W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych

Kto prowadzi rejestr

Minister Rozwoju i Technologii, jako minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Cel prowadzenia rejestru

Spełnienie obowiązku określonego w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Zakres informacji zgromadzonych w rejestrze

Do centralnego rejestru wpisuje się osoby:

  • którym nadano uprawnienia zawodowe rzeczoznawców majątkowych na podstawie świadectw nadania tych uprawnień
  • obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którym, na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, na ich wniosek.

Sposób i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrze

Wyciągi z centralnego rejestru, podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz publikacji na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra.

Link do wyciągu z centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych

Gdzie przesłać wniosek o aktualizację danych w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych?

Wniosek o aktualizację danych zawartych w rejestrze wraz z kopiami dokumentów potwierdzających zmianę danych prześlij:

elektronicznie na email: sekretariatDN@mrit.gov.pl

albo

pocztą na adres:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Departament Gospodarki Nieruchomościami
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Jeżeli zmieniło się Twoje nazwisko, dołącz do zgłoszenia fotografię o wymiarach 35x45 mm, żeby otrzymać świadectwo nadania uprawnień zawodowych.

Jeśli utraciłeś oryginał świadectwa nadania uprawnień, zwróć się z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa. Do wniosku dołącz również fotografię o wymiarach 35x45 mm.

Jeśli chcesz otrzymać świadectwo za pośrednictwem poczty, poproś o to w piśmie i wskaż adres wysyłki.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.12.2019 16:03 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Grażyna Staros
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 26.0 10.11.2021 12:19 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 25.0 05.11.2021 11:59 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 24.0 25.03.2021 09:46 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 23.0 24.03.2021 16:13 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 22.0 26.02.2021 15:53 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 21.0 08.02.2021 08:43 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 20.0 27.01.2021 12:40 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 19.0 12.01.2021 13:33 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 18.0 28.12.2020 11:34 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 17.0 07.12.2020 09:20 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 16.0 27.11.2020 12:13 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 15.0 03.11.2020 10:54 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 14.0 20.10.2020 10:11 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 13.0 01.10.2020 16:15 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 12.0 03.09.2020 16:50 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 11.0 04.08.2020 16:11 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 10.0 30.07.2020 08:20 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 9.0 08.07.2020 14:32 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 8.0 09.06.2020 16:39 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 7.0 19.05.2020 16:11 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 6.0 06.05.2020 11:02 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 5.0 03.04.2020 14:29 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 4.0 20.03.2020 14:14 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 3.0 28.02.2020 14:15 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 2.0 12.12.2019 08:49 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 1.0 11.12.2019 16:03 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}