Przetargi NATO

Program Inwestycyjny NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) służy wspólnemu finansowaniu przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszu, która obejmuje takie elementy jak: lotniska, instalacje telekomunikacyjne, systemy dowodzenia i kontroli, składnice materiałów pędnych i smarów (MPS), rurociągi paliwowe, radarowe urządzenia ostrzegawcze i nawigacyjne, a także instalacje portowe.

NSIP jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć NATO i symbol efektywnego podziału ról, ryzyka i odpowiedzialności państw członkowskich Sojuszu w ramach wspólnej obrony obszaru północnoatlantyckiego.

W dniu  28.05.2019 r.   wprowadzony został nowy Regulamin  zgłaszania w formie nominacji oraz udzielania deklaracji uprawnienia w ramach Programu Inwestycyjnego NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) i w pozostałych przetargach ogłaszanych przez agencje, dowództwa sojusznicze i inne instytucje NATO. Zmianie uległy także wzory wniosków o zgłoszenie w formie nominacji lub o wydanie deklaracji uprawnienia.

Wnioski złożone elektronicznie przed  28.05.2019 r.  realizowane są zgodnie z Regulaminem z dnia 29 marca 2018 r.

Poniżej załączone zostały:

  • Regulamin zgłaszania w formie nominacji oraz udzielania deklaracji uprawnienia w ramach Programu Inwestycyjnego NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) i w pozostałych przetargach ogłaszanych przez agencje, dowództwa sojusznicze i inne instytucje NATO z dnia 28 maja 2019 r.
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu z dnia 28.05.2019  – Wniosek o zgłoszenie w formie nominacji, w tym wersja edytowalna
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu z dnia 28.05.2019  – Wniosek o udzielenie deklaracji uprawnienia, w tym wersja edytowalna
  • Protokół ustaleń nr 32/2012 z posiedzenia Rady Ministrów w dniu 24 lipca 2012 r.

pdf regulamin z dnia 28.05.2019

0.37MB

pdf Wniosek_nominacja-28.05.2019

0.06MB

pdf Wniosek_deklaracja-28.05.2019

0.15MB

docx Wniosek-nominacja_wersja edytowalna-28.05.2019

0.02MB

docx wniosek-deklaracja_wersja edytowalna-28.05.2019

0.03MB

pdf protokół rm

0.22MB

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.12.2018 15:16
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 28.05.2019 16:17
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Swędrowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Przetargi NATO 1.0 27.12.2018 15:16 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Przetargi NATO 1.1 15.02.2019 13:20 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Przetargi NATO 1.2 28.05.2019 16:17 Agata Żołnacz-Okoń Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP