Departament Kontroli

Dyrektor: Dorota Rosińska

Zastępca Dyrektora: Aleksandra Kutowska

tel. 22 262 92 86

faks: 22 262 91 43

e-mail: sekretariatDKT@mpit.gov.pl

Zadania departamentu

Departament Kontroli odpowiada za:

 1. prowadzenie:
  1. kontroli  organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,
  2. kontroli na podstawie przepisów szczególnych,
  3. kontroli wewnętrznych w Ministerstwie;
 2. koordynację:
  1. rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji,
  2. organizacji kontroli zewnętrznych prowadzonych w Ministerstwie,
  3. zarządzania ryzykiem w Ministerstwie, z wyłączeniem analizy ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji;
 3. realizację zadań związanych z wdrażaniem w Ministerstwie Rządowego Programu  Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.

W strukturze Departamentu znajduje się komórka Audytu Wewnętrznego, realizująca zadania w zakresie audytu wewnętrznego, w celu wspierania Ministra w realizacji celów i zadań oraz zapewniająca obsługę organizacyjną Komitetu Audytu.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 17 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Dz.Urz. Min. Przed. i Tech. z 2019 r. poz. 17 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.04.2019 11:54
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 18.06.2019 15:24
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Joanna Puchalska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Departament Kontroli 1.0 18.04.2019 11:54 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl
Departament Kontroli 1.1 18.06.2019 15:02 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl
Departament Kontroli 1.2 18.06.2019 15:24 Monika Waćkowska-Kabaczyńska administrator gov.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP