Ruszył nabór do Rady do Spraw Cyfryzacji – wielostronnego forum współpracy między interesariuszami cyfryzacji w Polsce

Ogłaszamy nabór kandydatów na członków Rady do spraw Cyfryzacji drugiej kadencji. Na zgłoszenia czekamy do 6 czerwca 2016 r.

Rada będzie się składać się z 20 członków, po czterech z każdej z wymienionych grup interesariuszy:
 • administracji publicznej
 • przedsiębiorców z branż związanych z internetem i cyfryzacją
 • organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką sieci
 • uczelni i jednostek naukowych
 • ekspertów technicznych

W działaniach Rady ważna jest przede wszystkim praca zespołowa i dobre relacje z szerokim gronem interesariuszy.

Kandydatów na członków Rady mogą rekomendować:
 1. ministrowie;
 2. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;
 3. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
 4. współprzewodniczący ze strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 5. jednostki naukowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.5)), które w zakresie działalności statutowej prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie informatyki lub łączności;
 6. izby gospodarcze reprezentujące przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie gospodarki elektronicznej, komunikacji, mediów, wytwarzania sprzętu informatycznego, oprogramowania lub świadczenia usług informatycznych;
 7. stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem statutowym jest reprezentowanie środowiska informatycznego lub wspieranie zastosowań informatyki, gospodarki elektronicznej, komunikacji lub mediów.

Rekomendowany do Rady kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz wyrazić zgodę na kandydowanie.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 1. rekomendację zawierającą imię i nazwisko kandydata;
 2. zgodę na kandydowanie;
 3. oświadczenie kandydata o posiadaniu wyższego wykształcenia:
 4. dane do kontaktu z kandydatem (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu).
Zgłoszenia kandydatów należy kierować do 6 czerwca na adres:

Biuro Ministra, Ministerstwo Cyfryzacji,
ul. Królewska 27,
00-060 Warszawa
z dopiskiem „Rada do Spraw Cyfryzacji”
lub na adres : rdc@mc.gov.pl

Ostateczną decyzję dotyczącą składu Rady podejmie Minister Cyfryzacji.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka