Szczyt Bałkanów Zachodnich

Na niebieskim tle słowo

Już tylko dwa tygodnie dzielą nas od Szczytu Bałkanów Zachodnich, który odbędzie się w dniach 3-5 lipca 2019 r. W Poznaniu spotkają się szefowie rządów i ministrowie z kilkunastu państw Unii Europejskiej oraz państw bałkańskich, w tym minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Szczyt odbywa się w trakcie polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim. Priorytety naszego przewodnictwa to: gospodarka, wzajemne powiązania, społeczeństwo obywatelskie i bezpieczeństwo.

Wydarzenie organizowane jest przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

AKREDYTACJE można uzyskać przez system akredytacji online do 20 czerwca br. do godz. 23:00. Po tym terminie akredytacje nie będą przyjmowane.

Więcej informacji i formularz akredytacyjny na stronie MSZ

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.06.2019 16:06
Osoba publikująca: Aleksandra Serkowska
Zmodyfikowano: 17.06.2019 13:13
Osoba modyfikująca: Maciej Chojnowski