Zespół do Spraw Negocjacji Wielostronnych w ramach WTO

Organ pomocniczy Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji Wielostronnych w ramach WTO

W skład Zespołu wchodzą:

  1. Przewodniczący - Podsekretarz Stanu odpowiedzialny za dział gospodarka;
  2. Przedstawiciele innych resortów w randze podsekretarzy stanu lub mianowani przez nich przedstawiciele

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,

Dyrektor Ł. Porażyński

tel. (22) 262 9270

E-mail: sekretariatDHM@mpit.gov.pl

Uwagi:

Zespół został powołany jako organ pomocniczy Pełnomocnika Rządu ds. Negocjacji Wielostronnych w Ramach WTO. W związku z zawieszeniem negocjacji w ramach WTO funkcja Pełnomocnika została zniesiona (Rozporządzenie RM z dnia 31.08.2018 - Dz. Ust. poz. 1873 z dnia 1.10.2018 r.). Tym samym istnienie Zespołu straciło rację bytu. 

DHM MPiT przygotowuje Rozporządzenie o likwidacji Zespołu.

Podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2015 r. (Dz. U. Ministra Gospodarki 2015 poz. 7 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.01.2019 11:43
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 28.01.2019 11:44
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Zespół ds. Negocjacji Wielostronnych w ramach WTO 1.0 28.01.2019 11:43 Piotr Kozłowski Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP