Rozeznania rynku1

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi ogłoszeniami.

Rozeznania rynku sprzed 7 stycznia 2019 r. zamieszczone są w naszym archiwalnym Biuletynie Informacji Publicznej.

Article List

12.07.2019

Świadczenie usługi zaufania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zaufania polegającej na znakowaniu czasem maksymalnie 6 milionów dokumentów elektronicznych w systemie teleinformatycznym CEIDG oraz wydanie certyfikatu niekwalifikowanego na potrzeby realizacji usługi znakowania czasem.
28.06.2019

Porządkowanie, archiwizacja i brakowanie dokumentacji.

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert na porządkowanie, archiwizację i brakowanie dokumentacji wytworzonej w zlikwidowanych ministerstwach i placówkach zagranicznych w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
28.06.2019

Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie.

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert. Kod CPV: 60000000-8 Biuro Administracyjne zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.
27.06.2019

Studium wykonalności dla projektu ZONE w ramach POPC

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert na wykonanie Studium Wykonalności wraz z harmonogramem dla projektu pn. „Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji” planowanego do realizacji przez MPiT w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.
24.06.2019

Wykonanie sekcyjnego sterowania oświetleniem

Biuro Administracyjne zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie sekcyjnego sterowania oświetleniem w sali konferencyjnej zlokalizowanej w obiekcie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.
18.06.2019

Organizacja szkolenia wyjazdowego "Obsługa sprzętu fotograficznego i wideo, wykorzystanie fotografii i krótkich materiałów filmowych w realizacji działań w social media"

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia pt: "Obsługa sprzętu fotograficznego i video, wykorzystanie fotografii i krótkich materiałów filmowych w realizacji działań social media", zwanego dalej „szkoleniem” dla maksymalnie 14 pracowników Departamentu Komunikacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zwanych dalej „uczestnikami szkolenia”, w tym zapewnienie noclegu, wyżywienia, sali szkoleniowej/konferencyjnej i transportu.
17.06.2019

Opracowanie dokumentacji projektowej budynku MPiT w Waszyngtonie

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zlokalizowanego przy 1503 21 St. N.W, Waszyngton, DC 20036, USA.
17.06.2019

[Anulowane] Studium wykonalności dla projektu ZONE

UWAGA - zapytanie anulowane w dniu 25 czerwca 2019 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert na wykonanie Studium Wykonalności wraz z harmonogramem dla projektu pn. „Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji” planowanego do realizacji przez MPiT w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.
MPiT
,
14.06.2019

Składanie ofert w zakresie świadczenia usług zarządzania projektem pn. „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym”

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Innowacji, z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, zaprasza do składania ofert w zakresie świadczenie usługi zarządzania projektem pn. „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym”.
13.06.2019

Seminarium dla Ośrodków Innowacji dotyczące założeń nowego systemu akredytacji MPiT

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Innowacji, z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa uprzejmie prosi o przesyłanie ofert dot. zamówienia na przeprowadzenie dwudniowego seminarium w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, mającego na celu przedstawienie oraz przeprowadzenie dyskusji nt. założeń nowego systemu akredytacji MPiT oraz nowych instrumentów wsparcia dla potencjalnych Ośrodków Innowacji.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.01.2019 07:53
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 12.02.2019 16:16
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Rozeznania rynku 1.0 07.01.2019 07:53 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Rozeznania rynku 1.1 01.02.2019 11:35 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Rozeznania rynku 1.2 12.02.2019 16:16 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP