W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych

Kto prowadzi rejestr

Minister Rozwoju, jako minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Cel prowadzenia rejestru

Spełnienie obowiązku określonego w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Zakres informacji zgromadzonych w rejestrze

Do centralnego rejestru wpisuje się osoby:

  • którym nadano uprawnienia zawodowe rzeczoznawców majątkowych na podstawie świadectw nadania tych uprawnień
  • obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którym, na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej uznano kwalifikacje do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, na ich wniosek.

Sposób i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrze

Wyciągi z centralnego rejestru, podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz publikacji na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra.

Link do wyciągu z centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych

W związku z pracami technicznymi wyciąg z centralnego rejestru rzeczoznawców majatkowych dostępny jest ponizej w tabeli excel

stan na dzień 4 sierpnia 2020 r., liczba rekordów: 7663

Gdzie przesłać wniosek o aktualizację danych w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych?

Wniosek o aktualizację danych zawartych w rejestrze wraz z kopiami dokumentów potwierdzających zmianę danych prześlij:

elektronicznie na email: sekretariatDN@mr.gov.pl

albo

pocztą na adres:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Gospodarki Nieruchomościami
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Jeżeli zmieniło się Twoje nazwisko, dołącz do zgłoszenia fotografię o wymiarach 35x45 mm, żeby otrzymać świadectwo nadania uprawnień zawodowych.

Jeśli utraciłeś oryginał świadectwa nadania uprawnień, zwróć się z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa. Do wniosku dołącz również fotografię o wymiarach 35x45 mm.

Jeśli chcesz otrzymać świadectwo za pośrednictwem poczty, poproś o to w piśmie i wskaż adres wysyłki.

Materiały

wyciąg z Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych stan na dzień 4 sierpnia 2020 r.
wyciąg​_z​_CRRzM​_stan​_na​_dzień​_4​_sierpnia​_2020.xlsx 0.62MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.12.2019 16:03 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Grażyna Staros
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 11.0 04.08.2020 16:11 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 10.0 30.07.2020 08:20 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 9.0 08.07.2020 14:32 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 8.0 09.06.2020 16:39 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 7.0 19.05.2020 16:11 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 6.0 06.05.2020 11:02 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 5.0 03.04.2020 14:29 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 4.0 20.03.2020 14:14 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 3.0 28.02.2020 14:15 Agata Kubel-Grabau
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 2.0 12.12.2019 08:49 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych 1.0 11.12.2019 16:03 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP