Rejestr umów/zamówień finansowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2019 roku

lp. Nr umowy / zamówienia Data zawarcia Kontrahent Przedmiot Termin realizacji od dnia Termin realizacji do dnia Wartość Departament Współfinansowanie ze środków UE Finansowanie z funduszu celowego CEPIK
1 14/DPM/2018 10.12.2018 Przewóz osób - altBus Irena Zielińska NIP:5271525846 Usługa transportowa. 14.12.2018 15.12.2018 1 566,00 zł DPM nie -
2 29/DRUC/2018 27.12.2018 Aleksandra Majer Usługi wsparcie w projekcie e-Doręczenia. 02.01.2019 31.03.2019 5 292,00 zł DRUC nie -
3 30/DODIRK/ZSK/2018 21.12.2018 Krzysztof Borzycki, Rafał Kurianowicz, Tomasz Stęclik Opracowanie rekomendacji zaspołu ekspertów dot. porównania wymaganych efektów uczenia się dla kwalifikacji rynkowej o nazwie "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej. 21.12.2018 20.01.2019 3 000,00 zł DODiRK nie -
4 28994 31.12.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Usługa "Bezpiecznego hostingu wraz z cyklicznymi specjalistycznymi usługami bezpieczeńswta dla portalu gov.pl" 31.12.2018 31.12.2019 794 118,75 zł DRUC nie -
5 28/U/BDG/2018 31.12.2018 GRAMOND PRES S.A. NIP:6761796725 Dostarczenie papierowej prasy krajowej w 2019 roku 01.01.2019 31.12.2019 6 853,93 zł BDG tak -
6 15/DSP/Ensalta/2018 30.11.2018 Ensalta Sp. z o. o. NIP:6772337300 Usługi zapewnienia kopii i wydruków, skanowania i faxowania z udostępnieniem urządzeń na okres 2 m-cy. 01.12.2018 31.01.2019 46 617,00 zł DSP nie -
7 Aneks nr 2 do umowy 1/2018 do umowy ramowej 6/BlueSoft/MC/PN/17 28.12.2018 Bluesoft Sp. z o.o NIP:5262667699 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT   30.06.2019 12653,99 zł. Zwiększenie limitu umowy do 4 512 664,99 DRUC nie -
8 16/dodirk/3.4/2018 06.12.2018 Interprima NIP:8942995317 Obsługa realizacji kampanii reklamowych w internecie 06.12.2018 31.03.2019 100 000,00 zł DODiRK tak -
9 26/MC/PN/18 28.12.2018 Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. NIP:5272027702 Klient Sp. z o.o. NIP:6652649882 Kompleksowe utrzymanie czystości. 01.01.2019 31.12.2019 441 324,00 zł BDG tak -
10 aneks nr 1 do umowy 10/DSP/2018eDowód 31.12.2018 Centralny Ośrodek Informatyki NIP:7252036863 Prace związane z budową Systemu Identyfikacji Elektronicznej, na potrzeby uwierzytelniania eDowodem; budowa docelowego rozwiąznia Systemu Identyfikacji Elektronicznej (SIE); zapewnienie współpracy z podpisem zaufanym ePUAP;   31.12.2019 Zmiana wynagrodzenia na : 8145000,00 zł DSP nie -
11 29/U/BDG/2018 31.12.2018 E-KIOSK S.A. NIP:8951827513 Prenumerata prasy w wersji elektronicznej 01.01.2019 31.12.2019 22 133,78 zł BDG nie -
12 33/VEOLIA/MC/PN/18 28.12.2018 VEOLIA NIP:5250005656 Dystrybucja energii cieplnej 01.01.2019 31.12.2020 372 486,75 zł BDG tak -
13 27/U/BDG/2018 28.12.2018 CWS-BOCO Polska Sp. z o.o. NIP:5210123622 Wynajem mat wejściowych 01.01.2019 31.12.2019 19 183,20 zł BDG nie -
14 aneks nr 1 do umowy 1/USiA/DUS/2018 31.12.2018 Centralny Ośrodek Informatyki NIP:7252036863 zmiana: zasady współpracy stron, wynagrodzenia, kar umownych, okresu obowiązywania umowy 01.03.2018 31.12.2019 491.706,35 zł z kwoty 599.790,31 na 1.091.496,66 DSP nie -
15 33/DSP/2018mDok 31.12.2018 Naukowa i Akademicka Sieć Komuterowa NIP:5210417157 świadczenie usługi III linii wsparcia,tj. obsługi błędów systemu „mDokumenty'' 01.01.2019 31.12.2019 147 600,00 zł DSP nie -
16 8/P/BDG/2019 15.01.2019 UTE Group Sp. z o.o. Sp.k. NIP:7811880435 Usługa szkoleniowa. 16.01.2019 31.01.2019 1 790,00 zł BDG nie -
17 8/P/BDG/2020 15.01.2019 UTE Group Sp. z o.o. Sp.k. NIP:7811880435 Usługa szkoleniowa. 16.01.2019 31.01.2019 1 790,00 zł BDG nie -
18 4/DSP/WI/2019 14.01.2019 Naukowa i Akademicka Sieć Komuterowa NIP:5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie "e.gov.pl". 22.12.2018 21.12.2019 184,50 zł DSP nie -
19 51/BM/MC/18 10.12.2018 MEDIUM ART. Maciej Sygit NIP:9551677192 Zakup grabbera HDMI. 08.01.2019 08.01.2019 359,90 zł BM nie -
20 2018/47/M/00111 31.12.2018 Centrum Obsługi Administracji Rządowej NIP:5213621697 Mycie pojazdów służbowych. 31.12.2018 31.12.2018 376,38 zł BDG nie -
21 FL-A443738-FL-A443740 FL-A441786-FL-A441788 01.12.2018 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group NIP:5260038806 Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów służbowych MC na 2019 r. 01.01.2019 31.12.2019 3 971,00 zł BDG nie -
22 28/DC/2018 19.12.2018 EURO-NET Sp. z o.o. NIP:5270005984 Zakup telewizora. 21.12.2018 21.12.2018 5 499,00 zł DC nie -
23 FV/UP/29/19/VW 09.01.2019 AUTO-BLAK Sp. z o.o. NIP:1230950444 Wymiana opon. 09.01.2019 09.01.2019 143,91 zł BDG nie -
24 30/DC/2018 19.12.2018 International Organization for Standardization. Zakup norm. 19.12.2018 19.12.2018 1 680,75 zł DC nie -
25 6/DRUC/MC/2018 03.09.2018 Usability Hub Pty Ltd Australia Subskrypcja Pro planu UsabilityHub 16.12.2018 16.12.2018 782,63 zł DRUC nie -
26 MMZ001/2019 20.12.2018 Crowne Plaza Barcelona - Fira Center Usługa hotelowa. 24.02.2019 28.02.2019 10 045,20 zł DPM nie -
27 aneks 3 do umowy 2/DUS/USIA/2018 08.01.2019 Centralny Ośrodek Informatyki NIP:7252036863 Zmiana wynagrodzenia     zmiana z 3.350.633,28 na 3.435.343.,80 DSP nie -
28 aneks 6 do umowy 1/DIT/U/COI/2016 (4/U/COI/MC/2016) 16.01.2019 Centralny Ośrodek Informatyki NIP:7252036863 Zmiana wynagrodzenia     zmiana na 178.792.298,04 DSP nie -
29 50/BM/MC/18 21.01.2019 Jakub Szymczuk Usługa sesji fotograficznej. 21.01.2019 21.01.2019 5 841,00 zł BM nie -
30 DSP/2019/01 22.01.2019 Ewa Bogucka Usługi wsparcia obsługi Funduszu Celowego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 22.01.2019 31.03.2019 9 502,80 zł DSP nie -
31 DSP/2019/02 21.01.2019 Dariusz Dudek Usługi wsparcia obsługi Funduszu Celowego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 21.01.2019 31.03.2019 27 260,87 zł DSP nie -
32 DSP/2019/3 21.01.2019 Elżbieta Borkowska Usługi wsparcia obsługi Funduszu Celowego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 21.01.2019 31.03.2019 9 678,78 zł DSP nie -
33 1/DODIRK/BP/2019 14.01.2019 Justyna Jasiewicz Doradztwo w obszarze kompetencji cyfrowych. 14.01.2019 31.01.2019 3 840,00 zł DODIRK nie -
34 720900149 15.01.2019 Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" NIP:5250000239 Wydanie rocznej przepustki samochodowej. 01.01.2019 31.12.2019 590,40 zł BDG nie -
35 281/P/BDG/2018 31.12.2018 Future Centre Training Corporation Kiciński i Wspólnicy Spółka Jawna NIP:5213124728 Usługa szkoleniowa. 31.12.2018 31.12.2018 420,00 zł BDG nie -
36 4/P/BDG/2019 16.01.2019 S-BUT Zdzisław Sulik NIP:1250080288 Zakup obuwia roboczego. 16.01.2019 16.01.2019 350,00 zł BDG nie -
37 Pismo BDG z dnia 24.01.2019. 24.01.2019 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Abonament RTV za 2019 01.01.2019 31.12.2019 10 378,50 zł BDG nie -
38 2/BM/MC/19 10.01.2019 Artur Fengler AMES NIP:6972205833 Zakup splitterów obrazu i audio. 24.01.2019 24.01.2019 152,65 zł BM nie -
39 5/P/BDG/2019 11.01.2019 ERPOL Eryk Połeć NIP:5242377107 Usługa deratyzacji. 23.01.2019 23.01.2019 123,00 zł BDG nie -
40 3/P/BDG/2019 08.01.2019 SAS Sp. z o.o. NIP:5272523714 Zakup środków czystości oraz materiałów BHP. 23.01.2019 23.01.2019 5 087,24 zł BDG nie -
41 34/ZP/DODIRK/BP/2018 10.12.2018 Malibu PC NIP:5272262484 Zakup sprzętu komputerowego. 17.01.2019 17.01.2019 3 640,80 zł DODIRK nie -
42 1/U/BDG/2019 25.01.2019 Krystyna Sikorska, Artur Sikorski s.c. NIP:5261047428 Cykliczna dostawa napojów i art. żywnościowych 01.01.2019 31.12.2019 104 968,00 zł BDG nie -
43 2/BM/2019 31.12.2019 Focus Telecom Polska Sp. z o.o. NIP:7010108702 Świadczenie pakietu usług w zakresie uruchomienia i utrzymania systemu teleinformatycznego 31.01.2019 31.01.2020 62 790,76 zł BM nie -
44 7/BM/MC/19 14.01.2019 Gremi Media SA NIP:5220103673 Ogloszenie - nekrolog. 15.01.2019 15.01.2019 3 567,00 zł BM nie -
45 105/P/BDG/2018 30.08.2018 998 HM Carrefour NIP:9370008468 Zakup koszy plastikowych do recepcji. 12.12.2018 12.12.2018 99,96 zł BDG nie -
46 7/BM/MC/19 14.01.2019 AGORA SA NIP:5260305644 Publikacja nekrologu. 15.01.2019 15.01.2019 6 474,72 zł BM nie -
47 143/P/BDG/2018 24.10.2018 Jeronimo Martins Polska SA NIP:7791011327 Zakup cytryn. 09.01.2019 09.01.2019 4,21 zł BDG nie -
48 143/P/BDG/2018 24.10.2018 Jeronimo Martins Polska SA NIP:7791011327 Zakup cytryn. 03.01.2019 03.01.2019 4,59 zł BDG nie -
49 22/P/BDG/2019 22.01.2019 Usługi Porządkowe BULI Sławomir Pasek NIP:8241231254 Wywóz odpadów. 23.01.2019 23.01.2019 1 036,80 zł BDG nie -
50 3/P/BDG/2019 08.01.2019 SAS Sp. z o.o. NIP:5272523714 Zakup środków higieny osobisteji i materiałów BHP. 23.01.2019 23.01.2019 5 087,24 zł BDG nie -
51 30/P/BDG/2019 25.01.2019 EKON STUDIO Edyta Werbanowska NIP:5341899576 Zakup flagi. 28.01.2019 28.01.2019 220,00 zł BDG nie -
52 6/P/BDG/2019 11.01.2019 AEDMAX.PL Sp. z o.o. NIP:5223118942 Zakup elektrod do defibrylatorów. 29.01.2019 29.01.2019 680,40 zł BDG nie -
53 5/DSP/WI/2019 25.01.2019 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie maic.gov.pl. 17.01.2019 16.01.2020 184,50 zł DSP nie -
54 BDG.WZZL.154.259.2018 16.11.2018 TUV SUD Polska Sp. z o.o. NIP:7791982781 Usługa szkoleniowa. 23.01.2019 25.01.2019 1 049,00 zł BDG nie -
55 3/BM/MC/19 10.01.2019 NET-S M.Chmielewski NIP:5862146342 Zakup słuchawek. 29.01.2019 29.01.2019 1 590,39 zł BM nie -
56 33/P/BDG/2019 31.01.2019 Galeria Ram Piotr Krysztofek NIP:7721887209 Zakup ram aluminiowych. 31.01.2019 31.01.2019 188,00 zł BDG nie -
57 40/BM/MC/18 15.11.2018 Bukieciarnia NIP:1131436135 Zakup kwiatów ciętych. 06.02.2019 06.02.2019 150,00 zł BM nie -
58 BDG.WZZL.154.21.2019 05.02.2019 Instytut Rachunkowości i Podatkow Sp. z o.o. NIP:5252254518 Usługa szkoleniowa. 08.02.2019 08.02.2019 490,00 zł BDG nie -
59 13/P/BDG/2019 16.01.2019 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROMPOL Roman Dzyr NIP:5210128795 Zakup artykułów do prac naprawczych. 04.02.2019 04.02.2019 342,60 zł BDG nie -
60 13/DSP/WI/2019 04.02.2019 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Odnowienie wpisu nazwy w domenie bip.gov.pl. 24.01.2019 23.01.2020 184,50 zł DSP nie -
61 BDG.WZZL.151.1.2019 07.02.2019 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego NIP:5250006124 Usługa szkoleniowa. 04.02.2019 04.02.2019 230,00 zł BDG nie -
62 9/ZP/DODIRK/GOVTECH/2019 25.01.2019 PROFECTO Artur Gołaś NIP:1251299965 Usługa cateringowa. 29.01.2019 29.01.2019 4 158,00 zł DODIRK nie -
63 1/DRUC/2019 04.02.2019 TestArmy Group Spółka Akcyjna NIP:8992754194 Przeprowadzenie specjalistycznych testów bezpieczeństwa tj. audytu Platformy e-Zamówienia budowanej w ramach projektu "E-Zamówienia-elektroniczne zamówienia publiczne" 28.02.2019 10.10.2019 491 864,70 zł DRUC nie -
64 32/ZP/DODiRK/25K/2018 14.01.2019 Grupa Gumułka - Euroedukacja Sp. Z o.o. NIP:6342544019 Pełnienie funkcji podmiotu zewnętrznego zapewnienia jakości wobec instytucji certyfikującej VS DATA Witold Sobolewski z zsiedziba w Gdyni. 14.01.2019 13.01.2023 30 500,00 zł DODiRK nie -
65 2/U/BDG 01.02.2019 ARCHITEGA SP. Z O.O. NIP:5252770728 Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla remontu 11 pomieszczeń sanitarnych. 01.02.2019 30.12.2019 25 000,00 zł BDG nie -
66 PZ/STI/011.0.1740/15/2018-2019 17.12.2018 Polski Komitet Normalizacyjny NIP:5251008869 Opracowanie i dostarczenie projektu 011.0.1740, prPN-EN 301 549P, Wymagania dotyczace dostępności produktów i usług 17.12.2018 29.11.2019 3 612,51 zł DODiRK nie -
67 Aneks 4 do umowy 2/DUS/USIA/2018 14.02.2019 Centralny Ośrodek Informatyki NIP:7252036863 Utrzymanie systemu mDokumenty - zmiana wynagrodzenia x x aneks zmienia wynagrodzenie z 3.435.343,38 na 4.860.680,26 DSP nie tak
68 Aneks 3 do umowy 1/P/DE/2016 18.02.2019 Centralny Ośrodek Informatyki NIP:7252036863 Świadczenie usług zapewniających poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Systemów
1) elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej;
2) Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej;
3) Strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej;
4) Publikatora Aktów Prawnych. - zmiana wynagrodzenia
x x aneks zmienia wynagrodzenie na 51.993.000,11 DSP nie tak
69 29/DODIRK/BP/2018 15.12.2018 INTRO PR Monika Szczygielska, Henryk Rzepka, Mateusz Ciborowski Analiza tłumaczenia z języka angielskiego na język polski normy europejskiej EN 301 549 V2.1.2:2018 15.12.2018 x 6 000,00 zł DODiRK nie -
70 Umowa wykonawcza nr 24/2018 do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 07.01.2019 Bluesoft Sp. z o.o NIP:5262667699 Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 07.01.2019 x 1 854 923,93 zł DODIRK tak tak
71 Aneks 1 do umowy 1/WCiA/DUS/2017 22.02.2019 Centralny Ośrodek Informatyki NIP:7252036863 Utrzymanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych świadczących usługi certyfikacyjne Centrum Certyfikacji MC - zmiana wynagrodzenia x x aneks zmienia wynagrodzenie z 3.039.000,00 na 5.499.000,00 x nie tak
72 8/BM/MC/2019 06.02.2019 Jakub Drożdż Usługa archiwizacji dokumentacji. 06.02.2019 30.04.2019 10 500,00 zł BM nie -
73 175/P/BDG/2019 07.12.2018 Robo Wash S.A. NIP:5213716972 Usługa mycia oraz odkurzania pojazdów służbowych. 31.01.2019 31.01.2019 920,70 zł BDG nie -
74 37/P/BDG/2019 04.02.2019 Ofix Lewandowski Spółka Jawna NIP:7830028623 Zakup identyfikatorów do kluczy. 07.02.2019 07.02.2019 234,81 zł BDG nie -
75 3/U/BDG/2018 22.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji NIP:5210526030 Monitoring instalacji sygnalizacji alarmu w budynkach przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.12.2018 31.12.2018 39,78 zł BDG nie -
76 3/U/BDG/2018 22.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji NIP:5210526030 Koszty utrzymania i eksploatacji używanej powierzchni przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 01.12.2018 31.12.2018 218,35 zł BDG nie -
77 01/DZD/MC/2019.5.16 25.01.2019 Drukarnia Offsetowa Express-Druk NIP:9710166298 Usługa druku przewodników stosowania RODO i przepisów krajowych o ochronie danych osobowych w służbie zdrowia. 11.02.2019 11.02.2019 5 694,90 zł DZD nie -
78 486700568/02/19 11.02.2019 Jeronimo Martins Polska SA NIP: 7791011327 Zakup cytryn. 11.02.2019 11.02.2019 7,68 zł BDG nie -
79 486700237/01/19 21.01.2019 Jeronimo Martins Polska SA NIP: 7791011327 Zakup cytryn. 21.01.2019 21.01.2019 4,18 zł BDG nie -
80 486700367/01/19 30.01.2019 Jeronimo Martins Polska SA NIP: 7791011327 Zakup cytryn. 30.01.2019 30.01.2019 2,73 zł BDG nie -
81 19/000205/HA 07.02.2019 Hotel Admirał Sp. z o.o. NIP:5833105808 Usługa noclegowa. 07.02.2019 08.02.2019 187,00 zł DC nie -
82 BDG.WZZL.151.3.2019 31.01.2019 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego NIP:5250006124 Usługa szkoleniowa 11.02.2019 11.02.2019 230,00 zł BDG nie -
83 BDG.WZZL.151.2.2019 24.01.2019 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego NIP:5250006124 Usługa szkoleniowa 12.02.2019 12.02.2019 460,00 zł BDG nie -
84 40/P/BDG 11.02.2019 FUTURE CENTRE TRAINING CORPORATION Kiciński i Wsólnicy Spółka Jawna NIP:5213124728 Usługa szkoleniowa 31.01.2019 31.01.2019 1 960,00 zł BDG nie -
85 BDG.WZZL.151.3.2019 31.01.2019 INTEGRIO S.C. NIP:6783032490 Usługa szkoleniowa 12.02.2019 12.02.2019 6 590,00 zł BDG nie -
86 3/U/BDG/2018 22.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji NIP:5210526030 Koszty podatku od nieruchomości przy ul. Pawińskiego 17/21 01.01.2019 31.01.2019 898,43 zł BDG nie -
87 43/BDG/2016 29.12.2016 Centrum Obsługi administracji Rządowej NIP:5213590436 Wynajem stanowiska garażowego 01.02.2019 28.02.2019 922,50 zł BDG nie -
88 Deklaracja D-N 22.01.2015 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 01.01.2019 31.12.2019 30 600,00 zł BDG tak -
89 BDG.WZZL.154.313.2019. BDG.WZZL.154.314.2019 07.01.2019 Proxymo Sp. z o.o. NIP:6772399809 Usługa szkoleniowa 11.02.2019 12.02.2019 2 143,05 zł BDG nie -
90 4/UBDG/2019 25.02.2019 JARD SP. Z O.O. NIP:5262585033 Zakup i dostawa krzesł i foteli obrotowych na potrzeby pracowników MC 25.02.2019 08.03.2019 44 157,00 zł BDG nie -
91 1/BM/2019 01.02.2019 A.P.N Promise S.A. NIP:5210088682 Świadczenie usług informatycznych dotyczących Portalu Intranetowego w zakresie modyfikacji i rozbudowy oraz utrzymania serwerów aplikacyjnych i bazodanowych 01.02.2019 01.02.2021 116 850,00 zł BM nie -
92 1/DPM/2019 04.03.2019 Kancelaria Adwokacka Grzegorz Sibiga NIP:6461947166 Opracowanie analizy prawnej na temat mozliwości określenia obszarów zastosowania procesów automatyzacji w sferze wewnetrznej i zewnetrznej administracji publicznej wraz z wnioskami de lege ferenda. 04.03.2019 25.03.2019 12 300,00 zł DPM nie -
93 07/DSP/2019/NASK 28.02.2019 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 Ocena Bezpieczeństwa środowiska obsługi dowodu osobistego w warstawą elektroniczną (e-dowodu). 28.02.2019 08.03.2019 456 176,25 zł DSP nie -
94 umowa wykonawcza nr 4/2019 do umowy ramowej nr 6/BlueSoft/MC/PN/17 z dnia 11.08.2017 r 06.03.2019 Bluesoft Sp. z o.o NIP:5262667699 Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. 06.03.2019 30.06.2019 1 662 727,84 zł DRUC tak tak
95 44/P/BDG/2019 19.02.2019 Wydawnictwa Akcydensowe S.A. Oddział w Warszawie NIP:5271201598 Zakup druków akcydensowych. 21.02.2019 21.02.2019 461,25 zł BDG nie -
96 Umowa użyczenia nr 3/U/BDG/2018 22.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji NIP:5210526030 Korzystanie z usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej. 01.02.2019 28.02.2019 34,85 zł BDG nie -
97 486700689/02/19 18.02.2019 Jeronimo Martins Polska SA NIP:7791011327 Zakup cytryn. 18.02.2019 18.02.2019 6,50 zł BDG nie -
98 234790637/02/19 25.02.2019 Biedronka "Codziennie Niskie Ceny" NIP:7791011327 Zakup cytryn. 25.02.2019 25.02.2019 9,59 zł BDG nie -
99 26/P/BDG/2019 24.01.2019 Electro-Lab Krzysztof Konopka NIP:1131879660 Okresowe badania sprzętu ochrony osobistej. 15.02.2019 15.02.2019 892,49 zł BDG nie -
100 35/P/BDG/2019 30.01.2019 Merson Karol Długozima NIP:8792428484 Usługi cateringowe. 13.02.2019 13.02.2019 4 290,00 zł BDG nie -
101 BDG.WZZL.154.38.2019 08.02.2019 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. NIP:5252254518 Usługa szkoleniowa. 01.03.2019 01.03.2019 1 100,00 zł BDG nie -
102 14/BM/MC/19 21.02.2019 RESET-PC W.Kondratowicz-Kucewicz i A.Zams Sp.j. NIP:7120104384 Zakup kości pamięci do sprzętu komputerowego. 28.02.2019 28.02.2019 699,00 zł BDG nie -
103 BDG.WZZL.154.42.2019 11.02.2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce NIP:5260307956 Usługa szkoleniowa. 14.02.2019 14.02.2019 785,00 zł BDG nie -
104 11/BM/MC/19 05.02.2019 Gratisownia.pl Katarzyna Dolnik NIP:6312329285 Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych. 21.02.2019 21.02.2019 5 328,99 zł BM nie -
105 1/DPM/2019 08.03.2019 Stałe przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli Nota księgowa za koszty transportu przedstawicieli MC w Brukseli. 03.12.2018 04.12.2018 260,10 zł DPM nie -
106 Umowa użyczenia nr 3/U/BDG/2018 22.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji NIP:5210526030 Koszty utrzymania używanej powierzchni zlokalizowanej przy ul.Pawińskiego 17/21. 01.12.2018 31.12.2018 12 321,97 zł BDG nie -
107 47/P/BDG/2019 25.02.2019 Zakład Tapicerski Maciej Danielewski NIP:5251203140 Usługa obicia biurka. 04.03.2019 04.03.2019 100,00 zł BDG nie -
108 BDG.WZZL.154.23.2019 24.01.2019 Predictive Solutions Sp. z o.o. NIP:6772061016 Usługa szkoleniowa. 22.02.2019 22.02.2019 995,00 zł BDG nie -
109 Umowa użyczenia nr 3/U/BDG/2018 22.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji NIP:5210526030 Podatek od nieruchomości położonej przy ul.Pawińskiego 17/21 01.02.2019 28.02.2019 898,43 zł BDG nie -
110 17/BM/MC/18 07.03.2019 Apel Records Katarzyna Makowicz NIP:8262201620 Produkcja spotu reklamowego promującego e-dowód 11.03.2019 11.03.2019 30 750,00 zł BM nie -
111 17-FVS/BIURO/2019 31.01.2019 Robo Wash S.A. NIP:5213716972 Usługa mycia samochodów. 31.01.2019 31.01.2019 920,70 zł BDG nie -
112 46/BM/MC/18 21.12.2018 Apel Records Katarzyna Makowicz NIP:8262201620 Produkcja spotu reklamowego - OSE 18.02.2019 18.02.2019 28 905,00 zł BM nie -
113 143/P/BDG/2018 24.10.2018 Jeronimo Martins Polska S.A NIP 7791011327 zakup owoców 25.03.2019 25.03.2019 7,12 zł BDG nie -
114 5/DT/2019 25.02.2019 Renga Mateusz Chachulski NIP: 5262437404 Sporządzenie raportu dotyczącego możliwości integracji i rozszerzenia funkcjonalności systemów teleinformatycznych 25.02.2019 27.03.2019 49 200,00 zł DT nie -
115 17/BM/MC/19 07.03.2019 APEL RECORDS K.Makowicz NIP: 8262201620, Wykonanie 3 filmów promocyjnych dotyczących E-Dowodu i e-usług MC z przeznaczeniem do rozpowszechnianiaw telewizji oraz sieci Internet 07.03.2019 27.03.2019 123 000,00 zł BM nie -
116 2/DSP/NASK/2019 (nr NASK 29821) 25.02.2019 NASK Spółka Akcyjna NIP 9512421815 świdczenie usług telekomunikacyjnych ; udostępnienie urządzeń systemu telefonii VoIP i oprogramowania 25.02.2019 25.04.2019 39 318,68 zł DSP NIE -
117 UMOWA WYKONAWCZA NR 3/2019 do umowy ramowej nr 6/BLUESOFT/MC/PN/17 z dnia 11 sierpnia 2017 r.  12.03.2019 Bluesoft Sp. z o.o NIP 526-266-76-99 świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT 12.03.2019 31.08.2019 334 759,91 zł DRUC NIE -
118 1/DSP/Ensalta/2019 18.02.2019 Ensalta Sp.z o.o. NIP: 6772337300 usługa zapewnienia kopii i wydruków oraz skanowania i faksowania, wraz z udostępnieniem urządzeń i serwisem, w ramach systemu umożliwiającego raportowanie liczników wydruku 01.02.2019 31.03.2019 66 272,40 zł DSP NIE -
119 UMOWA PARTNERSKA NR 7/DODIRK/BP/2019 14.03.2019 INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK NIP 525-000-88-67 wspólne działnie na rzecz przygotowania i realizacji ESGI144 14.03.2019 30.04.2019 50 000,00 zł DODIRK NIE -
120 2/RSRP/DSP/2019 11.03.2019 3XU Damian Joachimski NIP: 634-247-71-22 opracowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:
1) koncepcji graficznej logo (logotyp + sygnet) dla projektu Rozwój Systemu Rejestrów
Państwowych (RSRP), przy czym koncepcja powinna nawiązywać do istniejącego już logo
SRP (Systemu Rejestrów Państwowych), wskazując na rozwój / zmianę; 2) koncepcji graficznej logo dla dwóch dodatkowych rejestrów: Rejestru Dokumentów
Paszportowych (RDP) oraz Rejestru Danych Kontaktowych (RDK), przy czym obie powinny
nawiązywać i być spójne z istniejącymi już i posiadającymi swoje logo rejestrami w SRP;
3) księgi znaku dla projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP),
6 tyg. Od daty zawarcia umowy (23.04.19) 23.04.2019 3 185,70 zł DSP TAK -
121 3/MC/PN/19 20.03.2019 DKS Sp. z o.o NIP 5832790417 świadczenie usług
zapewnienia kopii i wydruków oraz skanowania i faksowania, wraz z udostępnieniem
Zamawiającemu urządzeń i z serwisem, w ramach systemu umożliwiającego raportowanie
liczników wydruku
01.04.2019 przez okres 22 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2019 339 020,00 zł DSP NIE -
122 72/DSP2019 25.03.2019 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NIP:5210417157 przygotowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego analizy
„Mobile Connect jako alternatywa dla kodów jednorazowych w kanale SMS OTP — drugi
czynnik uwierzytelnienia, dla użytkowników kont Profilu Zaufanego”, zwanej dalej „Analizą
25.03.2019 29.03.2019 152 559,36 zł DSP NIE -
123 nr 56/P/BDG/2019 11.03.2019 Usługi Porządkowe Buli Sławomir Pasek NIP 824 12 31 254 wywóz odpadów 11.03.2019 x 1 036,80 zł BDG x x
124 49/P/BDG/2019 25.02.2019 POL-SZKŁO KRYSTYNA I Bogdan Wołoszka NIP 5251641845 zakup naczyń do bieżącej obsługi spotkań w MC 25.02.2019 x 195,23 zł BDG X X
125 BDG.WZZL.754.27.2019 07.02.2019 Ośrodek Edukacyjny Forum Anna Hoffmann NIP 8521299460 XIX Krakowska Konferencja dot. Nowoczesnego Prawa Autorskiego 07.02.2019 x 3 400,00 zł BDG X X
126 35/P/BDG/2019 30.01.2019 Merson Karol Długozima NIP:8792428484 usługa cateringowa 28.02.2019 X 2 312,00 zł BDG X X
127 BDG.WZZL.154.19.2019 30.01.2019 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej NIP 5220001895 szkolenie - kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia 30.01.2019 X 1 069,00 zł BDG X X
128 175/P/BDG/2018 (BDG-WA.242.8.2018) 07.12.2018 Robo Wash S.A. NIP:5213716972 kompleksowe sprzatanie wnętrza samochodów 07.12.2018 X 1 067,70 zł BDG X X
129 BDG.WZZL.154.40.2019 BDG.WZZL.154.41.2019 11.02.2019 Centrum Promocji Informatyki NIP 5213621697 udział w seminarium systemy klasy EZD i systemy dziedzinowe 11.02.2019 X 980,00 zł BDG X X
130 3/U/BDG/2018 28.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji NIP:5210526030 Koszty utrzymania używanej powierzchni zlokalizowanej przy ul.Pawińskiego 17/21. 28.02.2018 X 88,65 zł BDG X X
131 3/U/BDG/2018 28.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji NIP:5210526030 Koszty utrzymania używanej powierzchni zlokalizowanej przy ul.Pawińskiego 17/21. 28.02.2018 X 218,35 zł BDG X X
132 BDG.WZZL.154.20.2019 24.01.2019 MDDP Akademia Biznesu NIP 5213589864 szkolenie - Bilans 2018 JSFP 24.01.2019 X 390,00 zł BDG X X
133 6/DT/2019 06.03.2019 Drukarnia Offsetowa Express-Druk NIP 9710166298 druk broszur informacyjnych 06.03.2019 X 701,10 zł DT X X
134 2/P/BDG/2019 17.01.2019 TRIKON Elżbieta Suder NIP 6811277595 usunięcie awarii bramki uchylnej w holu A 17.01.2019 x 1 279,20 zł BDG X X
135 53/P/BDG/2019 12.03.2019 PIONIER S.C NIP 5272377419 wykonanie i dostawa pieczęci oraz stempli 12.03.2019 X 477,24 zł BDG X X
136 3/U/BDG/2018 22.02.2018 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji NIP:5210526030 abonament za monitoring inst. Sygnalizacji alarmu pożaru 22.02.2018 X 39,78 zł BDG X X
137 BDG,WZZL.154.36.2019 BDG.WZZL.154.37.2019 11.02.2019 Future Centre Training Corporation NIP 5213124728 szkolenie językowe jęz. angielski i niemiecki 11.02.2019 X 1 820,00 zł BDG X X
138 BDG.WZZL.154.71.2019 BDG.WZZL.154.72.2019 04.03.2019 Centrum Promocji Informatyki NIP 5213621697 udział w forum koordynatorów czynności kancelaryjnych 04.03.2019 X 1 697,40 zł BDG X X
139 51/P/BDG/2019 07.03.2019 Waldemar Cieślak Valde Produkty Medyczne NIP 1180026472 zakup klinu do siedzenia 07.03.2019 X 279,98 zł BDG X X
140 BDG.WZZL.154.33.2019 29.01.2019 Konfederacja Lewiatan NIP 5262353400 szkolenie "równość= bezpieczeństwo" 29.01.2019 X 200,00 zł BDG X X
141 52/P/BDG/2019 x ASAN Andrzej Kozubek NIP 8941905909 podpórka pod plecy, podstawa pod stopy, podkładka pod mysz, podstawa pod monitor, organizator kabli X X 5 095,18 zł BDG X X
142 35/P/BDG/2019 30.01.2019 Merson Karol Długozima NIP:8792428484 usługa cateringowa 30.01.2019 X 1 760,00 zł BDG X X
143 10/ZP/DODIRK/OD/2019 30.01.2019 Conversion Sp.z.o.o NIP 5213649253 szkolenie deykowane z Google Analytics 30.01.2019 X 4 900,00 zł DODIRK X X
144 60/P/BDG/2019 X Agnieszka Stańczak, Mariusz Sadowski WAWABUSY NIP 1231358423 wynajem busów x x 1 300,00 zł BDG x X
145 3/P/BDG/2019 08.01.2019 SAS SP.Z.O.O. NIP 5272523714 zakup środków higieny osobistej i materiałów BHP dla pracowników MC 08.01.2019 X 5 087,24 zł BDG X X
146 BDG.WZZL.154.45.2019 04.02.2019 Wydawnictwo C.H.Beck NIP 5220105028 Ogólnopolska Konfederacja PZP udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 04.02.2019 X 1 243,90 zł BDG X X
147 1/ZP/OD/2019 03.01.2019 Fundacja IDEA Rozwoju NIP 5361912328 szkolenie: ewaluacja oraz proces realizacji ewaluacji 03.01.2019 X 3 500,00 zł BDG X X
148 14/P/BDG/2019 16.01.2019 Łukasz Kłębowski Sprzedaż Kwiatów NIP 1181773484 kwiaty cięte 16.01.2019 X 720,00 zł BDG X X
149 49/P/BDG/2019 25.02.2019 Ikea Retail Sp.z.o.o NIP 5270103385 zakup naczyń i art.. Gospodarstwa domowego na potrzeby MC 25.02.2019 X 1 776,67 zł BDG X X
150 17/ZP/DODiRK/PKC/2019 16.03.2019 Małgorzata Kisilowska opracowanie identyfikacji luk na rynku pracy z obszaru ITC w Polsce 16.03.2019 05.04.2019 3 750 zł DODIRK X X
151 5/DODIRK/OD/2019 14.03.2019 Grow Group Borowczyk Hackiewicz Mazurek sp.j. NIP 9512447565 usługa przeprowadzenia szkolenia 14.03.2019 30.04.2019 5 500 zł DODIRK X X
152 6/DODIRK/OD/2019 14.03.2019 INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. NIP 6772369990 usługa przeprowadzenia szkolenia usługa przeprowadzenia szkolenia
MoR Fundation
14.03.2019 29.03.2019 5 910,00 zł DODIRK X X
153 UMOWA NR13/PKC/DODIRK/ZSK/2019 11.03.2019 STUDIO PROMOCJI MIT Tomasz Kulisiewicz NIP opracowanie diagnozy stanu i perspektyw rozwoju kadr specjalistów ICT w Polsce 11.03.2019 05.04.2019 3 000 zł X X X
154 11/ZP/DODIRK/2019 31.01.2019 JS Project Jerzy Stawicki NIP 9511363079 szkolenie "wprowadzenie do zwinnych metod zarządzania projektami" 31.01.2019 25.03.2019 4 400,00 zł DODIRK X X
155 1/DRUC/2019 01.04.2019 ALEKSANDRA MAJER świadczenie usług wsparcia w projekcie E-DORĘCZENIA 01.04.2019 30.06.2019 7 009 zł DRUC X X

156

BDG.WZZL.154.95.2019

15.03.2019

Ośrodek Edukacyjny Forum NIP 8521299460

szkolenie "pełnomocnik procesowy w postepowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym"

15.03.2019

10.04.2019

1100.00

BDG

X

X

157

3/U/BDG/2018

22.02.2018

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji NIP5210526030

utzrymanie i eksploatacja powierzchni w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21

22.02.2018

x

26 128,27 zł

BDG

X

X

158

38/P/BDG/2019 (BDG-II.0121.1.2019)

15.01.2019

HARDMET marian Łogwiński NIP 9510062335

zakup drzwi stalowych oraz montaż

15.01.2019

03.04.2019

6 125,40 zł

BDG

X

X

159

35/P/BDG/2019

30.01.2019

Merson Karol Długozima NIP 8792428484

usługa cateringowa

30.01.2019

03.04.2019

1 800,00 zł

BDG

X

X

160

143/P/BDG/2018

24.10.2018

Jeronimo Martins Polska S.A NIP 7791011327

zakup owoców

24.10.2018

03.04.2019

6,70 zł

BDG

X

X

161

3/U/BDG/2018

22.02.2018

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji NIP5210526030

konserwacja instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21

22.02.2018

01.04.2019

213,05 zł

BDG

X

X

162

3/U/BDG/2018

22.02.2018

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji NIP5210526030

konserwacja wind w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21

22.02.2018

01.04.2019

88,65 zł

BDG

X

X

163

32/P/BDG/2019

28.01.2019

Coffee Spa Leszek Bielenda NIP 5211581729

naprawa ekspresów

28.01.2019

02.04.2019

1 586,70 zł

BDG

X

X

164

18/P/BDG/2019

18.01.2019

Stefan Falkowski Sat-Fal NIP 1130073475

modernizacja systemu syg. Włamania i kontroli dostępu w pomieszczeniach w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21

18.01.2019

29.03.2019

12 675,15 zł

BDG

X

X

165

61/P/BDG/2018

13.03.2019

Halina Pierzchała Forum NIP 8241266933

zakup kart okolicznościowych

13.03.2019

01.04.2019

2 754,28 zł

BDG

X

X

166

3/U/BDG/2018

22.02.2018

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji NIP5210526030

konserwacja instalacji sanitarnych w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21

22.02.2018

21.03.2019

129,25 zł

BDG

X

X

167

17/P/BDG/2019

17.01.2019

Wojciech Jacek wieldzyk JKK Firma Handlowo - Usługowa NIP 8241009194

demontaż i wyprogramowanie czujek w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21

17.01.2019

08.04.2019

1 291,50 zł

BDG

X

X

168

3/U/BDG/2018

22.02.2018

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji NIP5210526030

konserwacja instalacji sanitarnych w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21

22.02.2018

27.03.2019

129,25 zł

BDG

X

X

169

143/P/BDG/2018

24.10.2018

Jeronimo Martins Polska S.A NIP 7791011327

zakup owoców

24.10.2018

29.03.2019

4,29 zł

BDG

X

X

170

35/P/BDG/2019

30.01.2019

Merson Karol Długozima NIP 8792428484

usługa cateringowa

30.03.2019

12.04.2019

880,00 zł

BDG

X

X

171

3/U/BDG/2018

22.02.2018

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji NIP5210526030

wykonanie monitoringu inst.sygnaliazcji alarmu pożaru w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21

22.02.2018

12.04.2019

39,78 zł

BDG

X

X

172

1/RSRP/DSP/2019 (DSP-II.511.15.2019)

2019-3-113

DRUKPOINT S.C. Maciej Jezierski, Rafał Zagrożdżon NIP 1132686331

wykonanie nadruku

13.03.2019

26.03.2019

258,30 zł

DSP

X

X

173

3/U/BDG/2018

22.02.2018

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji NIP5210526030

podatek od nieruchomości Pawińskiego 17/21

22.02.2018

08.04.2019

898,43 zł

BDG

X

X

174

BDG.WZZL.154,67,2019

04.03.2019

Altkom Akdaemia S.A NIP 1180008391

szkolenie "Architektura nowoczesnych systemów IT"

04.03.2019

09.04.2019

1 900,00 zł

BDG

X

X

175

X

21.12.2018

Expose Sp z.o.o. NIP 5272657461

szkolenie 'Analiza danych"

21.12.2018

09.04.2019

2 300,00 zł

DODIRK

X

X

176

11/ZP/DODIRK/2019

31.01.2019

JS PROJECT Jerzy Stawicki NIP 9511363079

szkolenie "Wprowadzenie do zwinnych metod zarządzania projektami"

31.01.2019

09.04.2019

4 400,00 zł

DODIRK

X

X

177

143/P/BDG/2018

24.10.2018

Jeronimo Martins Polska S.A NIP 7791011327

zakup owoców

24.10.2018

25.03.2019

7,12 zł

BDG

X

X

178

35/P/BDG/2019

30.01.2019

Merson Karol Długozima NIP 8792428484

usługa cateringowa

30.03.2019

09.04.2019

1 540,00 zł

BDG

X

X

179

63/P/BDG/2019

18.03.2019

Mera Sp.z.o.o NIP 5220001984

zakup higrometrów elektronicznych

18.03.2019

09.04.2019

372,69 zł

BDG

X

X

180

3/U/BDG/2018

22.02.2018

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji NIP5210526030

korzystanie z usług telekomunikacyjnych

22.02.2018

05.04.2019

34,85 zł

BDG

X

X

181

DSP/2019/11

04.04.2019

Ewa Bogucka

świadczenie usług wsparcia obsługi Funduszu Celowego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - wprowadzanie świadectw kwalifikacji zawodowych do CEPiK

04.04.2019

30.06.2019

12 142,47 zł

DSP

X

TAK

182

DSP/2019/12

04.04.2019

Elżbieta Borkowska

świadczenie usług wsparcia obsługi Funduszu Celowego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - wprowadzanie świadectw kwalifikacji zawodowych do CEPiK

04.04.2019

30.06.2019

12 142,47 zł

DSP

X

TAK

183

DSP/2019/13

05.04.2019

Agnieszka Rutkowska

 świadczenie usług wsparcia obsługi Funduszu Celowego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – wprowadzanie świadectw kwalifikacji zawodowych do CEPiK

05.04.2019

30.11.2019

32 379,92 zł

DSP

X

TAK

184

DSP/2019/14

04.04.2019

Dariusz Dudek

świadczenie usług wsparcia obsługi Funduszu Celowego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - prace naprawcze związane z poprawą jakości danych CEK ora CEP, analiza merytoryczna, generowanie raportów, wsparcie w przygotowywaniu migracji zasobów CEK1 do nowego systemu

04.04.2019

30.11.2019

43 830,00 zł

DSP

X

TAK

185

21/BM/MC/19

12.04.2019

Telewizja Polska S.A. NIP 5210412967

Kampania medialna Ministerstwa Cyfryzacji-emisja spotów reklamowych w stacjach telewizyjnych i dla kampanii dot. e-Dowodu i e-Usług Ministerstwa Cyfryzacji

12.04.2019

31.12.2019

349 958,31

BM

X

X

186

1/DZD/2019

10.04.2019

NAŁ Albert Łukasiak NIP 5252444535

Projekt graficzny Raportu Końcowego Grupy Roboczej ds.. Internetu Rzeczy

10.04.2019

17.04.2019

8 500,00

DZD

X

X

187

UMOWA nr 9/DODIRK/OD/2019

12.04.2019

Eyzee S.A. NIP 5252726779

sporządzenie ekspetyzy dot. Określenia zasad opisującuch zbiory danych publicznych zgodnych z DCAT-AP

12.04.2019

12.05.2019

47 355,00

DODIRK

X

X

188

aneks 4 do umowy 1/P/DE/2016 (2/U/COI/MC/2016)

04.04.2019

Centralny Ośrodek Informatyki NIP 7252036863

 zmiana wynagrodzenia

04.04.2019

X

zmiana z 51 993 000,11 na kwotę 131.225.300,03

DSP

X

X

189

32/MC/PN/18; NASK nr 29925

24.03.2019

NASK SPÓŁKA AKCYJNA NIP 9512421815

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, udostępnienie urządzeń systemu telefoni VoIP i oprogramowania zwanego "Systemem" przez okres 19 miesięcy

24.03.2019

19 miesięcy od dnia 1 maja 2019

427 895,30

DSP

X

X

190

Umowa nr 25/ZP/DODIRK/OD/2019

08.04.2019

PROIDEA sp.. z o.o NIP 6793088842

przygotowanie, organizacja oraz promocja trzeciej edycjii Hackathonu danych publicznych

08.04.2019

15.06 i 22 -06.2019

243 540,00

DODIRK

X

X

191

UMOWA WYKONAWCZA NR 5/2019 do Umowy ramowej nr 6/BRITENET/MC/PN/17 z dnia 11 sierpnia 2017 r.

05.04.2019

Britenet Sp. Z o.o NIP 9512197737

świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT

05.04.2019

31.12.2019

2 534 504,79

DRUC

X

X

192

3/DT/2019

12.03.2019

Langas Group Konrad Kaczmarczyk NIP 5321595577

Wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną i zapewnienie usługi gastronomicznej na potrzeby spotkania w ramach Bradband Competence Office w dniach 11-12.06.2019

12.03.2019

12.06.2019

31 980,00

DT

X

X

193

3/DSP/DKS/2019

25.03.2019

DKS Sp. z o.o. NIP 5832790417

Zakup oprogramowania do zarządzania Systemem Centralnego Wydruku SafeQ v6 dla 15 urządzeń wielofunkcyjnych w siedzibie Ministerstwa

25.03.2019

30.03.2019

18 327,00

DSP

X

X

194

1/DT/2019

26.03.2019

Kantar Polska S.A. NIP 5260211819

Zamówienie na przeprowadzenie badań opinii publicznej dot. postrzegania przez społeczeństwo mobilnego dostępu do internetu i aplikacji mobilnych oraz ich wpływu na życie obywateli

26.03.2019

03.07.2019

156 394,50

DT

X

X

195

8/DODiRK/Kronik@/2019

26.03.2019

KotBury Andrzej Dudek NIP 5341179830

Opracowanie dla projektu Kronik@: Logotypu, Księgi Znaku, projektów materiałów informacyjnych i promocyjnych

26.03.2019

31.05.2019

17 220,00

DODiRK

X

X

196

5/DODIRK/OD/2019

14.03.2019

Grow Group Borowczyk Hackiewicz Mazurek sp.j. NIP 9512447565

szkolenie

14.03.2019

30.04.2019

5 500,00

DODIRK

x

x

197

6/DODIRK/OD/2019

14.03.2019

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. NIP 6772369990

usługa przeprowadzenia szkolenia
MoR Fundation

14.03.2019

29.03.2019

5 910,00

DODIRK

X

X

198

UMOWA NR13/PKC/DODIRK/ZSK/2019

11.03.2019

STUDIO PROMOCJI MIT Tomasz Kulisiewicz NIP 1130186647

opracowanie diagnozy stanu i perspektyw rozwoju kadr specjalistów ICT w Polsce

11.03.2019

05.04.2019

3 000,00

DODIRK

X

X

199

6/MC/PN/19

28.03.2019

COMPAREX Poland Sp. z o.o. NIP 5261647393

odnowienie posiadanej przez Zamawiającego licencji na korzystanie
z oprogramowania Office 365 Enterprise El User CSS oraz Office 365 Enterprise E3 User CSS,
zwanego dalej „Oprogramowaniem”

28.03.2019

5 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia

258 890,40

DSP

X

X

200

36/DSP/2019

14.03.2019

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy NIP 5210417157

świadczenie przez NASK usług eksperckiego wsparcia i doradztwa
w zakresie wymagań technicznych dla realizacji identyfikacji elektronicznej i usług zaufania
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS)

14.03.2019

30.11.2019

50 000,00

DSP

X

X