W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Weź udział w konsultacjach europejskich

Konsultacje publiczne prowadzone przez Komisję Europejską

W konsultacjach publicznych prowadzonych przez Komisję Europejską (KE) można wypowiedzieć się na temat zakresu nowych inicjatyw i obowiązujących przepisów, przedstawionych w nich priorytetów i wartości dodanej działań na szczeblu UE w danej dziedzinie.

Partnerzy publiczni mogą wyrazić swoją opinię na każdym etapie prac legislacyjnych i po ich zakończeniu:

  • Pierwsza koncepcja – plany działania i wstępna ocena skutków regulacji. Komisja przekazuje wstępne pomysły i zarys planowanych strategii oraz przepisów. Partnerzy publiczni mają 4 tygodnie na przedstawienie uwag.
  • Główne konsultacje publiczne – przed przekazaniem projektu do Parlamentu Europejskiego i Rady UE Komisja przygotowuje ankietę do wypełnienia. Partnerzy publiczni mają 12 tygodni na przedstawienie uwag.
  • Wnioski ustawodawcze przedłożone do rozpatrzenia przez Parlament i Radę – zgłoszone opinie Komisja przekazuje do Parlamentu i Rady. Partnerzy publiczni mają 8 tygodni na przedstawienie uwag.
  • Projekty aktów delegowanych i wykonawczych - KE konsultuje również wprowadzanie aktualizacji lub zasad wdrożenia przepisów aktów prawnych przyjętych przez Parlament i Radę (przepisy techniczne i aktualizacje). Partnerzy publiczni mają 4 tygodnie na przedstawienie uwag.
  • Oceny i kontrole sprawności (tzw. fitness check) przepisów obowiązujących - KE przeprowadza ewaluacje i kontrole funkcjonowania przepisów w różnych obszarach, w wyniku których publikuje plany działania i wstępne oceny skutków podobnie jak przy pierwszej koncepcji. Partnerzy publiczni mają 4 tygodnie na przedstawienie uwag.
  • Obciążenia administracyjne w obowiązujących przepisach – KE zachęca aby proponować zmiany w prawie UE w celu uproszczenia przepisów i ograniczenia wynikających z nich barier administracyjnych. Partnerzy publiczni mogą zgłaszać uwagi na bieżąco. Zobacz również poniżej informacje o Platformie REFIT.

Jak to działa?   Kliknij, aby obejrzeć wideo

Kto i w jaki sposób może wziąć udział w konsultacjach publicznych w Unii Europejskiej?

Opinie w konsultacjach mogą wyrażać zarówno różnorodne organizacje, jak i osoby fizyczne.
Komisja prowadzi własny portal internetowy w całości poświęcony konsultacjom. Aby wziąć udział w konsultacjach, trzeba zarejestrować się i zalogować w systemie EU login. Uwagi można również przesłać z konta w mediach społecznościowych.

Komisja publikuje zgłoszone opinie pod warunkiem, że są zgodne z zasadami zamieszczania opinii. Zgłaszający może wybrać, czy chce, aby opinia była opublikowana z jego nazwiskiem (nazwą organizacji), czy anonimowo. Ankiety wypełnione w ramach głównych konsultacji nie są publikowane. KE przedstawia informację zbiorczą z tych ankiet w uzasadnieniu projektu.

Organizacje i osoby zaangażowane w lobbing są proszone o zarejestrowanie się w Rejestrze służącym przejrzystości w UE.

Komisja stara się jak najwięcej informacji publikować we wszystkich językach UE. Kwestionariusze konsultacji publicznych dotyczące nowych inicjatyw wymienionych w rocznym programie prac Komisji zazwyczaj są dostępne w 23 językach. Pozostałe kwestionariusze są dostępne przynajmniej w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Uwagi i opinie można przesłać w dowolnym języku UE.

Kto i w jaki sposób może zgłosić propozycję redukcji obciążeń administracyjnych w obowiązującym prawie UE?

Propozycję można zgłaszać na stronie „Zmniejsz formalności” („Lighten the Load”).

Aby zgłosić propozycję, trzeba zarejestrować się i zalogować w systemie EU login. Komisja publikuje zgłoszone opinie pod warunkiem, że są zgodne z zasadami zamieszczania opinii. Zgłaszający może wybrać, czy chce, aby opinia była opublikowana z jego nazwiskiem (nazwą organizacji), czy anonimowo.

Wszystkie zgłoszone dotychczas propozycje można znaleźć na głównej stronie „Zmniejsz formalności”.

Propozycje są analizowane przez Platformę REFIT, która ma prawo formułować w tym zakresie zalecenia dla Komisji.

Platforma REFIT składa się z grupy partnerów publicznych oraz grupy rządowej (przedstawiciele państw członkowskich – Polskę reprezentuje przedstawiciel MPiT).

Platforma przygotowuje opinię składającą się z opinii grupy partnerów publicznych i grupy rządowej na temat możliwości realizacji zgłoszonych wniosków oraz rekomenduje Komisji odpowiednie działania.

Komisja co roku w swoim raporcie REFIT Scoreboard (dokument towarzyszący rocznym legislacyjnym planom KE) odnosi się do rekomendacji Platformy w zakresie zgłoszonych uwag i przygotowuje inicjatywy legislacyjne mające ograniczyć obciążenia regulacyjne.

Szczegółowe informacje na temat działań KE podjętych w związku z opiniami Platformy REFIT znajdują się w publikowanych raportach.

Platforma REFIT nie uwzględnia propozycji, które dotyczą:

  • projektów aktów prawnych w trakcie procedury legislacyjnej,
  • aktów prawnych UE, które weszły w życie mniej niż dwa lata temu,
  • planowanych lub trwających konsultacji z partnerami społecznymi.