Komunikat Nr 6 / 2019

Ministerstwo Obrony Narodowej RP reprezentowane przez Dyrektora Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP)  informuje o zamiarze zaproszenia do przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie budynków koszarowych w ramach zadania „Budowa infrastruktury dla zakwaterowania ćwiczących wojsk – obozowisko Głębokie”

Informacje o przetargu

Nr ref.: ICB/1/2019
Przetarg międzynarodowy, jednostopniowy, którego przedmiot obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej (DP), wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz przekazanie zadania do użytkowania i eksploatacji Użytkownikowi.

Szacunkowa wartość zamówienia –  79 768 991,82  PLN

Przewidywany czas realizacji – 33 miesiące od dnia podpisania umowy

Zarówno na etapie prowadzonego postępowania, jak i w trakcie realizacji Umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE i NATO RESTRICTED, w tym do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE we własnych akredytowanych systemach teleinformatycznych, co powinno zostać potwierdzone właściwym dokumentem.

Procedura przetargowa prowadzona będzie w języku polskim i język polski będzie językiem umowy.

Wniosek o wydanie deklaracji uprawnienia

Zainteresowane firmy,  powinny złożyć wniosek o  wydanie deklaracji uprawnienia do udziału w przetargu – do Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do 14 lutego 2019 r. na następujące adresy:

w formie papierowej:

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
oraz
w formie elektronicznej: mzp@mpit.gov.pl

W przetargu będą mogły wziąć udział jedynie firmy posiadające deklarację uprawnienia. Wymóg posiadania deklaracji dotyczy każdego przedsiębiorcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia wspólnie ( w ramach konsorcjów).

Kontakt w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej MPiT ( wydanie deklaracji uprawnienia):
Ewa Swędrowska, tel.: (22) 262 97 83, e-mail: mzp@mpit.gov.pl

Kontakt w Zakładzie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOPT)

Dominik Świątek tel. 261 840 375  - w sprawach przedmiotu zamówienia

Anna Dworek  tel. 261 874 928 – w sprawach formalno-prawnych

pdf Informacja o przetargu

0.28MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.01.2019 08:25
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 31.01.2019 08:25
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Swędrowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Komunikat Nr 6 / 2019 1.0 31.01.2019 08:25 Ewa Swędrowska-Dziankowska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP