W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o rozpoczęciu 59. edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa

28.04.2021

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczął kolejny nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa.

Najważniejsze informacje

Nagrody są przyznawane corocznie, przy czym w każdej z dziedzin może być przyznana jedna nagroda, w formie statuetki oraz trzy wyróżnienia, w formie dyplomów.

Przedmiotem Konkursu są:

  • projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych lub ich zespołów, w szczególności z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych, technologicznych;
  • projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych, w szczególności z zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;
  • projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych.

Przedmiotem Konkursu mogą być tylko te osiągnięcia twórcze, które zostały zrealizowane i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce stworzyli lub współtworzyli projekty stanowiące osiągnięcia twórcze.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz opisu osiągnięcia twórczego do Ministra, za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa
i Geodezji – według wzoru określonego w załączniku do Regulaminu, dostępnego 
w postaci  formularza na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy
i Technologii albo bezpośrednio w Departamencie Architektury, Budownictwa
i Geodezji według wzoru stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 8 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 15 grudnia 2020 r.  zmieniającego Zarządzenie nr 11 Ministra Rozwoju z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinie architektury i budownictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonego osiągnięcia twórczego.

Do wniosku powinny być dołączone:

  • informacje lub prezentacje przedstawiające usytuowanie oraz charakterystykę obiektu budowlanego (wybrane rzuty, przekroje i elewacje);
  • wizualizacje – co najmniej 2 ujęcia oraz dokumentacja fotograficzna zrealizowanego obiektu;
  • opinie użytkownika w odniesieniu do użytkowania przedmiotu osiągnięcia twórczego;
  • spis załączników.

Terminy

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w wersji polskojęzycznej w terminie do
30 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu do ministerstwa) na adres:


Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

- z dopiskiem na kopercie „Konkurs o Nagrodę Ministra - Wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa”

lub

w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę kontaktować się z Patrycją Sidor,
tel. 22 522 51 43, e-mail: Patrycja.Sidor@mrpit.gov.pl.

Pełną treść Zarządzenia określającego zasady i warunki uczestnictwa w konkursie znajdą Państwo, klikając w link.

Materiały

Formularz zgłoszeniowy wybitne osiągnięcia
Formularz​_zgłoszeniowy​_wybitne​_osiągnięcia.pdf 0.45MB