2019 x 1 854 923,93 zł DODIRK tak tak
71 Aneks 1 do umowy 1/WCiA/DUS/2017 22.02.2019 Centralny Ośrodek Informatyki NIP:7252036863 Utrzymanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych świadczących usługi certyfikacyjne Centrum Certyfikacji MC - zmiana wynagrodzenia x x aneks zmienia wynagrodzenie z 3.039.000,00 na 5.499.000,00 x nie tak
72 8/BM/MC/2019 06.02.2019 Jakub Drożdż Usługa archiwizacji dokumentacji. 06.02.2019 30.04.2019 10 500,00 zł BM nie -
73 175/P/BDG/2019 07.12.2018 Robo Wash S.A. NIP:5213716972 Usługa mycia oraz odkurzania pojazdów służbowych. 31.01.2019 31.01.2019 920,70 zł BDG nie -
74 37/P/BDG/2019 04.02.2019 Ofix Lewandowski Spółka Jawna NIP:7830028623 Zakup identyfikatorów do kluczy. 07.02.2019 07.02.2019 234,81 zł BDG nie -
75 3/U/BDG/2018 22.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji NIP:5210526030 Monitoring instalacji sygnalizacji alarmu w budynkach przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.12.2018 31.12.2018 39,78 zł BDG nie -
76 3/U/BDG/2018 22.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji NIP:5210526030 Koszty utrzymania i eksploatacji używanej powierzchni przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.12.2018 31.12.2018 218,35 zł BDG nie -
77 01/DZD/MC/2019.5.16 25.01.2019 Drukarnia Offsetowa Express-Druk NIP:9710166298 Usługa druku przewodników stosowania RODO i przepisów krajowych o ochronie danych osobowych w służbie zdrowia. 11.02.2019 11.02.2019 5 694,90 zł DZD nie -
78 486700568/02/19 11.02.2019 Jeronimo Martins Polska SA NIP: 7791011327 Zakup cytryn. 11.02.2019 11.02.2019 7,68 zł BDG nie -
79 486700237/01/19 21.01.2019 Jeronimo Martins Polska SA NIP: 7791011327 Zakup cytryn. 21.01.2019 21.01.2019 4,18 zł BDG nie -
80 486700367/01/19 30.01.2019 Jeronimo Martins Polska SA NIP: 7791011327 Zakup cytryn. 30.01.2019 30.01.2019 2,73 zł BDG nie -
81 19/000205/HA 07.02.2019 Hotel Admirał Sp. z o.o. NIP:5833105808 Usługa noclegowa. 07.02.2019 08.02.2019 187,00 zł DC nie -
82 BDG.WZZL.151.3.2019 31.01.2019 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego NIP:5250006124 Usługa szkoleniowa 11.02.2019 11.02.2019 230,00 zł BDG nie -
83 BDG.WZZL.151.2.2019 24.01.2019 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego NIP:5250006124 Usługa szkoleniowa 12.02.2019 12.02.2019 460,00 zł BDG nie -
84 40/P/BDG 11.02.2019 FUTURE CENTRE TRAINING CORPORATION Kiciński i Wsólnicy Spółka Jawna NIP:5213124728 Usługa szkoleniowa 31.01.2019 31.01.2019 1 960,00 zł BDG nie -
85 BDG.WZZL.151.3.2019 31.01.2019 INTEGRIO S.C. NIP:6783032490 Usługa szkoleniowa 12.02.2019 12.02.2019 6 590,00 zł BDG nie -
86 3/U/BDG/2018 22.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji NIP:5210526030 Koszty podatku od nieruchomości przy ul. Pawińskiego 17/21 01.01.2019 31.01.2019 898,43 zł BDG nie -
87 43/BDG/2016 29.12.2016 Centrum Obsługi administracji Rządowej NIP:5213590436 Wynajem stanowiska garażowego 01.02.2019 28.02.2019 922,50 zł BDG nie -
88 Deklaracja D-N 22.01.2015 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 01.01.2019 31.12.2019 30 600,00 zł BDG tak -
89 BDG.WZZL.154.313.2019. BDG.WZZL.154.314.2019 07.01.2019 Proxymo Sp. z o.o. NIP:6772399809 Usługa szkoleniowa 11.02.2019 12.02.2019 2 143,05 zł BDG nie -
90 4/UBDG/2019 25.02.2019 JARD SP. Z O.O. NIP:5262585033 Zakup i dostawa krzesł i foteli obrotowych na potrzeby pracowników MC 25.02.2019 08.03.2019 44 157,00 zł BDG nie -
91 1/BM/2019 01.02.2019 A.P.N Promise S.A. NIP:5210088682 Świadczenie usług informatycznych dotyczących Portalu Intranetowego w zakresie modyfikacji i rozbudowy oraz utrzymania serwerów aplikacyjnych i bazodanowych 01.02.2019 01.02.2021 116 850,00 zł BM nie -
92 1/DPM/2019 04.03.2019 Kancelaria Adwokacka Grzegorz Sibiga NIP:6461947166 Opracowanie analizy prawnej na temat mozliwości określenia obszarów zastosowania procesów automatyzacji w sferze wewnetrznej i zewnetrznej administracji publicznej wraz z wnioskami de lege ferenda. 04.03.2019 25.03.2019 12 300,00 zł DPM nie -
93 07/DSP/2019/NASK 28.02.2019 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Ocena Bezpieczeństwa środowiska obsługi dowodu osobistego w warstawą elektroniczną (e-dowodu). 28.02.2019 08.03.2019 456 176,25 zł DSP nie -
94 umowa wykonawcza nr 4/2019 do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 06.03.2019 Bluesoft Sp. z o.o NIP:5262667699 Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. 06.03.2019 30.06.2019 1 662 727,84 zł DRUC tak tak
95 44/P/BDG/2019 19.02.2019 Wydawnictwa Akcydensowe S.A. Oddział w Warszawie NIP:5271201598 Zakup druków akcydensowych. 21.02.2019 21.02.2019 461,25 zł BDG nie -
96 Umowa użyczenia nr 3/U/BDG/2018 22.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji NIP:5210526030 Korzystanie z usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej. 01.02.2019 28.02.2019 34,85 zł BDG nie -
97 486700689/02/19 18.02.2019 Jeronimo Martins Polska SA NIP:7791011327 Zakup cytryn. 18.02.2019 18.02.2019 6,50 zł BDG nie -
98 234790637/02/19 25.02.2019 Biedronka "Codziennie Niskie Ceny" NIP:7791011327 Zakup cytryn. 25.02.2019 25.02.2019 9,59 zł BDG nie -
99 26/P/BDG/2019 24.01.2019 Electro-Lab Krzysztof Konopka NIP:1131879660 Okresowe badania sprzętu ochrony osobistej. 15.02.2019 15.02.2019 892,49 zł BDG nie -
100 35/P/BDG/2019 30.01.2019 Merson Karol Długozima NIP:8792428484 Usługi cateringowe. 13.02.2019 13.02.2019 4 290,00 zł BDG nie -
101 BDG.WZZL.154.38.2019 08.02.2019 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. NIP:5252254518 Usługa szkoleniowa. 01.03.2019 01.03.2019 1 100,00 zł BDG nie -
102 14/BM/MC/19 21.02.2019 RESET-PC W.Kondratowicz-Kucewicz i A.Zams Sp.j. NIP:7120104384 Zakup kości pamięci do sprzętu komputerowego. 28.02.2019 28.02.2019 699,00 zł BDG nie -
103 BDG.WZZL.154.42.2019 11.02.2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce NIP:5260307956 Usługa szkoleniowa. 14.02.2019 14.02.2019 785,00 zł BDG nie -
104 11/BM/MC/19 05.02.2019 Gratisownia.pl Katarzyna Dolnik NIP:6312329285 Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych. 21.02.2019 21.02.2019 5 328,99 zł BM nie -
105 1/DPM/2019 08.03.2019 Stałe przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli Nota księgowa za koszty transportu przedstawicieli MC w Brukseli. 03.12.2018 04.12.2018 260,10 zł DPM nie -
106 Umowa użyczenia nr 3/U/BDG/2018 22.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji NIP:5210526030 Koszty utrzymania używanej powierzchni zlokalizowanej przy ul.Pawińskiego 17/21. 01.12.2018 31.12.2018 12 321,97 zł BDG nie -
107 47/P/BDG/2019 25.02.2019 Zakład Tapicerski Maciej Danielewski NIP:5251203140 Usługa obicia biurka. 04.03.2019 04.03.2019 100,00 zł BDG nie -
108 BDG.WZZL.154.23.2019 24.01.2019 Predictive Solutions Sp. z o.o. NIP:6772061016 Usługa szkoleniowa. 22.02.2019 22.02.2019 995,00 zł BDG nie -
109 Umowa użyczenia nr 3/U/BDG/2018 22.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji NIP:5210526030 Podatek od nieruchomości położonej przy ul.Pawińskiego 17/21 01.02.2019 28.02.2019 898,43 zł BDG nie -
110 17/BM/MC/18 07.03.2019 Apel Records Katarzyna Makowicz NIP:8262201620 Produkcja spotu reklamowego promującego e-dowód 11.03.2019 11.03.2019 30 750,00 zł BM nie -
111 17-FVS/BIURO/2019 31.01.2019 Robo Wash S.A. NIP:5213716972 Usługa mycia samochodów. 31.01.2019 31.01.2019 920,70 zł BDG nie -
112 46/BM/MC/18 21.12.2018 Apel Records Katarzyna Makowicz NIP:8262201620 Produkcja spotu reklamowego - OSE 18.02.2019 18.02.2019 28 905,00 zł BM nie -
113 143/P/BDG/2018 24.10.2018 Jeronimo Martins Polska S.A NIP 7791011327 zakup owoców 25.03.2019 25.03.2019 7,12 zł BDG nie -
114 5/DT/2019 25.02.2019 Renga Mateusz Chachulski NIP: 5262437404 Sporządzenie raportu dotyczącego możliwości integracji i rozszerzenia funkcjonalności systemów teleinformatycznych 25.02.2019 27.03.2019 49 200,00 zł DT nie -
115 17/BM/MC/19 07.03.2019 APEL RECORDS K.Makowicz NIP: 8262201620, Wykonanie 3 filmów promocyjnych dotyczących E-Dowodu i e-usług MC z przeznaczeniem do rozpowszechnianiaw telewizji oraz sieci Internet 07.03.2019 27.03.2019 123 000,00 zł BM nie -
116 2/DSP/NASK/2019 (nr NASK 29821) 25.02.2019 NASK Spółka Akcyjna NIP 9512421815 świdczenie usług telekomunikacyjnych ; udostępnienie urządzeń systemu telefonii VoIP i oprogramowania 25.02.2019 25.04.2019 39 318,68 zł DSP NIE -
117 UMOWA WYKONAWCZA NR 3/2019 do umowy ramowej nr 6/BLUESOFT/MC/PN/17 z dnia 11 sierpnia 2017 r.  12.03.2019 Bluesoft Sp. z o.o NIP 526-266-76-99 świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 12.03.2019 31.08.2019 334 759,91 zł DRUC NIE -
118 1/DSP/Ensalta/2019 18.02.2019 Ensalta Sp.z o.o. NIP: 6772337300 usługa zapewnienia kopii i wydruków oraz skanowania i faksowania, wraz z udostępnieniem urządzeń i serwisem, w ramach systemu umożliwiającego raportowanie liczników wydruku 01.02.2019 31.03.2019 66 272,40 zł DSP NIE -
119 UMOWA PARTNERSKA NR 7/DODIRK/BP/2019 14.03.2019 INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK NIP 525-000-88-67 wspólne działnie na rzecz przygotowania i realizacji ESGI144 14.03.2019 30.04.2019 50 000,00 zł DODIRK NIE -
120 2/RSRP/DSP/2019 11.03.2019 3XU Damian Joachimski NIP: 634-247-71-22 opracowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:
1) koncepcji graficznej logo (logotyp + sygnet) dla projektu Rozwój Systemu Rejestrów
Państwowych (RSRP), przy czym koncepcja powinna nawiązywać do istniejącego już logo
SRP (Systemu Rejestrów Państwowych), wskazując na rozwój / zmianę; 2) koncepcji graficznej logo dla dwóch dodatkowych rejestrów: Rejestru Dokumentów
Paszportowych (RDP) oraz Rejestru Danych Kontaktowych (RDK), przy czym obie powinny
nawiązywać i być spójne z istniejącymi już i posiadającymi swoje logo rejestrami w SRP;
3) księgi znaku dla projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP),
6 tyg. Od daty zawarcia umowy (23.04.19) 23.04.2019 3 185,70 zł DSP TAK -
121 3/MC/PN/19 20.03.2019 DKS Sp. z o.o NIP 5832790417 świadczenie usług
zapewnienia kopii i wydruków oraz skanowania i faksowania, wraz z udostępnieniem
Zamawiającemu urządzeń i z serwisem, w ramach systemu umożliwiającego raportowanie
liczników wydruku
01.04.2019 przez okres 22 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2019 339 020,00 zł DSP NIE -
122 72/DSP2019 25.03.2019 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 przygotowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego analizy
„Mobile Connect jako alternatywa dla kodów jednorazowych w kanale SMS OTP — drugi
czynnik uwierzytelnienia, dla użytkowników kont Profilu Zaufanego”, zwanej dalej „Analizą
25.03.2019 29.03.2019 152 559,36 zł DSP NIE -
123 nr 56/P/BDG/2019 11.03.2019 Usługi Porządkowe Buli Sławomir Pasek NIP 824 12 31 254 wywóz odpadów 11.03.2019 x 1 036,80 zł BDG x x
124 49/P/BDG/2019 25.02.2019 POL-SZKŁO KRYSTYNA I Bogdan Wołoszka NIP 5251641845 zakup naczyń do bieżącej obsługi spotkań w MC 25.02.2019 x 195,23 zł BDG X X
125 BDG.WZZL.754.27.2019 07.02.2019 Ośrodek Edukacyjny Forum Anna Hoffmann NIP 8521299460 XIX Krakowska Konferencja dot. Nowoczesnego Prawa Autorskiego 07.02.2019 x 3 400,00 zł BDG X X
126 35/P/BDG/2019 30.01.2019 Merson Karol Długozima NIP:8792428484 usługa cateringowa 28.02.2019 X 2 312,00 zł BDG X X
127 BDG.WZZL.154.19.2019 30.01.2019 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej NIP 5220001895 szkolenie - kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia 30.01.2019 X 1 069,00 zł BDG X X
128 175/P/BDG/2018 (BDG-WA.242.8.2018) 07.12.2018 Robo Wash S.A. NIP:5213716972 kompleksowe sprzatanie wnętrza samochodów 07.12.2018 X 1 067,70 zł BDG X X
129 BDG.WZZL.154.40.2019 BDG.WZZL.154.41.2019 11.02.2019 Centrum Promocji Informatyki NIP 5213621697 udział w seminarium systemy klasy EZD i systemy dziedzinowe 11.02.2019 X 980,00 zł BDG X X
130 3/U/BDG/2018 28.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji NIP:5210526030 Koszty utrzymania używanej powierzchni zlokalizowanej przy ul.Pawińskiego 17/21. 28.02.2018 X 88,65 zł BDG X X
131 3/U/BDG/2018 28.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji NIP:5210526030 Koszty utrzymania używanej powierzchni zlokalizowanej przy ul.Pawińskiego 17/21. 28.02.2018 X 218,35 zł BDG X X
132 BDG.WZZL.154.20.2019 24.01.2019 MDDP Akademia Biznesu NIP 5213589864 szkolenie - Bilans 2018 JSFP 24.01.2019 X 390,00 zł BDG X X
133 6/DT/2019 06.03.2019 Drukarnia Offsetowa Express-Druk NIP 9710166298 druk broszur informacyjnych 06.03.2019 X 701,10 zł DT X X
134 2/P/BDG/2019 17.01.2019 TRIKON Elżbieta Suder NIP 6811277595 usunięcie awarii bramki uchylnej w holu A 17.01.2019 x 1 279,20 zł BDG X X
135 53/P/BDG/2019 12.03.2019 PIONIER S.C NIP 5272377419 wykonanie i dostawa pieczęci oraz stempli 12.03.2019 X 477,24 zł BDG X X
136 3/U/BDG/2018 22.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji NIP:5210526030 abonament za monitoring inst. Sygnalizacji alarmu pożaru 22.02.2018 X 39,78 zł BDG X X
137 BDG,WZZL.154.36.2019 BDG.WZZL.154.37.2019 11.02.2019 Future Centre Training Corporation NIP 5213124728 szkolenie językowe jęz. angielski i niemiecki 11.02.2019 X 1 820,00 zł BDG X X
138 BDG.WZZL.154.71.2019 BDG.WZZL.154.72.2019 04.03.2019 Centrum Promocji Informatyki NIP 5213621697 udział w forum koordynatorów czynności kancelaryjnych 04.03.2019 X 1 697,40 zł BDG X X
139 51/P/BDG/2019 07.03.2019 Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne NIP 1180026472 zakup klinu do siedzenia 07.03.2019 X 279,98 zł BDG X X
140 BDG.WZZL.154.33.2019 29.01.2019 Konfederacja Lewiatan NIP 5262353400 szkolenie "równość= bezpieczeństwo" 29.01.2019 X 200,00 zł BDG X X
141 52/P/BDG/2019 x ASAN Andrzej Kozubek NIP 8941905909 podpórka pod plecy, podstawa pod stopy, podkładka pod mysz, podstawa pod monitor, organizator kabli X X 5 095,18 zł BDG X X
142 35/P/BDG/2019 30.01.2019 Merson Karol Długozima NIP:8792428484 usługa cateringowa 30.01.2019 X 1 760,00 zł BDG X X
143 10/ZP/DODIRK/OD/2019 30.01.2019 Conversion Sp.z.o.o NIP 5213649253 szkolenie deykowane z Google Analytics 30.01.2019 X 4 900,00 zł DODIRK X X
144 60/P/BDG/2019 X Agnieszka Stańczak, Mariusz Sadowski WAWABUSY NIP 1231358423 wynajem busów x x 1 300,00 zł BDG x X
145 3/P/BDG/2019 08.01.2019 SAS SP.Z.O.O. NIP 5272523714 zakup środków higieny osobistej i materiałów BHP dla pracowników MC 08.01.2019 X 5 087,24 zł BDG X X
146 BDG.WZZL.154.45.2019 04.02.2019 Wydawnictwo C.H.Beck NIP 5220105028 Ogólnopolska Konfederacja PZP udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 04.02.2019 X 1 243,90 zł BDG X X
147 1/ZP/OD/2019 03.01.2019 Fundacja IDEA Rozwoju NIP 5361912328 szkolenie: ewaluacja oraz proces realizacji ewaluacji 03.01.2019 X 3 500,00 zł BDG X X
148 14/P/BDG/2019 16.01.2019 Łukasz Kłębowski Sprzedaż Kwiatów NIP 1181773484 kwiaty cięte 16.01.2019 X 720,00 zł BDG X X
149 49/P/BDG/2019 25.02.2019 Ikea Retail Sp.z.o.o NIP 5270103385 zakup naczyń i art.. Gospodarstwa domowego na potrzeby MC 25.02.2019 X 1 776,67 zł BDG X X
150 17/ZP/DODiRK/PKC/2019 16.03.2019 Małgorzata Kisilowska opracowanie identyfikacji luk na rynku pracy z obszaru ITC w Polsce 16.03.2019 05.04.2019 3 750 zł DODIRK X X
151 5/DODIRK/OD/2019 14.03.2019 Grow Group Borowczyk Hackiewicz Mazurek sp.j. NIP 9512447565 usługa przeprowadzenia szkolenia 14.03.2019 30.04.2019 5 500 zł DODIRK X X
152 6/DODIRK/OD/2019 14.03.2019 INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. NIP 6772369990 usługa przeprowadzenia szkolenia usługa przeprowadzenia szkolenia
MoR Fundation
14.03.2019 29.03.2019 5 910,00 zł DODIRK X X
153 UMOWA NR13/PKC/DODIRK/ZSK/2019 11.03.2019 STUDIO PROMOCJI MIT Tomasz Kulisiewicz NIP opracowanie diagnozy stanu i perspektyw rozwoju kadr specjalistów ICT w Polsce 11.03.2019 05.04.2019 3 000 zł X X X
154 11/ZP/DODIRK/2019 31.01.2019 JS Project Jerzy Stawicki NIP 9511363079 szkolenie "wprowadzenie do zwinnych metod zarządzania projektami" 31.01.2019 25.03.2019 4 400,00 zł DODIRK X X
155 1/DRUC/2019 01.04.2019 ALEKSANDRA MAJER świadczenie usług wsparcia w projekcie E-DORĘCZENIA 01.04.2019 30.06.2019 7 009 zł DRUC X X

