W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wykaz kar administracyjnych

Informacja Komisji Nadzoru Audytowego w sprawie podania do publicznej wiadomości po uprawomocnieniu się decyzji nakładających kary administracyjne wobec firm audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego i osób, o których mowa w art.  182 ust.  2 ustawy o biegłych rewidentach ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm., dalej: „uob”) 

 

Lp.

Data wydania i uprawomocnienia się decyzji

Informacja o naruszeniu popełnionym przez firmę audytorską lub osobę, o której mowa w art. 182 ust. 2 uob

Rodzaj nałożonej kary za naruszenie

Nazwa firmy audytorskiej lub imię i nazwisko osoby, o której mowa w art. 182 ust. uob w stosunku do których wydana została decyzja o nałożeniu kary

21.

03.06.2019

18.07.2019 r.

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014) Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłości KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184
20.

13.05.2019 r.

19.06.2019 r.

naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 28 uob (nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia nr 537/2014) upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłości KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
19. 13.05.2019 r.                 20.06.2019 r. Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt
23 uob (nieprzestrzeganie
przepisów dotyczących
wnoszenia opłat z tytułu
nadzoru, o których mowa w art. 55 uob)
Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłości  KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.
18. 28.03.2019 r. 24.05.2019 r. Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości) Kara pieniężna w kwocie 7000 złotych KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.
17. 20.12.2018 r.
09.05.2019 r.
Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości) Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłości  KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.
16. 21.03.2019 r. 10.05.2019 r. Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości) Zakaz przeprowadzania badań na okres jednego roku licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna - od 25 kwietnia 2019 r. do 25 kwietnia 2020 r. Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o.,  nr 3644, pod którym firma audytorska jest wpisana na listę.
15. 13.02.2019 r. 02.04.2019 r. Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości) Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłości  KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.
14. 13.02.2019 r. 26.03.2019 r. Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości) Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłości  KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.
13. 13.02.2019 r. 29.03.2019 r. Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości) Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłości  KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.

12.

23.01.2019 r.

07.03.2019 r.

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)

Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłości

KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob

11.

23.01.2019 r.

05.03.2019 r.

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości) Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłości KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
10. 23.01.2019 r.  05.03.2019 r. Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości) Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłości KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob
9.

 20.12.2018 r.

19.02.2019 r.

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości) Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłości KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob

8.

23.01.2019 r.

28.02.2019 r.

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)

Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłości 

KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.

7.

20.12.2018 r.

14.02.2019 r.

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)

Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłości 

KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.

6.

20.12.2018 r.

05.02.2019 r.

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)

Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłości 

KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.

5.

20.12.2018 r.

02.02.2019 r.

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)

Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłości 

KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.

4.

20.12.2018 r.

02.02.2019 r.

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)

Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłości 

KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.

3.

30.11.2018 r.

12.01.2019 r.

 

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)

Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłości 

KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.

2.

30.11.2018 r.

10.01.2019 r.

Naruszenie art. 182 ust.1 pkt 15 uob (nieprzestrzeganie przepisu art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, dotyczących sporządzenia, publikowania i aktualizowania sprawozdania z przejrzystości)

Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłości 

KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.

1.

30.10.2018 r.

08.12.2018 r.

Naruszenie art. 182 ust. 1 pkt 21 ppkt a uob (nieprzestrzeganie określonych przepisów w zakresie wdrożenia i funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli jakości, w tym nieposiadania lub nie wdrożenia polityk, procedur, rozwiązań i mechanizmów, o których mowa w przepisach uob)

Upomnienie wraz z nakazem zaprzestania określonego postępowania i powstrzymania się od niego w przyszłości 

KNA postanowiła nie podawać do wiadomości publicznej nazwy firmy audytorskiej ze względu na przesłanki, o których mowa w art. 184 uob.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.01.2019 14:47 Krzysztof Kuras
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Kuraś
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wykaz kar administracyjnych 2.6 29.07.2019 15:13 Krzysztof Kuras
Wykaz kar administracyjnych 2.5 11.07.2019 14:38 Krzysztof Kuras
Wykaz kar administracyjnych 2.4 09.07.2019 13:16 Krzysztof Kuras
Wykaz kar administracyjnych 2.3 14.06.2019 15:07 Krzysztof Kuras
Wykaz kar administracyjnych 2.2 29.05.2019 15:32 Krzysztof Kuras
Wykaz kar administracyjnych 2.1 20.05.2019 13:27 Krzysztof Kuras
Wykaz kar administracyjnych 2.0 16.04.2019 15:12 Krzysztof Kuras
Wykaz kar administracyjnych 1.9 11.04.2019 15:06 Krzysztof Kuras
Wykaz kar administracyjnych 1.8 01.04.2019 09:29 Krzysztof Kuras
Wykaz kar administracyjnych 1.7 01.04.2019 09:28 Krzysztof Kuras
Wykaz kar administracyjnych 1.6 27.03.2019 16:18 Krzysztof Kuras
Wykaz kar administracyjnych 1.5 20.03.2019 12:14 Krzysztof Kuras
Wykaz kar administracyjnych 1.4 20.03.2019 12:13 Krzysztof Kuras
Wykaz kar administracyjnych 1.3 26.02.2019 14:10 Krzysztof Kuras
Wykaz kar administracyjnych 1.2 25.02.2019 14:36 Krzysztof Kuras
Wykaz kar administracyjnych 1.1 21.02.2019 08:10 Krzysztof Kuras
Wykaz kar administracyjnych 1.0 31.01.2019 14:47 Krzysztof Kuras

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}