Międzyresortowy Zespól ds. Innowacyjności

Zadania Zespołu

Podstawowym zadaniem jest realizacja zadań określonych przez Radę ds. Innowacyjności poprzez wypracowywanie skutecznych zachęt dla przedsiębiorców przeznaczających środki na działania proinnowacyjne, koncentrację polityki proinnowacyjnej na obszarach o największej spodziewanej efektywności oraz usuwanie barier rozwojowych, w szczególności w obszarze działalności gospodarczej. Ponadto Zespół wypracowuje kluczowe inicjatywy w zakresie działalności innowacyjnej, jakie są podejmowane przez rząd.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Przewodniczący – sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
 2. Członkowie:

a) po jednym przedstawicielu w randze sekretarza lub podsekretarza stanu wyznaczonym przez:

 • Ministra Cyfryzacji,
 • Ministra Edukacji Narodowej,
 • Ministra Energii,
 • Ministra Finansów,
 • Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 • Ministra Infrastruktury,
 • Ministra Inwestycji i Rozwoju,
 • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Ministra Obrony Narodowej,
 • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Ministra Spraw Zagranicznych,
 • Ministra Środowiska,
 • Ministra Zdrowia,

b) sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

3) sekretarz – pracownik Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,

Dyrektor: Jan Filip Staniłko

tel. (22) 262 95 31

faks (22) 262 89 21

E-mail: sekretariatDIN@mpit.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Innowacyjności (M.P. 2016 poz. 64 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.01.2019 11:49
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 06.03.2019 15:25
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Patrycja Jędrzejewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Międzyresortowy Zespół ds. Innowacyjności 1.0 28.01.2019 11:49 Piotr Kozłowski Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Międzyresortowy Zespół ds. Innowacyjności 1.1 06.03.2019 15:24 Piotr Kozłowski Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP