31. Komunikat w sprawie przyjęcia Sprawozdania z monitorowania rynku

W dniu 21 czerwca 2019 r. Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) przyjęła Sprawozdanie z monitorowania rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie oraz działalności komitetów audytu.

Na podstawie artykułu 27 rozporządzenia UE nr 537/2014 organy nadzoru nad firmami audytorskimi badającymi jednostki zainteresowania publicznego (JZP)
w państwach członkowskich UE sporządzają przynajmniej co trzy lata sprawozdanie z monitorowania rynku. KNA przyjęła pierwsze takie sprawozdanie w 2016 r.

Sprawozdanie jest oparte na metodyce i wskaźnikach wypracowanych wraz z innymi państwami członkowskimi UE w ramach Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego, dzięki czemu dane będą porównywalne i możliwe do zagregowania
na poziomie UE. Od poprzedniego sprawozdania metodyka została zmodyfikowana.

W sprawozdaniu zaprezentowane są tzw. kluczowe wskaźniki monitorowania rynku
i jest ono podzielone na trzy części:

  • pierwsza - zawiera wskaźniki w zakresie koncentracji rynku,
  • druga - zawiera wskaźniki w zakresie ryzyk dla jakości badań sprawozdań finansowych, w tym w zakresie badań sprawozdań finansowych JZP,
  • trzecia - zawiera wskaźniki w zakresie działalności komitetów audytu.

Mając na uwadze, że nadzór publiczny nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi funkcjonuje w Polsce już 10 lat w sprawozdaniu ukazane są dodatkowo dane wieloletnie w zakresie wielkości i struktury rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie, tak aby ukazać zmiany jakie nastąpiły od 2009 r.

Sprawozdanie z monitorowania rynku 2019

 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.06.2019 11:51
Osoba publikująca: Krzysztof Kuras
Zmodyfikowano: 21.06.2019 11:51
Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuras
Wytwarzający/ Odpowiadający: Krzysztof Kuraś
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
31. Komunikat w sprawie przyjęcia Sprawozdania z monitorowania rynku 1.0 21.06.2019 11:51 Krzysztof Kuras Krzysztof Kuras

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP