Rozeznania rynku1

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi ogłoszeniami.

Rozeznania rynku sprzed 7 stycznia 2019 r. zamieszczone są w naszym archiwalnym Biuletynie Informacji Publicznej.

Article List

Warszawa i okolice
,
22.05.2019

Organizacja, aranżacja i obsługa posiedzenia Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 22-24 maja 2019 r.

15.03.2019

Sukcesywna dostawa artykułów malarskich

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę artykułów malarskich w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy.
13.03.2019

Szacowanie wartości kampanii w Internecie

11.03.2019

Wykonanie usługi kontrolnej w zakresie poprawności realizacji projektu w ramach umowy na powierzenie grantu poddziałanie 2.4.1 POIR 2014-2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi kontrolnej w zakresie poprawności realizacji projektu w ramach umowy na powierzenie grantu - poddziałanie 2.4.1 POIR, 2014-2020. 
08.03.2019

Organizacja szkolenia wyjazdowego "Windykacja należności wynikających z umów cywilno-prawnych" w dniach 16-17 maja 2019 r. – termin składania ofert 18 marca godz. 12:00

08.03.2019

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę artykułów biurowych w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r.
05.03.2019

Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie kampanii informacyjnej w Internecie

05.03.2019

Rozeznanie rynku: Wykonanie usługi kontrolnej w zakresie poprawności realizacji projektu

Przedmiotem niniejszego rozeznania rynku jest oszacowanie wartości zamówienia dotyczącego wykonania usługi kontrolnej w zakresie poprawności realizacji projektu w ramach umowy na powierzenie grantu - poddziałanie 2.4.1 POIR, 2014-2020.
Warszawa
,
04.03.2019

Szacowanie kosztów analizy zasobów, aktywnosci i osiągnięć jednostek naukowych w Poslce w dziedzinie tworzenia i rozwoju technologii

Warszawa
,
27.02.2019

Organizacja Komitetu Sterującego Platformy S3 na rzecz modernizacji przemysłu w dniach 13-14 czerwca 2019 r. w Warszawie

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.01.2019 07:53
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 12.02.2019 16:16
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Rozeznania rynku 1.0 07.01.2019 07:53 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Rozeznania rynku 1.1 01.02.2019 11:35 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Rozeznania rynku 1.2 12.02.2019 16:16 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP