Sytuacja gospodarcza Polski

Raporty roczne, opracowania i analizy dotyczące kształtowania się sytuacji gospodarczej w Polsce.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne 

Zestawienie podstawowych wskaźników makroekonomicznych odzwierciedlających wyniki gospodarcze Polski. Zestawienie zawiera również prognozy dotyczące kształtowania się PKB, produkcji przemysłowej i budowlanej, inflacji, bezrobocia oraz handlu zagranicznego.

 

pdf dag_podstawowe_wskazniki_makroekonomiczne_01_2018

0.42MB

pdf dag_main_macroeconomic_indicators_01_2018

0.38MB

pdf dag_podstawowe_wskazniki_makroekonomiczne_02_2018

0.5MB

pdf dag_main_macroeconomic_indicators_02_2018

0.43MB

pdf dag_podstawowe_wskazniki_makroekonomiczne_03_2018

0.5MB

pdf dag_main_macroeconomic_indicators_03_2018

0.48MB

pdf dag_podstawowe_wskazniki_makroekonomiczne_4_2018

0.5MB

pdf dag_main_macroeconomic_indicators_04_2018

0.5MB

pdf dag_podstawowe_wskazniki_makroekonomiczne_5_2018

0.51MB

pdf dag_main_macroeconomic_indicators_05_2018

0.51MB

pdf dag_podstawowe_wskazniki_makroekonomiczne_6_2018

0.51MB

pdf dag_main_macroeconomic_indicators_06_2018

0.51MB

pdf dag_podstawowe_wskazniki_makroekonomiczne_7_2018

0.51MB

pdf dag_main_macroeconomic_indicators_07_2018

0.49MB

pdf dag_podstawowe_wskazniki_makroekonomiczne_8_2018

0.38MB

pdf dag_main_macroeconomic_indicators_08_2018

0.37MB

pdf dag_podstawowe_wskazniki_makroekonomiczne_9_2018

0.38MB

pdf dag_main_macroeconomic_indicators_09_2018

0.39MB

pdf dag_podstawowe_wskazniki_makroekonomiczne_10_2018

0.4MB

pdf dag_main_macroeconomic_indicators_10_2018

0.4MB

pdf dag_podstawowe_wskazniki_makroekonomiczne_11_2018

0.51MB

pdf dag_main_macroeconomic_indicators_11_2018

0.49MB

pdf dag_podstawowe_wskazniki_makroekonomiczne_12_2018_2

0.51MB

pdf dag_main_macroeconomic_indicators_12_2018_2

0.49MB

pdf dag_podstawowe_wskazniki_makroekonomiczne_01_2019

0.51MB

pdf dag_main_macroeconomic_indicators_01_2019

0.49MB

pdf dag_podstawowe_wskazniki_makroekonomiczne_02_2019

0.39MB

pdf dag_main_macroeconomic_indicators_02_2019

0.38MB

pdf dag_podstawowe_wskazniki_makroekonomiczne_03_2019

0.39MB

pdf dag_main_macroeconomic_indicators_03_2019

0.38MB

pdf dag_podstawowe_wskazniki_makroekonomiczne_04_2019

0.51MB

pdf dag_main_macroeconomic_indicators_4_2019

0.49MB

Polska gospodarka w zarysie

Poniższa prezentacja to zestawienie podstawowych wskaźników makroekonomicznych, odzwierciedlających w pigułce wyniki gospodarcze Polski od lat 2000. W poniższym opracowaniu znaleźć można roczny wzrost PKB począwszy od wejścia Polski do UE wraz z prognozami na najbliższe lata takich instytucji jak: OECD, MFW, Bank Światowy i Komisja Europejska. Prezentowany jest również wzrost produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-montażowej z prognozą MPiT oraz zmiana cen dóbr i usług konsumpcyjnych wraz ze zmianami cen w głównych kategoriach jak żywność i napoje bezalkoholowe, odzież i obuwie oraz transport.

Prezentacja zawiera także ostatnie wyniki dotyczące inwestycji i struktury inwestycji krajowych, a także stan należności z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce wraz ze wskazaniem największych zagranicznych inwestorów. W opracowaniu można także znaleźć wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego Polski, w tym prognozy MPiT ze wskazaniem największych partnerów eksportowych i importowych w ostatnim roku. Opracowanie zawiera także podstawowe dane z rynku pracy – stopę bezrobocia rejestrowanego i zatrudnienie wg BAEL.

pdf dag_sytuacja_gospodarcza_polski_24_05_2019

0.67MB

pdf dag_the_economic_situation_of_poland_24_05_2019

0.56MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.01.2019 16:25
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 25.06.2019 11:15
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska