Wykaz kar dyscyplinarnych

Informacja Komisji Nadzoru Audytowego w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu kar orzeczonych wobec biegłych rewidentów

Lp.

Data wydania i uprawomocnienia się orzeczenia

Informacja o popełnionym przez biegłego rewidenta przewinieniu dyscyplinarnym

Rodzaj i wymiar kary

Imię i nazwisko osoby fizycznej, na którą nałożono karę wraz z numerem w rejestrze biegłych rewidentów

4

12.12.2018 r.

10.01.2019 r.

Przewinienie dyscyplinarne z art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Kara pieniężna w kwocie 2.000 (dwóch tysięcy) złotych Sąd nie orzekł o podaniu imienia i nazwiska osoby fizycznej do publicznej wiadomości   

3

19.12.2018 r.

10.02.2019 r.

Przewinienie dyscyplinarne z art. 139 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 172 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Kara pieniężna w kwocie 3.000 (trzech tysięcy) złotych

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i nazwiska osoby fizycznej do publicznej wiadomości  

2

23.11.2018 r.

30.11.2018 r.

Przewinienie dyscyplinarne z art. 139 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Kara pieniężna w kwocie 4.200 (czterech tysięcy dwustu) złotych

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i nazwiska osoby fizycznej do publicznej wiadomości   

1

26.09.2018 r.

11.10.2018 r.

Przewinienie dyscyplinarne z art. 139 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Kara pieniężna w kwocie 3.000 (trzech tysięcy) złotych

Sąd nie orzekł o podaniu imienia i nazwiska osoby fizycznej do publicznej wiadomości 

 

 

 

docx kary dyscyplinare

0.01MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.01.2019 14:47
Osoba publikująca: Krzysztof Kuras
Zmodyfikowano: 08.04.2019 15:17
Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuras
Wytwarzający/ Odpowiadający: Krzysztof Kuraś
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Wykaz kar dyscyplinarnych 1.0 31.01.2019 14:47 Krzysztof Kuras Krzysztof Kuras
Wykaz kar dyscyplinarnych 1.1 15.02.2019 15:15 Krzysztof Kuras Krzysztof Kuras
Wykaz kar dyscyplinarnych 1.2 25.02.2019 14:37 Krzysztof Kuras Krzysztof Kuras
Wykaz kar dyscyplinarnych 1.3 06.03.2019 11:05 Krzysztof Kuras Krzysztof Kuras
Wykaz kar dyscyplinarnych 1.4 06.03.2019 11:28 Krzysztof Kuras Krzysztof Kuras
Wykaz kar dyscyplinarnych 1.5 20.03.2019 12:54 Krzysztof Kuras Krzysztof Kuras
Wykaz kar dyscyplinarnych 1.6 20.03.2019 12:56 Krzysztof Kuras Krzysztof Kuras
Wykaz kar dyscyplinarnych 1.7 08.04.2019 15:16 Krzysztof Kuras Krzysztof Kuras

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP