W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Akty prawne

Wybrane rozporządzenia Rady Ministrów i Ministra Finansów dotyczące budżetu państwa

Wykonywanie budżetu państwa

Materiały

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 259)
20210224​_rozp​_MF​_wykonyw​_26​_stycznia​_2021.pdf 0.37MB
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1132)
20200630​_​_rozp​_MF​_wykonywanie​_opublikowane.pdf 0.29MB
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budzetu państwa (Dz. U z 2019 r. poz. 2508)
20200103​_rozp​_MF​_zmiana​_2019​_wykonywanie.pdf 0.25MB
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 października w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U z 2018 r. poz. 2225)
20190122​_Obw​_MF​_jedolity​_wykonywanie​_budzetu.pdf 0.36MB

Operacje na rachunkach bankowych

Materiały

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 19 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. z 2021 r. poz. 188)
20210224​_rozpMF​_rachunki​_bankowe​_19​_stycznia​_2021.pdf 0.37MB
RRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1088)
20200630​_​_zmiana​_​_rozp​_rachunki​_opublikowane.pdf 0.29MB
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2535)
20200103​_rozp​_MF​_poz​_2535​_zmiana​_2019​_operacje​_rachunki.pdf 0.25MB
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1715)
20200103​_D2019000171501​_jednolity​_tekst​_operacje​_rachunki.pdf 0.32MB
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1242)
20180628​_rachunki​_obsluga.pdf 0.23MB
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 488)
20190123​_obwieszczenie​_wyk​_oper​_14​_02​_2018.pdf 0.28MB

Prowadzenie gospodarki finansowej

Materiały

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542)
20151007​_gospodarka​_finansowa​_07122010.pdf 0.74MB

Sprawozdawczość budżetowa

Materiały

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.poz.144)
20220124​_Rozporządzenie​_Ministra​_Finansów​_z​_dnia​_11​_stycznia​_2022​_r​_w​_sprawie​_sprawozdawczości​_budżetowej​_(Dz​_U​_poz​_144).zip 0.71MB
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 964)
20210528​_Rozporządzenie​_z​_27​_05​_2021​_r​_(Dz​_U​_poz​_964).zip 0.13MB
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564)
20200929​_OBWIESZCZENIE.zip 3.93MB
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 156)
20200203​_Rozporządzenie​_29​_01​_2020​_Dz​_U​_156.zip 0.15MB
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 1996)
Rozporządzenie​_​_z​_15​_10​_2019​_(Dz​_U​_poz​_1996).zip 0.19MB
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393)
20190730​_OBWIESZCZENIE.zip 0.61MB
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 138)
Rozporządzenie​_z​_24​_01​_2019.zip 0.11MB
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 1395)
Rozporządzenie​_z​_20​_07​_2018.zip 0.09MB
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109)
Rozporządzenie​_z​_9​_01​_2018​_(Dz​_U​_poz​_109).zip 0.68MB

Sprawozdawczość budżetu zadaniowego (BZ)

Materiały

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 1 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. poz. 1731)
20211112​_OBWIESZCZENIE​_z​_dnia​_1​_września​_2021​_r​_w​_sprawie​_ogłoszenia​_jednolitego​_tekstu​_rozporządzenia​_MF​_w​_sprawie​_sprawozdawczości​_budżetowej​_w​_układzie​_zadaniowym.pdf 1.08MB
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2021 poz. 1004)nansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.pdf
20210607​_Rozporządzenie​_Ministra​_Finansów,​_Funduszy​_i​_Polityki​_Regionalnej​_z​_dnia​_31​_maja​_2021​_r​_zmieniające​_rozporządzenie​_w​_sprawie​_sprawozdawczości​_budżetowej​_w​_układzie​_zadaniowym.pdf 0.81MB
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1229)
20201207​_zmieniające​_rozporządzenie​_w​_sprawie​_sprawozdawczości​_budżetowej​_w​_układzie​_zadaniowym​_(Dz​_U​_z​_2020​_r​_poz​_1229).pdf 1.08MB
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704)
20200424​_620C50D0.zip 0.83MB
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 137)
20190129​_sprawozdawczości​_BZ​_22​_stycznia​_2019.pdf 0.74MB
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2017 r. poz.1426)
20171012​_zm​_rozp​_spr​_zad.pdf 0.44MB

Wydatki niewygasające

Materiały

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2407)
20213030​_rozporzadzenie​_RM​_z​_21​_grudnia​_2021​_poz​_2407.pdf 13.39MB
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422)
20201231​_Rozporządzenie​_RM​_niewygasów​_2020.pdf 9.71MB
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2346)
Rozporządzenie​_RM​_z​_dnia​_14​_grudnia​_2018​_r.pdf 0.86MB

Inwestycje z budżetu państwa

Materiały

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. poz. 1579)
20151008​_finansowanie​_inwestycji​_z​_2102010.pdf 0.36MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.01.2019 12:24 Filip Tokarski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Filip Tokarski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Akty prawne 22.0 24.01.2022 13:58 Piotr Kotuła
Akty prawne 21.0 30.12.2021 11:12 Filip Tokarski
Akty prawne 20.0 15.11.2021 08:38 Piotr Kotuła
Akty prawne 19.0 12.11.2021 15:15 Piotr Kotuła
Akty prawne 18.0 07.06.2021 09:31 Piotr Kotuła
Akty prawne 17.0 28.05.2021 13:51 Piotr Kotuła
Akty prawne 16.0 24.02.2021 13:37 Filip Tokarski
Akty prawne 15.0 24.02.2021 13:33 Filip Tokarski
Akty prawne 14.0 31.12.2020 10:27 Filip Tokarski
Akty prawne 13.0 31.12.2020 10:23 Filip Tokarski
Akty prawne 12.0 07.12.2020 14:11 Piotr Kotuła
Akty prawne 11.0 29.09.2020 15:19 Piotr Kotuła
Akty prawne 10.0 29.09.2020 14:57 Piotr Kotuła
Akty prawne 9.0 30.06.2020 14:50 Piotr Kotuła
Akty prawne 8.0 24.04.2020 13:22 Piotr Kotuła
Akty prawne 7.0 03.02.2020 11:13 Piotr Kotuła
Akty prawne 6.0 03.02.2020 09:14 Piotr Kotuła
Akty prawne 5.0 03.01.2020 13:50 Piotr Kotuła
Akty prawne 4.0 03.01.2020 13:48 Piotr Kotuła
Akty prawne 3.0 03.01.2020 13:45 Piotr Kotuła
Akty prawne 2.0 23.10.2019 13:54 Piotr Kotuła
Akty prawne 1.2 30.07.2019 13:48 Piotr Kotuła
Akty prawne 1.1 30.07.2019 13:42 Piotr Kotuła
Akty prawne 1.0 29.01.2019 12:24 Filip Tokarski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}