W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komitet ds. Umów Offsetowych

Komitet jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw gospodarki i sprawuje funkcję opiniodawczą i analityczną w sprawach określonych w ustawie z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Do zadań Komitetu należy:

w szczególności przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki opinii w zakresie problematyki offsetowej, w tym dotyczących:

  • zawarcia umowy offsetowej oraz aneksowania zawartych już umów offsetowych,
  • zaliczenia zobowiązania offsetowego na poczet wartości umowy offsetowej,
  • stwierdzenia wykonania umowy offsetowej.

W skład Komitetu wchodzą:

  1. Podsekretarz stanu w MPiT Pan Tadeusz Kościński - przewodniczący Komitetu.
  2. Przedstawiciele urzędów centralnych takich jak: MON, MF, MSWiA, MSZ, MI, MRPiPS, MZ, MŚ, MRiRW, MNiSW, UZP, Prezydenta RP oraz ABW.
  3. Do udziału w posiedzeniach Komitetu zapraszani są również przedstawiciele służb specjalnych tj. SKW, CBA oraz przedstawiciele Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Wysoka ranga członków KUO nie wynika bezpośrednio z przepisów (decydują o niej szefowie resortów), jednak jest uzasadniona stroną merytoryczną opiniowanych zagadnień, które dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa państwa.

Funkcje sekretarza KUO pełni dyrektor komórki organizacyjnej właściwej ds. problematyki offsetowej – Pan Łukasz Porażyński Dyrektor DHM MPiT.

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Komitetu zapewnia Wydział Współpracy Międzynarodowej Przemysłu Obronnego w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej:


Pani Paulina Przewłocka
Starszy Specjalista
tel. +48 22 262 97 69
e-mail: paulina.przewlocka@mpit.gov.pl


Pani Ewa Baranowska
Naczelnik Wydziału
tel. +48 22 262 97 18
e-mail: ewa.baranowska@mpit.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2019 14:38 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Komitet ds. Umów Offsetowych 1.1 27.03.2019 16:44 Agata Żołnacz-Okoń
Komitet ds. Umów Offsetowych 1.0 28.01.2019 14:38 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP