Nadzór nad spółkami Skarbu Państwa

Temat kontroli:

Nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

Ocena kontrolowanej działalności

Reprezentanci Skarbu Państwa skutecznie realizowali nadzór właścicielski w spółkach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa Państwa oraz ochrony jego interesów gospodarczych lub realizujących misję publiczną. W wyniku reformy sfery wykonywania uprawnień właścicielskich – nadzór nad spółkami realizującymi istotny interes publiczny został przekazany ministrom właściwym dla odpowiednich działów administracji rządowej lub pełnomocnikom.
Reforma sfery wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa nie doprowadziła do pełnego ujednolicenia nadzoru, ponieważ nie objęła wszystkich spółek z udziałem Skarbu Państwa. Nie rozwiązano problemu posiadania przez Skarb Państwa tzw. udziałów resztówkowych, tj. takich, które nie zapewniają żadnego wpływu na decyzje organów spółek.


Wnioski pokontrolne

Nie sformułowano wniosków pokontrolnych skierowanych do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Załączniki:

Informacja NIK o wynikach kontroli

 

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/17/017/

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.01.2019 10:04
Osoba publikująca: Martyna Krawczonek
Zmodyfikowano: 18.06.2019 14:41
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Joanna Puchalska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa 1.0 07.01.2019 10:04 Joanna Puchalska Martyna Krawczonek
Nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa 1.1 18.06.2019 14:41 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Martyna Krawczonek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP