Świadczenie usługi zaufania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zaufania polegającej na znakowaniu czasem maksymalnie 6 milionów dokumentów elektronicznych w systemie teleinformatycznym CEIDG oraz wydanie certyfikatu niekwalifikowanego na potrzeby realizacji usługi znakowania czasem.

Sposób przekazania dokumentów:

Oferty zawierające komplet dokumentów zgodnie z treścią pliku ZAPYTANIE_OFERTOWE_znakowanie_czasem_2019.pdf należy przesłać do 18 lipca 2019 r., do godziny 16:00 na adres: bartosz.zelazny@mpit.gov.pl 
wpisując w temacie e-maila: „[CEIDG]Świadczenie usługi zaufania"

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

Osoba do kontaktu:

Bartosz Żelazny, adres e-mail: bartosz.zelazny@mpit.gov.pl

pdf Zapytanie ofertowe

0.21MB

pdf Wymagania do zapytania ofertowego

0.35MB

docx Formularz ofertowy

0.04MB

pdf Istotne postanowienia umowy

0.29MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.07.2019 10:37
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 12.07.2019 10:37
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Marta Śliżewska-Turek
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Świadczenie usługi zaufania 1.0 12.07.2019 10:37 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP