W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komentarz do danych GUS - budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-kwiecień 2020 r.

22.05.2020

22 maja 2020 r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosił wstępne wyniki budownictwa mieszkaniowego w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. W odróżnieniu do danych na koniec marca br., dane na koniec kwietnia potwierdzają, że epidemia COVID-19 dotknęła również sektor mieszkaniowy, chociaż skala spadków nie jest taka wysoka jak w innych sektorach gospodarki (np. w porównaniu z danymi dotyczącymi produkcji sprzedanej przemysłu).

Napis #analizyMR - mieszkalnictwo. W tle zdjęcie bloku mieszkalnego.

W analizowanym okresie oddano do użytkowania 63,2 tys. mieszkań (spadek w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. o 2,8%, w samym kwietniu spadek ten wyniósł 22,4%). Większość mieszkań została wybudowana przez deweloperów (40,4 tys., 70,2% ogółu) oraz przez osoby fizyczne budujące domy jednorodzinne na własne potrzeby (21,8 tys., 34,5%). Spółdzielnie mieszkaniowe oddały do użytkowania 0,5 tys. mieszkań, towarzystwa budownictwa społecznego 0,3 tys. mieszkań, zaś gminy 0,2 tys. mieszkań. 

Wpływ epidemii na budownictwo mieszkaniowe jeszcze bardziej zaznaczył się w danych dotyczących liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. W okresie styczeń-kwiecień 2020 r. rozpoczęto budowę 66,2 tys. mieszkań, czyli o 12,7% mniej niż w tym samym okresie 2019 r. W samym kwietniu spadek wyniósł 37,8%. 

Podobnie wygląda sytuacja jeżeli chodzi o dane dotyczące udzielanych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń z projektem budowlanym. W okresie styczeń-kwiecień 2020 r. wydano pozwolenia (lub zgłoszono do budowy) na 75,9 tys. mieszkań, co stanowi spadek o 5,2% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. W samym kwietniu br. w stosunku do kwietnia 2019 r. zanotowano spadek o 27,8%. Warto zauważyć, że z nowymi inwestycjami wstrzymuje się głównie sektor deweloperski. 

Oceniając wyniki budownictwa mieszkaniowego za kwiecień warto zauważyć, że w tym miesiącu w dużym stopniu wstrzymane zostały prace urzędów wydających pozwolenia na budowę lub decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. Stąd dane za kwiecień nie do końca odzwierciedlają realny wpływ epidemii COVID-19 na sektor budownictwa mieszkaniowego. Jednak w kolejnych miesiącach należy spodziewać się spadków aktywności mieszkaniowej. Wiąże się to zarówno z decyzjami strony podażowej o wstrzymaniu nowych inwestycji wobec niepewnej sytuacji gospodarczej, jak i strony popytowej, wobec niepewności dotyczącej przyszłych dochodów oraz zagrożenia bezrobociem. Dlatego w średnim terminie można się spodziewać spadku efektów budownictwa mieszkaniowego, w szczególności jeżeli chodzi o wydawane pozwolenia na budowę oraz rozpoczynane budowy. W przypadku mieszkań oddawanych do użytkowania spadki powinny być mniejsze, gdyż aktualnie kończone są inwestycje rozpoczynane 2-3 lata przed epidemią.

GUS ogłosił również, że przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni mieszkalnej w budownictwie wielorodzinnym w I kwartale 2020 r. wyniósł 4 567 zł, co oznacza wzrost o 4,1% w stosunku do I kwartału 2019 r. i spadek o 0,7% w stosunku do IV kwartału 2019 r.

{"register":{"columns":[]}}