W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych związanej z budynkami

Przepisami ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw wdrożono do krajowego porządku prawnego art. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Wdrożone przepisy przyczyniają się do rozwoju elektromobilności poprzez:

  • zapewnienie rozwoju infrastruktury niezbędnej do ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce,
  • wprowadzenie nowych wymagań dotyczących budynków, a w szczególności instalowania punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych lub wstępnego wyposażania parkingów w odpowiednią infrastrukturę kanałową - kanałów na przewody i kable elektryczne.

Zapisy w niniejszym zakresie zostały wprowadzone w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 875), zwanej  „ustawą” oraz w ustawie  z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 r. poz. 2269), zwanej „ustawą zmieniającą”.
Podsumowanie wdrożenia przepisów znajduje się w tabeli pn. Wymagania w zakresie rozwoju infrastruktury niezbędnej do ładowania pojazdów elektrycznych.

 

Materiały

Wymagania w zakresie rozwoju infrastruktury niezbędnej do ładowania pojazdów elektrycznych
Wymagania​_w​_zakresie​_rozwoju​_infrastruktury​_niezbędnej​_do​_ładowania​_pojazdów​_elektrycznych.docx 0.01MB
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dot elektromobilności 05.06.2024
Najczęściej​_zadawane​_pytania​_i​_odpowiedzi​_dot​_elektromobilności​_05062024.pdf 0.49MB
{"register":{"columns":[]}}