Organizacja szkolenia wyjazdowego "Obsługa sprzętu fotograficznego i wideo, wykorzystanie fotografii i krótkich materiałów filmowych w realizacji działań w social media"

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia pt: "Obsługa sprzętu fotograficznego i video, wykorzystanie fotografii i krótkich materiałów filmowych w realizacji działań social media", zwanego dalej „szkoleniem” dla maksymalnie 14 pracowników Departamentu Komunikacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zwanych dalej „uczestnikami szkolenia”, w tym zapewnienie noclegu, wyżywienia, sali szkoleniowej/konferencyjnej i transportu.

Sposób przekazania dokumentów

Oferty, zawierające komplet dokumentów zgodnie z SOPZ, należy przesyłać w wersji elektronicznej do 24 czerwca 2019 r. do godziny 23:59;
na adres e-mail: Monika.Przadka@mpit.gov.pl z tematem wiadomości „Oferta na przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia dla Departamentu Komunikacji”.

Terminy

Termin wykonywania – 11-12 lipca 2019 roku.

W ofercie proszę wskazać termin obowiązywania przesłanej oferty. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Osoba do kontaktu

Monika Prządka, Departament Komunikacji, nr. tel. 22 2629254, adres e-mail: Monika.Przadka@mpit.gov.pl

[Aktualizacja 18.06.2019] Ujednolicenie w SOPZ - liczba uczestników szkolenia może zmniejszyć się maksymalnie o 5 uczestników szkolenia. 

doc dk_szkolenie_wyjazdowe_sopz_11-1207_aktualizacja

0.11MB

xls dk_szkolenie_wyjazdowe_zał_1_formularz_ofertowy_11-12.07

0.04MB

xls DK_szkolenie_wyjazdowe_Załącznik_2_do_OPZ_Wykaz_usług_11-1207

0.03MB

xls dk_szkolenie_wyjazdowe_załącznik_3_do_opz_wykaz_trenerów_11-1207

0.05MB

doc dk_wzór_umowy_o_organizację_szkolenia_11-1207

0.1MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.06.2019 12:53
Osoba publikująca: Monika Prządka
Zmodyfikowano: 18.06.2019 16:16
Osoba modyfikująca: Monika Prządka
Wytwarzający/ Odpowiadający: Monika Prządka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Organizacja szkolenia wyjazdowego "Obsługa sprzętu fotograficznego i wideo, wykorzystanie fotografii i krótkich materiałów filmowych w realizacji działań w social media" 1.0 18.06.2019 12:53 Monika Prządka Monika Prządka
Organizacja szkolenia wyjazdowego "Obsługa sprzętu fotograficznego i wideo, wykorzystanie fotografii i krótkich materiałów filmowych w realizacji działań w social media" 1.1 18.06.2019 13:27 Monika Prządka Monika Prządka
Organizacja szkolenia wyjazdowego "Obsługa sprzętu fotograficznego i wideo, wykorzystanie fotografii i krótkich materiałów filmowych w realizacji działań w social media" 1.2 18.06.2019 16:15 Monika Prządka Monika Prządka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP