Gminy pomogą w walce ze smogiem

Przedstawiciele MPiT i gmin, które podpisały porozumienie

Opoczno, Zabrze, Miasto Nowy Targ, Karczew, Skała i Ustroń to gminy, które wezmą udział w pilotażu pozwalającym przetestować działania ograniczające tzw. niską emisję. To właśnie zanieczyszczenia pochodzące z gospodarstw domowych, które ogrzewane są przez spalanie niskiej jakości paliw są główną przyczyną występowania smogu w Polsce.

Podpisanie porozumień z gminami to kolejny etap realizacji projektu ZONE - Zintegrowany system wsparcia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji - który umożliwi zinwentaryzowanie źródeł ciepła. Pozwoli to gminom na zaplanowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza na ich terenie. 

Poprzez projekt ZONE chcemy dać samorządom narzędzie do monitorowania przyczyn powstawania smogu, żeby mogły wydawać swoje środki dokładnie tam gdzie jest to potrzebne. Pilotaż pozwoli sprawdzić system przed wprowadzenie go na szerszą skalę – podkreślał Piotr Woźny, Pełnomocnik Premiera ds. programu Czyste Powietrze. 

Podczas pilotażu zrobione zostaną pomiary emisji do powietrza z indywidualnych źródeł ciepła poprzez kontrole bezpośrednio w lokalach oraz pomiary i modelowania jakości powietrza. Wykonane zostaną również badania spirometryczne określające wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.

Dzięki pilotażowi w gminach będzie możliwe przetestowanie przyjętych rozwiązań, ocena ich skuteczności, a następnie zaimplementowanie ewentualnych modyfikacji i stworzenie prototypu systemu.

Pełnomocnik i przedstawiciel gminy
Podpisanie porozumień w MPiT
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.03.2019 16:21
Osoba publikująca: Maciej Chojnowski
Zmodyfikowano: 25.03.2019 09:09
Osoba modyfikująca: Maciej Chojnowski