Akty prawne

Wybrane rozporządzenia Rady Ministrów i Ministra Finansów dotyczące budżetu państwa

Wykonywanie budżetu państwa

pdf OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 października w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U z 2018 r. poz. 2225)

0.36MB


Operacje na rachunkach bankowych

pdf Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1242)

0.23MB

pdf OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lutego 2018 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 488)

0.28MB


Prowadzenie gospodarki finansowej

pdf OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542)

0.74MB


Sprawozdawczość budżetowa

zip Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 138)

0.11MB

zip Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 1395)

0.09MB

zip Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109)

0.68MB


Sprawozdawczość budżetu zadaniowego (BZ)

pdf Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 137)

0.74MB

pdf Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2017 r. poz.1426)

0.44MB


Wydatki niewygasające

pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2346)

0.86MB


Inwestycje z budżetu państwa

pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. poz. 1579)

0.36MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 29.01.2019 12:23
Osoba publikująca: Filip Tokarski
Zmodyfikowano: 29.01.2019 12:24
Osoba modyfikująca: Filip Tokarski
Wytwarzający/ Odpowiadający: Filip Tokarski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Akty prawne 1.0 29.01.2019 12:23 Paulina Pawlik Filip Tokarski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP