W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057) minister przyjmuje, w drodze zarządzenia roczny lub wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

Aktualnie dla działów administracji rządowej:

  • „gospodarka”
  • „turystyka”
  • „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”,

obowiązuje przyjęty przez Ministra Rozwoju Zarządzeniem Nr 26 z dnia 1 października 2020 r. „Program Współpracy Ministra Rozwoju z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami na lata 2020 – 2022”. Zarządzenie zostało zamieszczone poniżej.

Ponadto zgodnie z art. 5b ust. 3 ww. ustawy organ administracji rządowej, nie później niż do 30 kwietnia każdego roku ogłasza sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Sprawozdanie Ministra Rozwoju z realizacji w 2019 r. ww. programu współpracy b. Ministra Przedsiębiorczości z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami na lata 2019–2020 ”Partnerstwo w sferze realizacji zadań publicznych" zostało zamieszczone poniżej.

Współpraca Ministra Rozwoju (a wcześniej Ministra Przedsiębiorczości i Technologii) z organizacjami pozarządowymi pozwala na zaangażowanie społeczeństwa w realizację zadań publicznych oraz na otwartość Ministerstwa na opinie i potrzeby obywateli. Organizacje pozarządowe mogą nawiązać bezpośrednią współpracę z poszczególnymi departamentami i biurami Ministerstwa w celu realizacji wspólnych projektów, wymiany doświadczeń lub poszukiwania źródeł finansowania.

Materiały

DNP​_Zarządzenie MR program współpracy MR z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami na lata 2020-2022
Zarządzenie​_MR​_program​_współpracy​_MR​_z​_organizacjami​_pozarządowymi​_i​_innymi​_interesariuszami​_na​_lata​_2020-2022.pdf 1.26MB
Zarządzenie MPiT Partnerstwo w sferze realizacji zadań publicznych
dnp​_Zarządzenie​_MPiT​_Partnerstwo​_w​_sferze​_realizacji​_zadań​_publicznychpdf​_DzU20190509.pdf 1.18MB
Sprawozdanie Ministra Rozwoju z realizacji w 2019 r. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
DNP​_Sprawozdanie​_Ministra​_Rozwoju​_z​_realizacji​_w​_2019​_r​_Programu​_współpracy​_z​_organizacjami​_pozarządowymi.pdf 0.25MB
Sprawozdanie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z realizacji w 2018 r. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
dnp​_Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Programu​_współpracy​_​_partnerskiej​_MPiT​_z​_interesariuszami​_za​_2018​_r​_20190424.pdf 0.24MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.04.2019 14:47 Martyna Krawczonek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Małachowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 5.0 06.10.2020 13:26 Agata Kubel-Grabau
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 4.0 06.10.2020 13:25 Agata Kubel-Grabau
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3.0 06.10.2020 11:51 Agata Kubel-Grabau
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2.0 28.04.2020 08:21 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1.1 09.05.2019 11:12 Martyna Krawczonek
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1.0 29.04.2019 14:47 Martyna Krawczonek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP