W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja o działalności Ministerstwa

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów znajduje się przy ulicy Świętokrzyskiej 12 w Warszawie.

Wejście do gmachu Ministerstwa Finansów

Na czele Ministerstwa stoi minister finansów. Pomagają mu wiceministrowie i wielu pracowników.

 

Minister Finansów

Czym zajmuje sMinisterstwo?

Jednym z podstawowych zadań Ministerstwa jest opracowywanie budżetu państwa, a także jego wykonywanie i kontrola realizacji.

Ustawa budżetowa na rok 2020

Ministerstwo zajmuje się systemem finansowania samorządu terytorialnego, sfery budżetowej i bezpieczeństwa państwa. Zarządza także długiem publicznym.

Lewe ramie żołnierza w mundurze z flagą biało czerwoną

Ministerstwo odpowiada również za realizację dochodów i wydatków budżetu państwa, m.in. dochodów z podatków. Prowadzi współpracę finansową, kredytową i płatniczą z zagranicą oraz odpowiada za realizację przepisów dotyczących ceł.

Zrolowane pliki banknotów 100 złotowych

Ministerstwo wykonuje zadania dotyczące funkcjonowania rynku finansowego (banków, zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych) oraz zadania dotyczące obrotu papierami wartościowymi.

Napis Bank na scianie budynku

Inicjuje również politykę rządu odnośnie rynku papierów wartościowych.

Krajowa Administracja Skarbowa

W ramach Ministerstwa funkcjonuje Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Szefem KAS jest Marcin Łoboda.

Marcin Łoboda Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Struktura KAS

KAS tworzą następujące jednostki organizacyjne:

  1. izby administracji skarbowej (16),
  2. urzędy skarbowe (400),
  3. urzędy celno-skarbowe (16) – w ramach urzędów celno-skarbowych działają delegatury urzędów celno-skarbowych (43) i oddziały celne (134),
  4. Krajowa Informacja Skarbowa (siedziba w Bielsku Białej i 5 delegatur oraz 2 wydziały),
  5. Krajowa Szkoła Skarbowości (siedziba w Warszawie i 8 filii).

Wejście do budynku Urzędu Skarbowego w Mikołowie

Czym zajmuje się KAS?

Głównym zadaniem KAS jest pobór należności podatkowych i celnych. KAS zajmuje się też kontrolą realizacji obowiązków związanych z daninami publicznymi.

Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej stojąc przy samochodzie obserwuje przez lornetkę kontenerowiec

Dostępność architektoniczna

Gmach Ministerstwa jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Lewa ręka trzyma koło wózka inwalidzkiego

Budynek usytuowany jest w dzielnicy Śródmieście, w ścisłym centrum Warszawy, otoczony ulicami: Świętokrzyską, Czackiego i Traugutta. Do Ministerstwa można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Wejście do stacji metra przy gmachu Ministerstwa Finansów na ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie

Informacje dotyczące dostępności architektonicznej gmachu Ministerstwa znajdują się na stronie internetowej w zakładce Dostępność/Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Kontakt z Ministerstwem

Niebieskie piktogramy na białych karteczkach koperty, słuchawki telefonicznej, małpki, telefonu komórkowego i znacznika lokalizacji

Aby załatwić sprawy w Ministerstwie osoby z niepełnosprawnościami mogą:

  1. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa;
  2. wysłać e-mail na adres: kancelaria@mf.gov.pl;
  3. wysłać faks na numer: (22) 694-36-84;
  4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer: (22) 694-56-02;
  5. skontaktować się osobiście w siedzibie urzędu w godzinach pracy.

W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN.

 Uśmiechnięty mężczyzna i kobieta komunikują się ze sobą językiem migowym

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej w zakładce Dostępność/ Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

Materiały

Informacja o działalności Ministerstwa napisana tekstem łatwym do czytania (ETR - Easy-to-read)
20231219Informacja​_o​_działalności​_Ministerstwa​_ETR​_4.pdf 1.52MB

Wideo

Film został zrealizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych.

{"register":{"columns":[]}}