W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat Nr 17/2019

02.03.2019

Ministerstwo Obrony Narodowej RP reprezentowane przez Dyrektora Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP) informuje o zamiarze zaproszenia do przetargu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie zadania „Modernizacja istniejących oraz budowa nowych obiektów poligonowych w ramach przygotowania infrastruktury szkoleniowej i poligonowej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Informacje o przetargu

Nr ref.: ICB/3/2019
Przetarg międzynarodowy, jednostopniowy, którego przedmiot obejmuje: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (DP) i wykonanie robót budowlanych koniecznych dla wykonania, w pełni funkcjonalnej infrastruktury Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu oraz przekazania jej do użytkowania i eksploatacji Użytkownikowi.

Szacunkowa wartość zamówienia –  145 000 000,00  PLN
Przewidywany czas realizacji – do 27 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zarówno na etapie prowadzonego postępowania, jak i w trakcie realizacji Umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE i NATO RESTRICTED, w tym do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE we własnych akredytowanych systemach teleinformatycznych, co powinno zostać potwierdzone właściwym dokumentem.

Procedura przetargowa prowadzona będzie w języku polskim i język polski będzie językiem umowy.

Wniosek o wydanie deklaracji uprawnienia

Zainteresowane firmy, powinny złożyć wniosek o wydanie deklaracji uprawnienia do udziału w przetargu – do Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do 4 kwietnia 2019 r. na następujące adresy:

  • w formie papierowej:

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

  • oraz w formie elektronicznej: mzp@mpit.gov.pl

Regulamin zgłaszania w formie udzielania deklaracji uprawnienia do udziału w przetargach NATO wraz z wzorem wniosku dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przetargi-nato.
W przetargu będą mogły wziąć udział jedynie firmy posiadające deklarację uprawnienia. Wymóg posiadania deklaracji dotyczy każdego przedsiębiorcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia wspólnie (w ramach konsorcjów).

Kontakt w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej MPiT (w sprawach dot. wydania deklaracji uprawnienia):
Ewa Swędrowska, tel.: (22) 262 97 83, e-mail: mzp@mpit.gov.pl;
Piotr Krawczyk, tel.: (22) 262 97 47.

Kontakt w Zakładzie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP):
Paweł Karwowski, tel. 261 845 683 – w sprawach przedmiotu zamówienia;
Karolina Drążek,  tel. 261 845 740 – w sprawach formalno-prawnych.

Materiały

Przetarg Orzysz obiekty poligonowe 01.03.2019
DHM​_przetarg-Orzysz-obiekty-poligonowe​_2019-03-01.pdf 1.51MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.03.2019 15:46 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Bożena Kujawa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Komunikat Nr 17/2019 1.1 21.03.2019 16:51 Agata Żołnacz-Okoń
Komunikat Nr 17/2019 1.0 01.03.2019 15:46 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP