Rada Programowa Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

O Radzie

Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw gospodarki.

Rada Programowa jest to forum wymiany informacji oraz wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie problematyki azbestowej przez przedstawicieli urzędów marszałkowskich, resortów, ośrodków naukowych, organów kontroli i organizacji pozarządowych.

Rada programowa funkcjonuje od 2002 r. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się cyklicznie dwa razy w roku. Rada Programowa jest bezpośrednim wsparciem dla Głównego Koordynatora Programu powołanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

W skład Rady wchodzą:

Katarzyna Kitajewska - Naczelnik Wydziału Higieny Środowiska w Głównym Inspektoracie Sanitarnym - Przewodnicząca Rady

Przedstawiciele urzędów marszałkowskich, resortów, ośrodków naukowych, organów kontroli i organizacji pozarządowych delegowani przez Ministra w randze pracownika merytorycznego z właściwego Departamentu.

Obecnie jest mniej przedstawicieli – wspólny przedstawiciel resortu rozwoju regionalnego i budownictwa oraz resort obrony narodowej zrezygnował z uczestnictwa w Radzie.

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Rady zapewnia Departament Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,

Dyrektor Dorota Cabańska

tel. (22) 262 92 40

E-mail: sekretariatDGN@mpit.gov.pl

Podstawa prawna:

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032” ustanowionego przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. oraz Uchwałą Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r.

pdf Uchwała RM Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r.

0.02MB

pdf Uchwała RM Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r.

0.02MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.01.2019 12:01
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 02.04.2019 08:40
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Rada Programowa Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 1.0 28.01.2019 12:01 Piotr Kozłowski Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Rada Programowa Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 1.1 02.04.2019 08:40 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP