W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Bezpieczna praca sezonowa - MRPiT w ramach sieci EURES rozpoczęło kampanię informacyjną dla pracowników sezonowych w UE

19.07.2021

Promowanie wśród pracowników sezonowych szukających pracy na terenie UE wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz wskazywania źródeł sprawdzonych informacji nt. praw pracowniczych udzielanych pracownikom sezonowym np. w ramach sieci EURES - to główne cele uruchomionej dzisiaj (19 lipca) polskiej kampanii dla pracowników sezonowych w UE.

Prawa przez cały rok - kampania informacyjna dla pracowników sezonowych w UE

Chcemy, aby dzięki prowadzonym w trakcie kampanii działaniom pracownicy wiedzieli, jakie przysługują im prawa i obowiązki, aby mogli podjąć bezpieczną pracę sezonową w krajach Unii Europejskiej

– mówi Sekretarz Stanu Iwona Michałek.

Każdego roku ok 850 tys. obywateli Unii Europejskiej podejmuje pracę sezonową w innym państwie członkowskim. Pracownicy sezonowi zatrudnieni za granicą mają dostęp do szerokiego zestawu praw, ale biorąc pod uwagę tymczasowy charakter ich pracy spowodowany pandemią COVID-19, są bardziej narażeni na niepewne warunki życia i pracy.

O kampanii

Polska kampania skierowana jest do pracowników sezonowych zatrudnionych w UE głównie w branży rolno – spożywczej oraz w miarę możliwości do innych branż charakteryzujących się sezonowością podejmowania pracy za granicą.

Poprzez kampanię chcemy przekazać pracownikom sezonowym, że mają oni prawo do sprawiedliwych warunków pracy, gdy pracują w innym kraju oraz że mogą zwrócić się do różnych instytucji, sieci unijnych czy partnerów społecznych o pomoc, informacje i oferty pracy sezonowej w UE.

Kampania informacyjna sieci EURES będzie prowadzona do końca października br.

Więcej informacji o kampanii.

Celem kampanii w Polsce jest:

  • promowanie wśród pracowników sezonowych szukających pracy na terenie UE wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
  • dostarczanie informacji z zakresu poszukiwania bezpiecznej pracy sezonowej w państwach członkowskich UE oraz
  • zachęcenie do skorzystania z usług sieci EURES jako źródła bezpiecznej pracy oraz przydatnych informacji z zakresu warunków pracy w państwach członkowskich UE.

Kampania na terenie Polski realizowana jest przez Europejską Sieć Służb Zatrudnienia – EURES, która jest jedną z głównych sieci wspierających mobilność pracowników na unijnym rynku pracy. W ramach EURES działania informacyjne prowadzi Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wraz z wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy.

W ramach kampanii polska sieć EURES uruchomiła działania skierowane do osób zainteresowanych pracą sezonową tj. spotkania informacyjne, warsztaty, prelekcje, webinaria on-line. Działania te będą polegały na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą w państwach członkowskich UE – praktyczne informacje skierowane do pracowników sezonowych oraz aktualne informacje na temat wydarzeń, które odbywać się będą w ramach kampanii w Polsce.

Aby podnieść świadomość pracowników sezonowych i zatrudniających ich pracodawców na temat istniejących praw, obowiązków i usług doradczych, Europejski Urząd ds. Pracy we współpracy z Komisją Europejską, państwami członkowskimi, sieciami unijnymi działającymi w zakresie swobodnego przepływu pracowników oraz partnerami społecznymi 15 czerwca br. rozpoczął kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE.