Komentarz minister Jadwigi Emilewicz do wstępnych danych GUS nt. PKB w I kw.

Dane dot. wzrostu PKB w I kw. 2019 pokazane na wykresie

Według szybkiego szacunku GUS PKB w I kw. br. wzrósł o 4,6% (r/r), wobec 5,2% przed rokiem. To bardzo dobra wiadomość. Taki wynik plasuje nas wśród najszybciej rozwijających się krajów UE. Utrzymanie tak dynamicznego wzrostu to nasz cel, który sukcesywnie realizujemy, podejmując kolejne probiznesowe działania. Wzrost PKB, utrzymujący się powyżej 4%, jest zgodny z naszymi założeniami na cały 2019 rok.

Według szacunków MPiT (dane GUS będą 31.05) w I kw. utrzymała się wysoka dynamika inwestycji. Poza inwestycjami infrastrukturalnymi, należy zwrócić uwagę na wzrost inwestycji w sektorze budowlanym, w tym wzrost na rynku mieszkaniowym. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na koniec marca przekroczyła 47 tys. (wzrost o 5,7%). Wynika to przede wszystkim ze wzmożonej aktywności w obszarze mieszkań budowanych na sprzedaż i wynajem, których liczba wzrosła aż o 11,5%.
Celem działań, które obecnie realizujemy, jest dalsze pobudzanie inwestycji. Oczekujemy utrzymania ich dynamicznego wzrostu w kolejnym kwartale.
W II kw. 2019 roku spodziewamy się utrzymania wzrostu PKB na poziomie powyżej 4%.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.05.2019 12:47
Osoba publikująca: Maciej Chojnowski
Zmodyfikowano: 15.05.2019 12:47
Osoba modyfikująca: Maciej Chojnowski