Konsultacje publiczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi1

Otwarta dłoń na białym tle, nad nią dymki wypowiedzi.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii ogłasza konsultacje publiczne dotyczące projektu Programu współpracy Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami na lata 2019 - 2020 "Partnerstwo w sferze realizacji zadań publicznych".

Cel Programu

Głównym celem Programu jest tworzenie warunków dla partnerskiej, aktywnej i efektywnej współpracy Ministerstwa z jak najszerszym kręgiem interesariuszy, na rzecz rozwoju polskiej gospodarki i przedsiębiorczości.

Terminy i sposób składania uwag

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do zapoznania się z Programem. Opinie i uwagi do Programu można przekazywać za pomocą formularza od 15 marca do 5 kwietnia bieżącego roku.

Wypełniony formularz należy przekazać w  jednym z poniższych trybów:

 • e-mailem na adres: agnieszka.malachowska@mpit.gov.pl; janusz.rolicz@mpit.gov.pl;
 • pocztą na adres:
  Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
 • osobiście do Kancelarii Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, znajdującej się pod adresem Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa;
 • faksem na nr: 22 262 91 32.

pdf Program współpracy MPiT z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2020

1.77MB

doc Formularz zgłaszania uwag do programu

0.04MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.03.2019 07:23
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 15.03.2019 07:23
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Agnieszka Małachowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Konsultacje publiczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 1.0 15.03.2019 07:23 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP