Zamówienia publiczne

Wszystkie informacje dotyczące zamówień publicznych wszczętych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w 2018 roku znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MPiT.