Rozeznania rynku1

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi ogłoszeniami.

Rozeznania rynku sprzed 7 stycznia 2019 r. zamieszczone są w naszym archiwalnym Biuletynie Informacji Publicznej.

Article List

21.05.2019

Organizacja i przeprowadzenie 2-dniowego warsztatu wyjazdowego pt.: „Budowanie i zarządzanie zespołem" - szacowanie ceny

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Innowacji, z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, zaprasza do składania ofert na wykonanie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia 2-dniowych wyjazdowych warsztatów pt.: „Budowanie i zarządzanie zespołem” dla pracowników Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Warsztaty organizowane są dla maksymalnie 55 pracowników Zamawiającego, zwanymi dalej „uczestnikami warsztatów”.
09.05.2019

Świadczenie usługi udostępnienia komponentu (oprogramowania) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego

UWAGA: zmiana Opisu Przedmiotu Zamówienia i zmiana terminu składania oferty! Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi udostępnienia komponentu (oprogramowania) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego po stronie klienta na potrzeby systemu teleinformatycznego CEIDG, systemu CEIDG DataStore i serwisu (systemu) Biznes.gov.pl.
09.05.2019

Organizacja szkolenia wyjazdowego "Obsługa sprzętu fotograficznego i wideo, wykorzystanie fotografii i krótkich materiałów filmowych w realizacji działań w social media"

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia pt: "Obsługa sprzętu fotograficznego i video, wykorzystanie fotografii i krótkich materiałów filmowych w realizacji działań social media",  zwanego dalej „szkoleniem” dla maksymalnie 13 pracowników Departamentu Komunikacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zwanych dalej „uczestnikami szkolenia”,  w tym zapewnienie noclegu, wyżywienia, sali szkoleniowej/konferencyjnej i transportu.
08.05.2019

Usługi utrzymania i wsparcia oraz usługi rozwoju dla Systemu centralnej ewidencji informacji o przedsiębiorcach i projektach

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się z uprzejmą prośbą o przesyłanie w ramach procedury rozeznania rynku ofert dotyczących świadczenia na rzecz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii usług utrzymania i wsparcia oraz usług rozwoju dla Systemu centralnej ewidencji informacji o przedsiębiorcach i projektach którego właścicielem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
06.05.2019

Badanie potrzeb klastrów w Polsce w oparciu o kwestionariusz ankiety oraz opracowanie wyników z przeprowadzonego badania

24.04.2019

Realizacja kampanii informacyjnej w Internecie

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w Internecie.
23.04.2019

[Anulowane] Realizacja kampanii informacyjnej w Internecie

Uwaga - zapytanie anulowane w dniu 24.04.2019 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w Internecie.
17.04.2019

Wykonanie projektu graficznego, składu i druku materiałów informacyjnych

17.04.2019

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu CCTV W

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu CCTV w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie.
17.04.2019

Świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.01.2019 07:53
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 12.02.2019 16:16
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Rozeznania rynku 1.0 07.01.2019 07:53 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Rozeznania rynku 1.1 01.02.2019 11:35 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Rozeznania rynku 1.2 12.02.2019 16:16 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP