W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Premier Jarosław Gowin: Realizujemy wiele działań, które wspierają naszych wynalazców, innowatorów, naukowców i przedsiębiorców

28.04.2021

Zdolność do skutecznego wprowadzania innowacji na rynek jest i będzie kluczowym wyznacznikiem globalnej konkurencyjności w nadchodzących latach i dekadach. Przygotowany w naszym resorcie Plan Dla Pracy i Rozwoju i projekt Strefa Pomysłodawcy wzmocni polską kreatywność i umiejętność tworzenia konkurencyjnych rozwiązań - powiedział wicepremier Jarosław Gowin podczas konferencji prasowej online, poświęconej wsparciu dla polskich innowatorów, zorganizowanej razem z prezes Urzędu Patentowego RP Edytą Demby-Siwek.

Wicepremier Jarosław Gowin oraz prezes Urzędu Patentowego RP Edyta Demby-Siwek na wspólnej konferencji prasowej.

Wybuch pandemii stanowił wielkie wyzwanie dla światowej gospodarki oraz codziennego życia ludzi. Już dzisiaj wiadomo, że będzie miał też daleko idące konsekwencje, wykraczające poza rozprzestrzenianie się choroby. Stał się siłą napędową kreatywności i innowacji. Świadczy o tym choćby wzrost liczby zgłoszeń patentowych w Polsce. Genialny pomysł, kreatywna myśl lub nowa technologia zaprojektowana przez jedną osobę lub - coraz częściej - przez interdyscyplinarne zespoły, mogą poruszyć świat i przyspieszyć jego rozwój, a przede wszystkim wzmocnić konkurencyjność gospodarki. Jestem przekonany, że także polskiej – mówi wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

I dodaje: - Przed nami wiele wyzwań: społecznych, środowiskowych i gospodarczych, do których musimy się dobrze przygotować. Kierowany przeze mnie resort - jako koordynator polityk: innowacyjnej, technologicznej i przemysłowej- z powodzeniem realizuje szereg działań, które wspierają naszych wynalazców, innowatorów, naukowców i przedsiębiorców. Staramy się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom. Już dzisiajmożemy się pochwalić atrakcyjnymi ulgami podatkowymi na B+R, ulgą IP Box, przyjaznym ekosystemem do prowadzenia działalności innowacyjnej, integracją instytutów badawczych, a także wieloma projektami i programami dotyczącymi rozwoju innowacyjnych produktów.

W innowacyjnej gospodarce niezwykle ważne jest zapewnienie efektywnego systemu ochrony własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej. Potwierdzają to dane statystyczne, które pokazują że już 50% światowego handlu związane jest bezpośrednio z własnością intelektualną, a jej ochrona ma istotny wpływ na wzrost dobrobytu każdego państwa. Urząd Patentowy RP jest najważniejszym elementem tego systemu, udziela bowiem ochrony prawnej na wszystkie przedmioty własności przemysłowej, takie jak: wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne. Ochrona ta gwarantuje pewność w obrocie i umożliwia gospodarcze wykorzystanie dóbr niematerialnych przy poszanowaniu praw wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku- mówi prezes Urzędu Patentowego RP Edyta Demby-Siwek.

Plan Dla Pracy i Rozwoju stawia na innowacyjne projekty

W Planie dla Pracy i Rozwoju - w ramach filaru Impuls rozwojowy - zaplanowaliśmy szereg aktywności w zakresie wsparcia innowacyjności polskiej gospodarki:

  • Nowa Polityka Przemysłowa Polski, której efektem ma być rozwój polskiego przemysłu i zwiększenie jego innowacyjności.
  • Polska Strefa Inwestycji- ulga podatkowa na realizację nowej inwestycji na terenie całej Polski dla firm z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług (niezależnie od wielkości firmy).
  • Granty rządowe na inwestycje- wsparcie dla projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Możliwe jest dofinansowanie zarówno dużych inwestycji strategicznych, jak i średniej wielkości projektów innowacyjnych. Premiowane są przedsięwzięcia adaptujące nowoczesne technologie i przewidujące prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.
  • Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki, Brand- upowszechnienie przekazu o wysokiej jakości i innowacyjności polskich marek produktowych z obszarów wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Umacnianie pozytywnego wizerunku Polski i polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych.
  • Program pilotażowy- AI4Youth - wypracowanie i przetestowanie rozwiązań służących kształtowaniu kompetencji z zakresu sztucznej inteligencji (AI) wśród młodzieży szkół średnich oraz promowaniu przedsiębiorczości opartej na sztucznej inteligencji w szkołach średnich.
  • Cosmic Hub - działania dla innowacyjnych przedsiębiorstw które chcą się rozwijać w branży kosmicznej. Mogą one uzyskać wsparcie mentorów i ekspertów z zakresu technologii kosmicznych oraz akceleracji startupów.
  • Przemysł 4.0 - granty dla przedsiębiorstw na projekty dotyczące przygotowania do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, m.in. Big data, Internet rzeczy, roboty przemysłowe.
  • Wsparcie dla startupów (Platformy startowe dla nowych pomysłów)- dofinansowanie na rozwój swojej działalności oraz wejście na rynek z przygotowanym produktem.

Strefa Pomysłodawcy – program dla młodych i kreatywnych

Celem pilotażowego programu Strefa Pomysłodawcy jest wsparcie indywidualnych wynalazców, wizjonerów, innowatorów i osób zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań. Chcemy stworzyć dla nich przyjazną przestrzeń przeznaczoną do eksperymentowania, doświadczania, testowania, pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, a także weryfikacji potencjału komercjalizacyjnego, technologicznego i biznesowego, dla realizowanych pomysłów. Dodatkowym celem programu jest propagowanie zainteresowania nauką, technologią, kreowaniem nowych rozwiązań wśród młodych ludzi, studentów i rodzin z dziećmi. Ma się przyczynić do pobudzania potencjału innowacyjnego polskiego społeczeństwa oraz zachęcać do wymyślania i wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań w praktyce gospodarczej.

W celu zachęcenia wynalazców do rozwoju nowych, innowacyjnych produktów i usług planujemy organizację Wyzwań dla pomysłodawców (tzw. Challenge) w obszarach tematycznych określonych w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, które odpowiadają na aktualne i ważne problemy społeczno-gospodarcze. Wyzwania mogą również dotyczyć prac konstrukcyjnych - np. robotów, maszyn latających. Kreatywne, nieszablonowe podejście pomysłodawców może w istotny sposób przyczynić się do znalezienia sposobu rozwiązania pojawiających się problemów definiowanych przez przedsiębiorstwa lub instytucje publiczne.

Projekt będzie realizowany przez okres od dnia zawarcia umowy powierzenia grantu z Operatorem do 30 czerwca 2023 r., a jego budżet wynosi 5 mln zł. Zgodnie z Regulaminem konkursu „Strefa Pomysłodawcy” operator zostanie wybrany w drodze otwartego konkursu. Nabór został ogłoszony 4 stycznia 2021 r. i zakończył się 5 marca 2021 r. Zgłoszono do niego 12 aplikacji, wszystkie zostały już skierowane do ceny merytorycznej. Ocena aplikacji zakończy się do 14 maja 2021 r. W drugiej połowie maja zostanie podpisana umowa z operatorem projektu.

{"register":{"columns":[]}}