W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Tarcza branżowa

Pomoc z tzw. antykryzysowej tarczy branżowej: zwolnienie z ZUS, dodatkowe świadczenie postojowe, dotacja w wysokości 5 tys. zł, zniesienie opłaty targowej.

Grafika przedstawia trzey tarcze z wpisanymi ikonkami: formularz, ręka z monetami, dłonie chroniące grupę osób. Napis na górze: Tarcza branżowa, na dole: Liczą się konkrety

Tarcza branżowa – na czym polega

Tarcza branżowa to pakiet pomocowy dla przedsiębiorców najbardziej obecnie dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii COVID-19. Pomoc przewiduje:

 • zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r.,
 • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe,
 • dotację do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców,
 • zawieszenie opłaty targowej w 2021 r.

Tarcza branżowa – dla kogo

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy m.in. z branż:

 • gastronomicznej,
 • rozrywkowej (estradowej, filmowej),
 • targowej,
 • fotograficznej,
 • weselnej,
 • dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja),

W sumie pomoc obejmie przedsiębiorców posiadających jako przeważający jeden z 25 różnych kodów PKD.

Tarcza branżowa – szczegóły pomocy

 • Zwolnienie z płacenia składek ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Aby otrzymać pomoc, trzeba będzie wykazać, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. Trzeba będzie również prowadzić na dzień 30 września 2020 r. jako przeważający jeden z określonych rodzajów działalności (PKD) oraz być zgłoszonym do 30 czerwca jako płatnik składek.
 • Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – wyniesie 2 080,00 zł, tj. 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 r. Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40% przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r. Będzie przyznane osobom, które na dzień 30 września 2020 r. jako przeważający prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności. Konieczne będzie załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, tj. oświadczenia o rodzaju przeważającej działalności oraz oświadczenia o spadku przychodów.
 • Dotacja do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł pod warunkiem, że przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Dotacja będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia. Aby skorzystać z dotacji, trzeba będzie prowadzić na dzień 30 września 2020 r. jako przeważającą jedną z określonych rodzajów działalności oraz nie mieć na dzień 30 września 2020 r. zawieszonej działalności gospodarczej.
 • Zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na targowiskach zostają zwolnieni z opłaty targowej w 2021 r., natomiast gminy osiągające z tytułu opłaty targowej przychody powyżej 10 tys. zł otrzymają rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Będzie ona przyznana z góry za cały rok, do 31 marca 2021 r.

Tarcza branżowa – koszty pomocy

Szacuje się, że tarcza branżowa pomoże ok. 200 tys. firm. Na jej realizację trafi ponad 1,8 mld zł.

Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. obejmie ok. 173 tys. płatników składki, co pozwoli im zaoszczędzić łącznie prawie 530 mln zł.

Koszty świadczenia postojowego wyniosą ok. 305 mln zł i obejmą ok. 146 tys. płatników.

Z dotacji będzie mogło skorzystać ok. 173 tys. przedsiębiorców w łącznej wysokości ok. 865 mln zł .

Na zwolnieniu z opłaty targowej w 2021 r. przedsiębiorcy zaoszczędzą łącznie kwotę ponad 130 mln złotych.

Tarcza branżowa – od kiedy

Wnioski o otrzymanie świadczenia postojowego lub dotacji będzie można składać do 30 czerwca 2021 r. Jeżeli okaże się, że przedsiębiorca opłacił już składki ZUS za listopad 2020 r., będzie mógł ubiegać się o zwrot.

Tarcza branżowa jest obecnie w trakcie prac w Sejmie.