156

BDG.WZZL.154.95.2019

15.03.2019

Ośrodek Edukacyjny Forum NIP 8521299460

szkolenie "pełnomocnik procesowy w postepowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym"

15.03.2019

10.04.2019

1100.00

BDG

X

X

157

3/U/BDG/2018

22.02.2018

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji NIP5210526030

utzrymanie i eksploatacja powierzchni w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21

22.02.2018

x

26 128,27 zł

BDG

X

X

158

38/P/BDG/2019 (BDG-II.0121.1.2019)

15.01.2019

HARDMET marian Łogwiński NIP 9510062335

zakup drzwi stalowych oraz montaż

15.01.2019

03.04.2019

6 125,40 zł

BDG

X

X

159

35/P/BDG/2019

30.01.2019

Merson Karol Długozima NIP 8792428484

usługa cateringowa

30.01.2019

03.04.2019

1 800,00 zł

BDG

X

X

160

143/P/BDG/2018

24.10.2018

Jeronimo Martins Polska S.A NIP 7791011327

zakup owoców

24.10.2018

03.04.2019

6,70 zł

BDG

X

X

161

3/U/BDG/2018

22.02.2018

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji NIP5210526030

konserwacja instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21

22.02.2018

01.04.2019

213,05 zł

BDG

X

X

162

3/U/BDG/2018

22.02.2018

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji NIP5210526030

konserwacja wind w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21

22.02.2018

01.04.2019

88,65 zł

BDG

X

X

163

32/P/BDG/2019

28.01.2019

Coffee Spa Leszek Bielenda NIP 5211581729

naprawa ekspresów

28.01.2019

02.04.2019

1 586,70 zł

BDG

X

X

164

18/P/BDG/2019

18.01.2019

Stefan Falkowski Sat-Fal NIP 1130073475

modernizacja systemu syg. Włamania i kontroli dostępu w pomieszczeniach w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21

18.01.2019

29.03.2019

12 675,15 zł

BDG

X

X

165

61/P/BDG/2018

13.03.2019

Halina Pierzchała Forum NIP 8241266933

zakup kart okolicznościowych

13.03.2019

01.04.2019

2 754,28 zł

BDG

X

X

166

3/U/BDG/2018

22.02.2018

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji NIP5210526030

konserwacja instalacji sanitarnych w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21

22.02.2018

21.03.2019

129,25 zł

BDG

X

X

167

17/P/BDG/2019

17.01.2019

Wojciech Jacek wieldzyk JKK Firma Handlowo - Usługowa NIP 8241009194

demontaż i wyprogramowanie czujek w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21

17.01.2019

08.04.2019

1 291,50 zł

BDG

X

X

168

3/U/BDG/2018

22.02.2018

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji NIP5210526030

konserwacja instalacji sanitarnych w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21

22.02.2018

27.03.2019

129,25 zł

BDG

X

X

169

143/P/BDG/2018

24.10.2018

Jeronimo Martins Polska S.A NIP 7791011327

zakup owoców

24.10.2018

29.03.2019

4,29 zł

BDG

X

X

170

35/P/BDG/2019

30.01.2019

Merson Karol Długozima NIP 8792428484

usługa cateringowa

30.03.2019

12.04.2019

880,00 zł

BDG

X

X

171

3/U/BDG/2018

22.02.2018

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji NIP5210526030

wykonanie monitoringu inst.sygnaliazcji alarmu pożaru w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21

22.02.2018

12.04.2019

39,78 zł

BDG

X

X

172

1/RSRP/DSP/2019 (DSP-II.511.15.2019)

2019-3-113

DRUKPOINT S.C. Maciej Jezierski, Rafał Zagrożdżon NIP 1132686331

wykonanie nadruku

13.03.2019

26.03.2019

258,30 zł

DSP

X

X

173

3/U/BDG/2018

22.02.2018

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji NIP5210526030

podatek od nieruchomości Pawińskiego 17/21

22.02.2018

08.04.2019

898,43 zł

BDG

X

X

174

BDG.WZZL.154,67,2019

04.03.2019

Altkom Akdaemia S.A NIP 1180008391

szkolenie "Architektura nowoczesnych systemów IT"

04.03.2019

09.04.2019

1 900,00 zł

BDG

X

X

175

X

21.12.2018

Expose Sp z.o.o. NIP 5272657461

szkolenie 'Analiza danych"

21.12.2018

09.04.2019

2 300,00 zł

DODIRK

X

X

176

11/ZP/DODIRK/2019

31.01.2019

JS PROJECT Jerzy Stawicki NIP 9511363079

szkolenie "Wprowadzenie do zwinnych metod zarządzania projektami"

31.01.2019

09.04.2019

4 400,00 zł

DODIRK

X

X

177

143/P/BDG/2018

24.10.2018

Jeronimo Martins Polska S.A NIP 7791011327

zakup owoców

24.10.2018

25.03.2019

7,12 zł

BDG

X

X

178

35/P/BDG/2019

30.01.2019

Merson Karol Długozima NIP 8792428484

usługa cateringowa

30.03.2019

09.04.2019

1 540,00 zł

BDG

X

X

179

63/P/BDG/2019

18.03.2019

Mera Sp.z.o.o NIP 5220001984

zakup higrometrów elektronicznych

18.03.2019

09.04.2019

372,69 zł

BDG

X

X

180

3/U/BDG/2018

22.02.2018

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji NIP5210526030

korzystanie z usług telekomunikacyjnych

22.02.2018

05.04.2019

34,85 zł

BDG

X

X

181

DSP/2019/11

04.04.2019

Ewa Bogucka

świadczenie usług wsparcia obsługi Funduszu Celowego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - wprowadzanie świadectw kwalifikacji zawodowych do CEPiK

04.04.2019

30.06.2019

12 142,47 zł

DSP

X

TAK

182

DSP/2019/12

04.04.2019

Elżbieta Borkowska

świadczenie usług wsparcia obsługi Funduszu Celowego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - wprowadzanie świadectw kwalifikacji zawodowych do CEPiK

04.04.2019

30.06.2019

12 142,47 zł

DSP

X

TAK

183

DSP/2019/13

05.04.2019

Agnieszka Rutkowska

 świadczenie usług wsparcia obsługi Funduszu Celowego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – wprowadzanie świadectw kwalifikacji zawodowych do CEPiK

05.04.2019

30.11.2019

32 379,92 zł

DSP

X

TAK

184

DSP/2019/14

04.04.2019

Dariusz Dudek

świadczenie usług wsparcia obsługi Funduszu Celowego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - prace naprawcze związane z poprawą jakości danych CEK ora CEP, analiza merytoryczna, generowanie raportów, wsparcie w przygotowywaniu migracji zasobów CEK1 do nowego systemu

04.04.2019

30.11.2019

43 830,00 zł

DSP

X

TAK

185

21/BM/MC/19

12.04.2019

Telewizja Polska S.A. NIP 5210412967

Kampania medialna Ministerstwa Cyfryzacji-emisja spotów reklamowych w stacjach telewizyjnych i dla kampanii dot. e-Dowodu i e-Usług Ministerstwa Cyfryzacji

12.04.2019

31.12.2019

349 958,31

BM

X

X

186

1/DZD/2019

10.04.2019

NAŁ Albert Łukasiak NIP 5252444535

Projekt graficzny Raportu Końcowego Grupy Roboczej ds.. Internetu Rzeczy

10.04.2019

17.04.2019

8 500,00

DZD

X

X

187

UMOWA nr 9/DODIRK/OD/2019

12.04.2019

Eyzee S.A. NIP 5252726779

sporządzenie ekspetyzy dot. Określenia zasad opisującuch zbiory danych publicznych zgodnych z DCAT-AP

12.04.2019

12.05.2019

47 355,00

DODIRK

X

X

188

aneks 4 do umowy 1/P/DE/2016 (2/U/COI/MC/2016)

04.04.2019

Centralny Ośrodek Informatyki NIP 7252036863

 zmiana wynagrodzenia

04.04.2019

X

zmiana z 51 993 000,11 na kwotę 131.225.300,03

DSP

X

X

189

32/MC/PN/18; NASK nr 29925

24.03.2019

NASK SPÓŁKA AKCYJNA NIP 9512421815

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, udostępnienie urządzeń systemu telefoni VoIP i oprogramowania zwanego "Systemem" przez okres 19 miesięcy

24.03.2019

19 miesięcy od dnia 1 maja 2019

427 895,30

DSP

X

X

190

Umowa nr 25/ZP/DODIRK/OD/2019

08.04.2019

PROIDEA sp.. z o.o NIP 6793088842

przygotowanie, organizacja oraz promocja trzeciej edycjii Hackathonu danych publicznych

08.04.2019

15.06 i 22 -06.2019

243 540,00

DODIRK

X

X

191

UMOWA WYKONAWCZA NR 5/2019 do Umowy ramowej nr 6/BRITENET/MC/PN/17 z dnia 11 sierpnia 2017 r.

05.04.2019

Britenet Sp. Z o.o NIP 9512197737

świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT

05.04.2019

31.12.2019

2 534 504,79

DRUC

X

X

192

3/DT/2019

12.03.2019

Langas Group Konrad Kaczmarczyk NIP 5321595577

Wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną i zapewnienie usługi gastronomicznej na potrzeby spotkania w ramach Bradband Competence Office w dniach 11-12.06.2019

12.03.2019

12.06.2019

31 980,00

DT

X

X

193

3/DSP/DKS/2019

25.03.2019

DKS Sp. z o.o. NIP 5832790417

Zakup oprogramowania do zarządzania Systemem Centralnego Wydruku SafeQ v6 dla 15 urządzeń wielofunkcyjnych w siedzibie Ministerstwa

25.03.2019

30.03.2019

18 327,00

DSP

X

X

194

1/DT/2019

26.03.2019

Kantar Polska S.A. NIP 5260211819

Zamówienie na przeprowadzenie badań opinii publicznej dot. postrzegania przez społeczeństwo mobilnego dostępu do internetu i aplikacji mobilnych oraz ich wpływu na życie obywateli

26.03.2019

03.07.2019

156 394,50

DT

X

X

195

8/DODiRK/Kronik@/2019

26.03.2019

KotBury Andrzej Dudek NIP 5341179830

Opracowanie dla projektu Kronik@: Logotypu, Księgi Znaku, projektów materiałów informacyjnych i promocyjnych

26.03.2019

31.05.2019

17 220,00

DODiRK

X

X

196

5/DODIRK/OD/2019

14.03.2019

Grow Group Borowczyk Hackiewicz Mazurek sp.j. NIP 9512447565

szkolenie

14.03.2019

30.04.2019

5 500,00

DODIRK

x

x

197

6/DODIRK/OD/2019

14.03.2019

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. NIP 6772369990

usługa przeprowadzenia szkolenia
MoR Fundation

14.03.2019

29.03.2019

5 910,00

DODIRK

X

X

198

UMOWA NR13/PKC/DODIRK/ZSK/2019

11.03.2019

STUDIO PROMOCJI MIT Tomasz Kulisiewicz NIP 1130186647

opracowanie diagnozy stanu i perspektyw rozwoju kadr specjalistów ICT w Polsce

11.03.2019

05.04.2019

3 000,00

DODIRK

X

X

199

6/MC/PN/19

28.03.2019

COMPAREX Poland Sp. z o.o. NIP 5261647393

odnowienie posiadanej przez Zamawiającego licencji na korzystanie
z oprogramowania Office 365 Enterprise El User CSS oraz Office 365 Enterprise E3 User CSS,
zwanego dalej „Oprogramowaniem”

28.03.2019

5 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia

258 890,40

DSP

X

X

200

36/DSP/2019

14.03.2019

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy NIP 5210417157

świadczenie przez NASK usług eksperckiego wsparcia i doradztwa
w zakresie wymagań technicznych dla realizacji identyfikacji elektronicznej i usług zaufania
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS)

14.03.2019

30.11.2019

50 000,00

DSP

X

X

201 14/P/BDG/2019 16.01.2019 Mała Łąka Małgorzata Wronowiecka NIP 7531502531 zakup kwiatów doniczkowych 16.01.2019 30.04.2019 1 800,00 zł BDG X X
202 62/P/BDG/2019 13.03.2019 Atemi Andrzej Jaczewski NIP 5210522322 zakup toreb papierowych 13.03.2019 30.04.2019 6 296,37 zł BDG X X
203 59/P/BDG/2019 12.03.2019 R&R Termotechnika Tadeusz Rzepka NIP 5342033330 naprawa usterki 12.03.2019 30.04.2019 1 963,33 zł BDG X X
204 65/P/BDG/2019 20.03.2019 PRA -MAX SERICE Paweł Jaszkin NIP 5271000813 pranie firan 20.03.2019 30.04.2019 272,63 zł BDG X X
205 68/P/BDG/2019 21.03.2019 BIURO MASZYNY Jacek Runowski NIP 9481353253 naprawa niszczarki 21.03.2019 29.04.2019 965,55 zł BDG X X
206 BDG.WZZL.154.65.2019 BDG.WZZL.154.70.2019 04.03.2019 CTS Customized Training Solutions NIP 5271006543 szkolenie 04.03.2019 25.04.2019 6 000,00 zł BAIPS X X
207 35/P/BDG/2019 30.01.2019 NIESPODZIANKA Beata Musiał NIP 9511627319 usługa cateringowa 30.01.2019 26.04.2019 640,00 zł BDG X X
208 65/P/BDG/2019 20.03.2019 PRA -MAX SERICE Paweł Jaszkin NIP 5271000813 pranie firan 20.03.2019 26.04.2019 426,54 zł BDG X X
209 BDG.WZZL.154.2.2019 04.01.2019 Krajowa szkoła Administracji Publicznej NIP 5250006124 szkolenie 04.01.2019 26.04.2019 2 300,00 zł BM X X
209 68/P/BDG/2019 21.03.2019 BIURO MASZYNY Jacek Runowski NIP 9481353253 naprawa niszczarki 21.03.2019 23.04.2019 4 040,57 zł BDG X X
210 35/P/BDG/2019 30.01.2019 MERSON Karol Długozima NIP 8792428484 usługa cateringowa 30.01.2019 23.04.2019 880,00 zł BDG X X
211 49/P/BDG/2019 25.02.2019 POL-SZKŁO Krystyna i Bogdan Wołoszka NIP 5251641845 zakup talerzy 25.02.2019 23.04.2019 92,10 zł BDG X X
212 EC/MC/BUSINNESS 28.01.2013 Bank PKO S.A NIP 5260006841 prowizja za transakcje dokonane karta płatniczą 28.01.2013 17.04.2019 6 754,90 zł BM/DPM X X
213 BDG-WA.242.8.2018 07.12.2018 ROBO WASH S.A NIP 5213716972 usługa sprzątania aut 07.12.2018 21.04.2019 1 065,30 zł BDG X X
214 20/BM/MC/19 15.03.2019 ECOCAR FLOTA S.A przejazd taksówką 15.03.2019 15.03.2019 52,40 zł BM X X
215 23/BM/MC/2019 15.04.2019 "FUSE BOX" Ewa Michalska NIP 9491427438 Organizacja imprezy obejmującej działania edukacyjno-rekreacyjne związane z nowymi technologiami i programowaniem, która odbedzię w ogrodach KPRM z okazji obchodów "Narodowego Dnia Dziecka" 15.04.2019 01.06.2019 73 469,13 BM X X
216 10/DT/2019 17.04.2019 Endorphin Promotion Maciej Szulc/Jacek Miciński FORWARD PR NIP 5342222427 Wsparcie koordynacyjne działań komunikacyjnych związanych z harmonizacją przepisów w zakresie wymaganym do stosowania technologii mobilnej piątej generacji 17.04.2019 15.07.2019 147 600,00 DT X X
217 4/BAIPS/2019 16.04.2019 ThinkIT Consulting sp. Z.O.O NIP 7010334077 świadzenie usług eksperckich wsparcia opiniodawczo-doradczego 16.04.2019 2019-12-31 206 640,00 BAIPS   X
218 7/DT/2019 16.04.2019 WKP Wierciński, Kwieciński, Beahr Sp. K. NIP 5262740108 Wykonanie analizy prawnej „Analiza ustawy Prawo telekomunikacyjne pod kątem możliwości uznania Brexitu za zmianę przepisów prawa skutkującą brakiem możliwości odstąpienia przez abonenta od umowy bez konieczności zwrotu ulgi przyznanej przy zawarciu umowy w przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian 16.04.2019 31.05.2019 22 140,00 DT X X
219 17/DP/2018 31.12.2018 ABC PRO Sp. Z o.o. NIP 9522069024 Zapewnienie systemu komputerowego pn. Elektroniczny Dziennik Urzędpwy Ministerstwa Cyfryzacji, oprogramowania Edytor Aktór Prawnych XML Legislator oraz przeprowadzenie usługi szkoleniowej 31.12.2018 31.12.2019 20 972,00 DP X X
220 2/DPM/2019 10.04.2019 DECIPHERNAUT Tomasz Klekowski NIP 6191168103 Opracowanie oraz przeprowadzenie warsztatów strategicznego z obszaru technologii cyfrowej dla kadry zarządzającej, liderów projektów oraz ekspertów zatrudnionych w administracji publicznej 10.04.2019 27.05.2019 19 425,00 DPM X X
221 21822/RCSWA/Szafir/2019 18.04.2019 Krajowa Izba Rozliczeniowa NIP 5260300517 świadczenie usług zaufania polegających na: 1) wydawaniu kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów; 2)dostawie elementów urządzeń do składania podpisu elektronicznego; 3)wydawaniu elektronicznych znaczników czasu 18.04.2019 na czas nieokreślony 559,65 DSP X X
222 5/U/BDG/2019 15.04.2019 ELPRO Tomasz Różycki NIP 9222282274 Inwentaryzacja zasilania oraz sformułowanie wytycznych do przebudowy złączy kablowych wraz z zasilaniem rezerwowym 15.04.2019 45 od dnia zawarcia umowy 11 500,50 BDG X X
223 36/ZP/DODIRK/PKC/2019 15.04.2019 JACEK ZADROŻNY Świadczenie usług wsparcia eksperckiego przy przygotowywaniu wniosku o do finansowaniu projektu Wiedza Edukacja Rozwój 15.04.2019 15.06.2019 7 500,00 zł DODIRK X X
224 22/BM/MC/2019 30.04.2019 JAKUB DROŻDŻ Świadczenie usługi polegającej na archiwizacji dokumentacji przed rozpoczęciem funkcjonowania systemu EZD 30.04.2019 30.06.2019 7 000,00 zł BM X X
225  4/DSP/PWPW/2019 17.04.2019 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, 525-000-10-90 Usługi certyfikacyjne 17.04.2019 201-04-17   DSP    
226  2/BM/2019 01.03.2019 Focus Telecom Polska sp. z o.o.
521-362-16-97
Świadczenie pakietu usług w zakresie uruchomienia i utrzymania systemu teleinformatycznego 01.03.2019 05.04.2019 83 085,76 BM X X
227 129/DSP/2019/ePUAP 18.04.2019  Deloitte Consulting S.A, 527-10-31-162 Wykonanie usługi poziomu bezpieczeństwa systemue PUAP 18.04.2019 11.07.2019 158 571,60 zł DSP X X
228 3/U/WZZL/BDG/SZK/2019 2019.02.20 WHITEFOX SP. Z O.O.
586-22-83-777
Zrealizowanie "Programu rozwoju kompetencji menadżerskich" 2019.02.20 201-12-31 42700,00 BDG X X
229 10/DODIRK/KRONIK@/2019 06.05.2019 SOFTBLUE S.A.,
967-135-56-63
Świadczenie kompleksowych usług doradczych i wsparcia technicznego 06.05.2019 06.05.2019 2 040 570,00 zł DODIRK X X
230  6/BRITENET/MC/PN/17 11.08.2019 Britenet Sp.z o.o, 951-219-77-37 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 11.08.2019 31.12.2019 536 248,02 DRUC X X
231 3/DRUC/2019 14.05.2019 Centralny Ośrodek Informatyki,
725-203-68-63
Realizacja projektu e-Doręczenia - Usługa Rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce 14.05.2019 do dnia 31 grudnia 2022 49 505 389,77 DRUC X X
