Nabór na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w Spółce H. CEGIELSKI - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

Rada Nadzorcza spółki H. CEGIELSKI - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych.

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. osobiście w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 w Kancelarii Ogólnej w godz.
8.00 - 15.00 lub za pośrednictwem poczty na adres Spółki: 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229. W każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jego wpływu do siedziby Spółki.

Zgłoszenia kandydatów powinny zostać doręczone do Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
ds. operacyjnych  w spółce H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.”

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w Załączniku.

docx Ogłoszenie na stanowisko Wiceprezesa ds.operacyjnych

0.03MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.07.2019 10:01
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 11.07.2019 10:01
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nabór na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych w Spółce H. CEGIELSKI - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu 1.0 11.07.2019 10:01 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP