5/2019 Petycja w sprawie zmiany ustawy o odpadach

  1. Petycja w sprawie zmiany ustawy o odpadach
  2. Data złożenia petycji: 10 stycznia 2019 r.
  3. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana petycja: Polska Izba Gospodarki Odpadami
  4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności zasięgania opinii, przewidywanego terminu oraz spsoobu załatwienia petycji:
    •   odpowiedź na petycję została udzielona w dniu 7 maja 2019 r.

pdf petycja nr 5/2019

0.46MB

pdf odpowiedź na petycję 5/2019

0.11MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.05.2019 16:36
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 21.05.2019 16:36
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Igor Barcikowski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
5/2019 Petycja w sprawie zmiany ustawy o odpadach 1.0 21.05.2019 16:36 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP