W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Minister Nowak: 25 lat Polski w OECD to dobry czas dla naszej gospodarki

22.11.2021

Polska 22 listopada 1996 roku została przyjęta do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Był to kamień milowy na drodze przemian systemowych i strukturalnych w polskiej gospodarce po odzyskaniu przez nasz kraj suwerenności. Dzisiaj, dokładnie ćwierć wieku po akcesji, na Giełdzie Papierów Wartościowych odbyła się konferencja poświęcona bilansowi 25-lecia polskiej obecności w OECD oraz roli Organizacji w nowej postpandemicznej rzeczywistości. W wydarzeniu udział wzięli m.in. minister rozwoju i technologii Piotr Nowak, sekretarz generalny OECD Mathias Cormann, a także wiceminister rozwoju i technologii Marek Niedużak.

Minister Nowak podczas Konferencji 25 lat Polski w OECD

W momencie przystępowania do OECD polski PKB per capita stanowił 40% średniej państw OECD, dziś wynosi zaś blisko 70%. Polska w regionie Europy Środkowej stała się motorem wzrostu gospodarczego. W ostatnim 20-leciu Polska osiągnęła największy wzrost udziału w wytwarzaniu unijnego PKB i pozycję lidera w ograniczaniu bezrobocia i zwiększaniu zatrudnienia w przemyśle. Polska gospodarka okazała się odporna na zakłócenia wywołane pandemią. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy na koniec 2021 r. osiągniemy 1. miejsce w UE i 2. na świecie pod względem skali odbudowy rynku pracy w czasie kryzysu COVID-19

OECD była pierwszą instytucją świata zachodniego o charakterze integracyjnym, do której nasz kraj został przyjęty po odzyskaniu suwerenności i przemianach ustrojowych. Przystąpienie do OECD było także jednym z najważniejszych kroków na drodze do polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Fundamentalna zmiana, jaka miała miejsce w polskiej gospodarce, zawdzięcza wiele pracom poprzedzającym akcesję do OECD. Był to czas wprowadzania kluczowych reform, zarówno w sferze polityki ekonomicznej jak i sektorowych polityk publicznych, takich jak edukacja czy zatrudnienie. Pomogło to zbliżyć polską legislację w obszarze m.in. polityki podatkowej, polityki wobec przepływów kapitałowych, sektora bankowo-finansowego, inwestycji zagranicznych, czy ochrony środowiska i polityki ekologicznej do zachodnich standardów. A to w konsekwencji przyspieszyło naszą integrację z Unią Europejską i pomogło Polsce wejść na ścieżkę szybkiego rozwoju

– podkreśla minister Piotr Nowak.

Polska stanowi  inspirujący przykład jak przeprowadzić udaną transformację w stronę gospodarki rynkowej i z powodzeniem  konkurować na globalnych rynkach. Polegamy na doświadczeniu Polski w tym względzie współpracując z krajami z Europy Wschodniej z Ukrainą na czele oraz Euroazji

– podkreśla Mathias Cormann, sekretarz generalny OECD.

Nowy szef OECD zwrócił uwagę również na szybką odbudowę polskiej gospodarki po kryzysie pandemicznym.

Polskie PKB powróciło już do poziomu sprzed pandemii przede wszystkim dzięki skutecznym i uruchomionym przez rząd na czas środkom zaradczym. Polska może też znacząco skorzystać na transformacji cyfrowej. Pandemia zdecydowanie przyspieszyła procesy transformacji cyfrowej w Polsce, które już trwały i już dzisiaj przynoszą polskiej gospodarce  ogromne korzyści

– zaznacza Mathias Cormann.

Polska na forum OECD

Od początków  członkostwa w OECD Polska była nie tylko obserwatorem, ale i aktywnym uczestnikiem podejmowanych działań, które mają na celu dostosowanie Organizacji, jej struktury i funkcjonowania do wyzwań globalnych i zmieniających się oczekiwań państw członkowskich. Obecnie, w rutynowych pracach komitetów i grup roboczych OECD uczestniczy rocznie około 350 ekspertów z Polski.

Jak zauważa w  tym kontekście minister Nowak:

Polska dzisiaj wzbogaca OECD swoją wiedzą i doświadczeniem z głębokiej transformacji gospodarczej i nadrabiania różnic gospodarczych i społecznych. Po III dekadach szybkiej transformacji, chcemy położyć nacisk na jakość gospodarki, wzrost realnych dochodów i dostępność usług publicznych. Dlatego polski Krajowy Plan Odbudowy  oraz rządowy  program Polski Ład zostały przygotowane z myślą o zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w następnych dekadach

– podkreśla minister rozwoju i technologii.

Z kolei wiceszef resortu rozwoju i technologii Marek Niedużak dodaje:

Trwały i odporny na wstrząsy model wzrostu - niewykluczający, zielony, cyfrowy - to sposób na wyjście gospodarki z pandemii. Doświadczenie i potencjał  OECD może pomóc w zdefiniowaniu takiej drogi rozwoju.

W ubiegłym miesiącu Polska wraz z 135 krajami wydała wspólne oświadczenie o kontynuowaniu współpracy nad wzmocnieniem międzynarodowego systemu podatkowego. Deklaracja jest podstawą do stworzenia regulacji prawnych dotyczących opodatkowania cyfrowych gigantów i wprowadzenia globalnego podatku minimalnego. Jest to kolejny krok w walce z rajami podatkowymi, w której Polska aktywnie uczestniczy.

Polska jest także aktywnym uczestnikiem współpracy OECD z krajami regionu oraz darczyńcą Programu Regionalnego Konkurencyjność Eurazji.  Natomiast we wrześniu tego roku Polska i Litwa wystąpiły z inicjatywą utworzenia biura OECD w Kijowie w celu wspierania wdrażania standardów OECD w krajach Partnerstwa Wschodniego.

 

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}