W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ruszył nabór do Rady do Spraw Cyfryzacji – wielostronnego forum współpracy między interesariuszami cyfryzacji w Polsce

24.05.2016

Ogłaszamy nabór kandydatów na członków Rady do spraw Cyfryzacji drugiej kadencji. Na zgłoszenia czekamy do 6 czerwca 2016 r.

Rada będzie się składać się z 20 członków, po czterech z każdej z wymienionych grup interesariuszy:
 • administracji publicznej
 • przedsiębiorców z branż związanych z internetem i cyfryzacją
 • organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką sieci
 • uczelni i jednostek naukowych
 • ekspertów technicznych

W działaniach Rady ważna jest przede wszystkim praca zespołowa i dobre relacje z szerokim gronem interesariuszy.

Kandydatów na członków Rady mogą rekomendować:
 1. ministrowie;
 2. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;
 3. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
 4. współprzewodniczący ze strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 5. jednostki naukowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.5)), które w zakresie działalności statutowej prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie informatyki lub łączności;
 6. izby gospodarcze reprezentujące przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie gospodarki elektronicznej, komunikacji, mediów, wytwarzania sprzętu informatycznego, oprogramowania lub świadczenia usług informatycznych;
 7. stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, których celem statutowym jest reprezentowanie środowiska informatycznego lub wspieranie zastosowań informatyki, gospodarki elektronicznej, komunikacji lub mediów.

Rekomendowany do Rady kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz wyrazić zgodę na kandydowanie.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 1. rekomendację zawierającą imię i nazwisko kandydata;
 2. zgodę na kandydowanie;
 3. oświadczenie kandydata o posiadaniu wyższego wykształcenia:
 4. dane do kontaktu z kandydatem (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu).
Zgłoszenia kandydatów należy kierować do 6 czerwca na adres:

Biuro Ministra, Ministerstwo Cyfryzacji,
ul. Królewska 27,
00-060 Warszawa
z dopiskiem „Rada do Spraw Cyfryzacji”
lub na adres : rdc@mc.gov.pl

Ostateczną decyzję dotyczącą składu Rady podejmie Minister Cyfryzacji.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
20.11.2017 10:09 Joanna Marczak-Redecka
Pierwsza publikacja:
22.11.2017 13:18 Joanna Marczak-Redecka