Instytuty badawcze

Od 1 kwietnia 2019 r. instytuty badawcze nadzorowane dotychczas przez ministra właściwego do spraw gospodarki weszły w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, a tym samym nadzór nad nimi przekazany został Prezesowi Centrum Łukasiewicz.

Roczne sprawozdania finansowe  za 2018 r. przekazane przez instytuty zatwierdza Minister Przedsiębiorczości i Technologii. Wraz z informacjami o zarządzaniu składnikami mienia trwałego zamieszczone zostaną one na stronie podmiotowej Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r. poz. 534 )
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych (M.P.2019 poz. 411) (M.P. 2019 poz. 411 )

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.01.2019 11:59
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 26.06.2019 13:39
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jacek Topyło
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Instytuty badawcze 1.0 07.01.2019 11:59 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Instytuty badawcze 1.1 23.01.2019 11:31 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Instytuty badawcze 1.2 06.03.2019 13:48 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Instytuty badawcze 1.3 06.03.2019 13:49 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Instytuty badawcze 1.4 06.03.2019 15:38 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Instytuty badawcze 1.5 06.03.2019 15:39 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Instytuty badawcze 1.6 10.05.2019 10:41 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Instytuty badawcze 1.7 10.05.2019 14:08 Agata Żołnacz-Okoń Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Instytuty badawcze 1.8 26.06.2019 13:39 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP