Instytuty badawcze

Instytuty nadzorowane przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii:

Stan na 6 marca 2019 r.

Instytuty  badawcze to państwowe jednostki organizacyjne, wyodrębnione pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, które prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.
Do podstawowej działalności instytutów należy:

 1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
 2. przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
 3. wdrażanie wyników badan naukowych i prac rozwojowych.

Instytuty badawcze prowadzą prace naukowo-badawcze oraz świadczą usługi badań, analiz. Prowadzą także działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną oraz działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej. Pełnią tym samym ważną rolę w rozwoju innowacyjności, wspierając jednocześnie w tym zakresie przedsiębiorstwa.
 

Wykaz instytutów:

 1. COBRO - Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie
 2. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi
 3. Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
 4. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
 5. Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie
 6. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu
 7. Instytut Elektrotechniki w Warszawie
 8. Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
 9. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
 10. Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
 11. Instytut Lotnictwa w Warszawie
 12. Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
 13. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
 14. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 15. Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach
 16. Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach
 17. Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
 18. Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu
 19. Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 20. Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu
 21. Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 22. Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
 23. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 24. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu
 25. Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
 26. Instytut Technologii Eksploatacji — Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
 27. Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
 28. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 29. Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie
 30. Instytut Włókiennictwa w Łodzi
 31. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
 32. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie
 33. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
 34. Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 )
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 5 lutego 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych (M.P.2019 poz 191) (M.P. 2019 poz. 191 )
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych (M.P.2019 poz. 411) (M.P. 2019 poz. 411 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.01.2019 11:59
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 10.05.2019 14:08
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jacek Topyło
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Instytuty badawcze 1.0 07.01.2019 11:59 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Instytuty badawcze 1.1 23.01.2019 11:31 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Instytuty badawcze 1.2 06.03.2019 13:48 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Instytuty badawcze 1.3 06.03.2019 13:49 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Instytuty badawcze 1.4 06.03.2019 15:38 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Instytuty badawcze 1.5 06.03.2019 15:39 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Instytuty badawcze 1.6 10.05.2019 10:41 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Instytuty badawcze 1.7 10.05.2019 14:08 Agata Żołnacz-Okoń Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP