Rejestr umów/zamówień finansowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2019 roku

lp. Nr umowy / zamówienia Data zawarcia Kontrahent Przedmiot Termin realizacji od dnia Termin realizacji do dnia Wartość Departament Współfinansowanie ze środków UE Finansowanie z funduszu celowego CEPIK
1 14/DPM/2018 10.12.2018 Przewóz osób - altBus Irena Zielińska NIP:5271525846 Usługa transportowa. 14.12.2018 15.12.2018 1 566,00 zł DPM nie -
2 29/DRUC/2018 27.12.2018 Aleksandra Majer Usługi wsparcie w projekcie e-Doręczenia. 02.01.2019 31.03.2019 5 292,00 zł DRUC nie -
3 30/DODIRK/ZSK/2018 21.12.2018 Krzysztof Borzycki, Rafał Kurianowicz, Tomasz Stęclik Opracowanie rekomendacji zaspołu ekspertów dot. porównania wymaganych efektów uczenia się dla kwalifikacji rynkowej o nazwie "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej. 21.12.2018 20.01.2019 3 000,00 zł DODiRK nie -
4 28994 31.12.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Usługa "Bezpiecznego hostingu wraz z cyklicznymi specjalistycznymi usługami bezpieczeńswta dla portalu gov.pl" 31.12.2018 31.12.2019 794 118,75 zł DRUC nie -
5 28/U/BDG/2018 31.12.2018 GRAMOND PRES S.A. NIP:6761796725 Dostarczenie papierowej prasy krajowej w 2019 roku 01.01.2019 31.12.2019 6 853,93 zł BDG tak -
6 15/DSP/Ensalta/2018 30.11.2018 Ensalta Sp. z o. o. NIP:6772337300 Usługi zapewnienia kopii i wydruków, skanowania i faxowania z udostępnieniem urządzeń na okres 2 m-cy. 01.12.2018 31.01.2019 46 617,00 zł DSP nie -
7 Aneks nr 2 do umowy 1/2018 do umowy ramowej 6/BlueSoft/MC/PN/17 28.12.2018 Bluesoft Sp. z o.o NIP:5262667699 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT   30.06.2019 12653,99 zł. Zwiększenie limitu umowy do 4 512 664,99 DRUC nie -
8 16/dodirk/3.4/2018 06.12.2018 Interprima NIP:8942995317 Obsługa realizacji kampanii reklamowych w internecie 06.12.2018 31.03.2019 100 000,00 zł DODiRK tak -
9 26/MC/PN/18 28.12.2018 Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. NIP:5272027702 Klient Sp. z o.o. NIP:6652649882 Kompleksowe utrzymanie czystości. 01.01.2019 31.12.2019 441 324,00 zł BDG tak -
10 aneks nr 1 do umowy 10/DSP/2018eDowód 31.12.2018 Centralny Ośrodek Informatyki NIP:7252036863 Prace związane z budową Systemu Identyfikacji Elektronicznej, na potrzeby uwierzytelniania eDowodem; budowa docelowego rozwiąznia Systemu Identyfikacji Elektronicznej (SIE); zapewnienie współpracy z podpisem zaufanym ePUAP;   31.12.2019 Zmiana wynagrodzenia na : 8145000,00 zł DSP nie -
11 29/U/BDG/2018 31.12.2018 E-KIOSK S.A. NIP:8951827513 Prenumerata prasy w wersji elektronicznej 01.01.2019 31.12.2019 22 133,78 zł BDG nie -
12 33/VEOLIA/MC/PN/18 28.12.2018 VEOLIA NIP:5250005656 Dystrybucja energii cieplnej 01.01.2019 31.12.2020 372 486,75 zł BDG tak -
13 27/U/BDG/2018 28.12.2018 CWS-BOCO Polska Sp. z o.o. NIP:5210123622 Wynajem mat wejściowych 01.01.2019 31.12.2019 19 183,20 zł BDG nie -
14 aneks nr 1 do umowy 1/USiA/DUS/2018 31.12.2018 Centralny Ośrodek Informatyki NIP:7252036863 zmiana: zasady współpracy stron, wynagrodzenia, kar umownych, okresu obowiązywania umowy 01.03.2018 31.12.2019 491.706,35 zł z kwoty 599.790,31 na 1.091.496,66 DSP nie -
15 33/DSP/2018mDok 31.12.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komuterowa NIP:5210417157 świadczenie usługi III linii wsparcia,tj. obsługi błędów systemu „mDokumenty'' 01.01.2019 31.12.2019 147 600,00 zł DSP nie -
16 8/P/BDG/2019 15.01.2019 UTE Group Sp. z o.o. Sp.k. NIP:7811880435 Usługa szkoleniowa. 16.01.2019 31.01.2019 1 790,00 zł BDG nie -
17 8/P/BDG/2020 15.01.2019 UTE Group Sp. z o.o. Sp.k. NIP:7811880435 Usługa szkoleniowa. 16.01.2019 31.01.2019 1 790,00 zł BDG nie -
18 4/DSP/WI/2019 14.01.2019 Naukowa i Akademicka Sieć Komuterowa NIP:5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie "e.gov.pl". 22.12.2018 21.12.2019 184,50 zł DSP nie -
19 51/BM/MC/18 10.12.2018 MEDIUM ART. Maciej Sygit NIP:9551677192 Zakup grabbera HDMI. 08.01.2019 08.01.2019 359,90 zł BM nie -
20 2018/47/M/00111 31.12.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP:5213621697 Mycie pojazdów służbowych. 31.12.2018 31.12.2018 376,38 zł BDG nie -
21 FL-A443738-FL-A443740 FL-A441786-FL-A441788 01.12.2018 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group NIP:5260038806 Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów służbowych MC na 2019 r. 01.01.2019 31.12.2019 3 971,00 zł BDG nie -
22 28/DC/2018 19.12.2018 EURO-NET Sp. z o.o. NIP:5270005984 Zakup telewizora. 21.12.2018 21.12.2018 5 499,00 zł DC nie -
23 FV/UP/29/19/VW 09.01.2019 AUTO-BLAK Sp. z o.o. NIP:1230950444 Wymiana opon. 09.01.2019 09.01.2019 143,91 zł BDG nie -
24 30/DC/2018 19.12.2018 International Organization for Standardization. Zakup norm. 19.12.2018 19.12.2018 1 680,75 zł DC nie -
25 6/DRUC/MC/2018 03.09.2018 Usability Hub Pty Ltd Australia Subskrypcja Pro planu UsabilityHub 16.12.2018 16.12.2018 782,63 zł DRUC nie -
26 MMZ001/2019 20.12.2018 Crowne Plaza Barcelona - Fira Center Usługa hotelowa. 24.02.2019 28.02.2019 10 045,20 zł DPM nie -
27 aneks 3 do umowy 2/DUS/USIA/2018 08.01.2019 Centralny Ośrodek Informatyki NIP:7252036863 Zmiana wynagrodzenia     zmiana z 3.350.633,28 na 3.435.343.,80 DSP nie -
28 aneks 6 do umowy 1/DIT/U/COI/2016 (4/U/COI/MC/2016) 16.01.2019 Centralny Ośrodek Informatyki NIP:7252036863 Zmiana wynagrodzenia     zmiana na 178.792.298,04 DSP nie -
29 50/BM/MC/18 21.01.2019 Jakub Szymczuk Usługa sesji fotograficznej. 21.01.2019 21.01.2019 5 841,00 zł BM nie -
30 DSP/2019/01 22.01.2019 Ewa Bogucka Usługi wsparcia obsługi Funduszu Celowego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 22.01.2019 31.03.2019 9 502,80 zł DSP nie -
31 DSP/2019/02 21.01.2019 Dariusz Dudek Usługi wsparcia obsługi Funduszu Celowego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 21.01.2019 31.03.2019 27 260,87 zł DSP nie -
32 DSP/2019/3 21.01.2019 Elżbieta Borkowska Usługi wsparcia obsługi Funduszu Celowego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 21.01.2019 31.03.2019 9 678,78 zł DSP nie -
33 1/DODIRK/BP/2019 14.01.2019 Justyna Jasiewicz Doradztwo w obszarze kompetencji cyfrowych. 14.01.2019 31.01.2019 3 840,00 zł DODIRK nie -
34 720900149 15.01.2019 Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" NIP:5250000239 Wydanie rocznej przepustki samochodowej. 01.01.2019 31.12.2019 590,40 zł BDG nie -
35 281/P/BDG/2018 31.12.2018 Future Centre Training Corporation Kiciński i Wspólnicy Spółka Jawna NIP:5213124728 Usługa szkoleniowa. 31.12.2018 31.12.2018 420,00 zł BDG nie -
36 4/P/BDG/2019 16.01.2019 S-BUT Zdzisław Sulik NIP:1250080288 Zakup obuwia roboczego. 16.01.2019 16.01.2019 350,00 zł BDG nie -
37 Pismo BDG z dnia 24.01.2019. 24.01.2019 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Abonament RTV za 2019 01.01.2019 31.12.2019 10 378,50 zł BDG nie -
38 2/BM/MC/19 10.01.2019 Artur Fengler AMES NIP:6972205833 Zakup splitterów obrazu i audio. 24.01.2019 24.01.2019 152,65 zł BM nie -
39 5/P/BDG/2019 11.01.2019 ERPOL Eryk Połeć NIP:5242377107 Usługa deratyzacji. 23.01.2019 23.01.2019 123,00 zł BDG nie -
40 3/P/BDG/2019 08.01.2019 SAS Sp. z o.o. NIP:5272523714 Zakup środków czystości oraz materiałów BHP. 23.01.2019 23.01.2019 5 087,24 zł BDG nie -
41 34/ZP/DODIRK/BP/2018 10.12.2018 Malibu PC NIP:5272262484 Zakup sprzętu komputerowego. 17.01.2019 17.01.2019 3 640,80 zł DODIRK nie -
42 1/U/BDG/2019 25.01.2019 Krystyna Sikorska, Artur Sikorski s.c. NIP:5261047428 Cykliczna dostawa napojów i art. żywnościowych 01.01.2019 31.12.2019 104 968,00 zł BDG nie -
43 2/BM/2019 31.12.2019 Focus Telecom Polska Sp. z o.o. NIP:7010108702 Świadczenie pakietu usług w zakresie uruchomienia i utrzymania systemu teleinformatycznego 31.01.2019 31.01.2020 62 790,76 zł BM nie -
44 7/BM/MC/19 14.01.2019 Gremi Media SA NIP:5220103673 Ogloszenie - nekrolog. 15.01.2019 15.01.2019 3 567,00 zł BM nie -
45 105/P/BDG/2018 30.08.2018 998 HM Carrefour NIP:9370008468 Zakup koszy plastikowych do recepcji. 12.12.2018 12.12.2018 99,96 zł BDG nie -
46 7/BM/MC/19 14.01.2019 AGORA SA NIP:5260305644 Publikacja nekrologu. 15.01.2019 15.01.2019 6 474,72 zł BM nie -
47 143/P/BDG/2018 24.10.2018 Jeronimo Martins Polska SA NIP:7791011327 Zakup cytryn. 09.01.2019 09.01.2019 4,21 zł BDG nie -
48 143/P/BDG/2018 24.10.2018 Jeronimo Martins Polska SA NIP:7791011327 Zakup cytryn. 03.01.2019 03.01.2019 4,59 zł BDG nie -
49 22/P/BDG/2019 22.01.2019 Usługi Porządkowe BULI Sławomir Pasek NIP:8241231254 Wywóz odpadów. 23.01.2019 23.01.2019 1 036,80 zł BDG nie -