232 4/GRUPABST/PN/2019 06.05.2019 GRUPA BST sp. z o. o.
583-310-31-81
Przeprowadzenie analizy efektów interwencji publicznych podjętych dotychczas na podstawie programu pomocowego dla I osi priotryetowej POPC 06.05.2019 do 30-11-2020 331,080,00 DT X X
233 9/U/WZZL/BDG/SZK/2019 10.05.2019 Włodzimierz Zając Kancelaria legislacyjna, 536-149-64-62 Przeprowadzenie szkolenia na temat: " Zasady techniki prawodawczej" w praktyce rządowego procesu legislacyjnego 10.05.2019 31.12.2019 2 900,00 BDG X X
234 BDG.WZZL.154.131.2019 11.05.2019 FUNDACJA NA RZECZ WYDZ.ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZWSKIEGO, 524-188-25-76 Udział w warsztatach TenStep 11.05.2019 22.05.2019 1 300,00 zł BDG X X
235 BDG-WA.242.8.2018 07.12.2018 ROBO WASH SPÓŁKA AKCYJNA, 521-371-69-72 Usługa sprzątania 07.12.2018 15.05.2019 1209,9 BDG X X
236 DT-WE.413.10.2019 09.04.2019 MODERN FORMS sp. z o.o. 819-166-88-58 Zakup tablicy plexi 09.04.2019 13.05.2019 527,67 BDG X X
237 DODIRK/3.4./2019 27.03.2019 13TH FLOOR ADAM KARBOWSKI, 774-26-76-268 Wprowadzenie nowych funkcjonalności do strony koduj.gov.pl 27.03.2019 11.05.2019 1279,20 DODIRK x x
238 5/BAIPS/2019 06.05.2019 MARIUSZ KOCIĘDA GRUPA LOCA, 571-146-21-11 Rozbudowa elektronicznej listy obecności o moduł dotyczący BL 06.05.2019 14.05.2019 1 230,00 BAIPS X X
239 40/BM/MC/18 15.11.2018 KWIACIARNIA VICTORIA ELŻBIETA WIAK, MATEUSZ WIAK,
521-36-21-697
Kwiaty cięte 15.11.2018 08.05.2019 250,00 BDG X X
240 143/P/BDG/2018 24.10.2018 JERONIMO MARTINS POLSKA S.A., 779-10-11-327 Zakup artykułów spożywczych - cytryna 24.10.2018 07.05.2019 14,14 BDG X X
241 BDG.WZZL.154.278.2018 08.05.2019 FUTURE CENTRE TRAINING CORPORATION KICIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, 521-31-24-728 Szkolenia językowe 08.05.2019 31.03.2019 700,00 BDG X X
242 71/P/BDG/2019 01.04.2019 NIESPODZIANKA BEATA MUSIAŁ , 951-162-73-19 Usługa cateringowa 01.04.2019 06.05.2019 1 554,99 BDG X X
243 5/P/BDG/2019 11.01.2019 ERPOL ERYK POŁEĆ, 524-237-71-07 Zabieg deratyzacji 11.01.2019 29.04.2019 350,00 BDG X X
244 BDG.WZZL.154.100.2019 01.04.2019 CLOUDTEAM sp. z o. o., 525-238-82-65 Szkolenie system Center Configuration Manager 01.04.2019 12.04.2019 3 500,00 BDG X X
245 35/P/BDG/2019, 71/P/BDG/2019 01.05.2019 MERSON KAROL DŁUGOZIMA,
879-242-84-84
Usługa cateringowa 01.05.2019 17.05.2019 9 000,00 BDG X X
246 143/P/BDG/2018 24.10.2018 JERONIMO MARTINS POLSKA S.A., 779-10-11-327 Zakup artykułów spożywczych - cytryna 24.10.2018 10.04.2019 22,74 BDG X X
247 BDG.WZZL.154.107.2019 15.04.2019 Inprogress Szkolenia Sp.z o.o. 677-236-99-90 Szkolenie pt "COBIT 5 Foundation" 15.05.2019 15.05.2019 12 200 DSP X X
248 BDG-WZZL.154.143.2019,82/P/BDG/2019 16.05.2019 Uniwersytet Mikołaja kopernika w Toruniu 879-017-72-91 Udział w konferencji dotyczącej problemów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 16.05.2019 17.05.2019 400,00 BDG X X
249 9/DPM/2019 24.04.2019 Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze 525-000-02-39 Zakup voucherów Fast Track na potrzeby Kierownictwa Ministerstwa 20.05.2019 20.05.2019 900,00 DPM X X
250 BDG.WZZL.154.140.2019 14.05.2019 Fundacja Europejska Akademia Dyplomacji 951-223-23-56 Szkolenie pt. "Organizacja wizyt, wydarzeń medialnych i przyjęć" 17.05.2019 17.05.2019 590,00 BDG X X
251 BDG.WZZL.154.102.2019 01.04.2019 Compedium - Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. 676-21-71-482 Szkolenia MS-20764 Administering a SQL Databe Infrastructure 10.05.2019 10.05.2019 3 600,00 BDG X X
252 143/P/BDG/2018 24.10.2018 Jeronimo Martins Polska S.A. 779-10-11-327 Zakup całych owoców i warzyw - cytryny 28.05.2019 28.05.2019 16,37 BDG X X
253 13/P/BDG/2019 16.01.2019 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMPOL Roman Dzyr 521-012-87-95 Zakup artykułów do prac konserwatorsko - naprawczych 23.05.2019 23.05.2019 248,46 BDG x x
254 BDG.WZZL.154.118.2019 29.04.2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 526-030-79-56 Kurs Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych 18.05.2019 28.09.2019 2 180,00 BDG X X
255 BDG.WZZL.154.126.2019 06.05.2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 526-030-79-56 Kurs Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych 18.05.2019 28.09.2019 2 180,00 BDG X X
256 BDG.WZZL.154.126.2019 06.05.2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 526-030-79-56 Kurs Rachunkowość budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych 18.05.2019 28.09.2019 2 180,00 BDG X X
257 16/DODIRK/3.4./2018 06.12.2018 Interprima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 894-299-53-17 Obsługa kampanii reklamowych w internecie w miesiącu kwietniu 2019 06.06.2019 06.06.2019 1 389,45 DODIRK X X
258 6/DODIRK/3.4./2019 27.03.2019 13th Floor, Adam Karbowski 774-26-76-268 Obsługa strony koduj.gov.pl 16.05.2019 16.05.2019 1 279,20 DODIRK x x
259 5/P/BDG/2019 11.01.2019 ERPOL Eryk Połeć 524-237-71-07 Zabieg deratyzacji i dezynfekcji 20.05.2019 20.05.2019 1 845,00 zł BDG X X
260 BDG.WZZL.154.258.2018 04.03.2019 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 521-31-99-092 Uczestnictwo w szkoleniu "Bezpieczeństwo teleinformatyczne dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemów" 10.05.2019 10.05.2019 3 357,00 zł DSP X X
261 9/DODIRK/3.4./2018 03.08.2018 38PR & Content Communication sp. z o.o. 728-279-69-81 Wykonanie prac (realizacji działań PR) w miesiącu kwietniu 2019r. 30.04.2019 16.05.2019 18 471,20 zł DODIRK X X
262 86/P/BDG/2019 16.05.2019 Grodno S.A. 536-10-97-644 Zakup artykułów do prac konserwatorsko - naprawczych - dzwonek bezprzewodowy na potrzeby Kancelarii Głównej 21.05.2019 21.05.2019 159,09 BDG X X
263 14/ZP/DODiRK/PKC/2019 03.04.2019 Marcin Blicharski, Iwona Brzózka-Złotnicka prowadząca działalność, Maciej Dębski, Agnieszka Dwojak-Matras, Elżbieta Dydak, Krzysztof Gurba prowadzący działalność gospodarczą, Jolanta Jaworska, Andrzej Klimczuk, Agata Łuczyńska, Tomasz Łukawski, Barbara Michalska, Danuta Morańska, Piotr Niedzielski, Dariusz Rajfura, Paweł Szklarski opracowanie rekomendacji eksperckich dot. Programu Kompetencji Cyfrowych 30 dni kalendarzowe od daty zawarcia umowy 03.05.2019 17 520,00 DODIRK X X