W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Cyfryzacja procesu budowlanego - ankieta nt. wzorów dokumentów BIM

16.06.2020

Architekt przy biurku. Projektuje z użyciem laptopa.

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w ankiecie, której celem są konsultacje merytoryczne wzorów dokumentów BIM opracowywanych w ramach projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego” realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z PWC i wspieranego przez Komisję Europejską.

W ramach zadania projektowego dotyczącego opracowania wzorów dokumentów BIM, powstaną dwa typy opracowań:

  • Szablony dokumentów BIM, których nadrzędnym celem jest wsparcie realizacji publicznych projektów pilotażowych w budownictwie mieszkaniowym z wykorzystaniem metodyki BIM. Zadaniem zespołu projektowego jest jednocześnie wypracowanie uniwersalnych wzorów dokumentów dla użytku sektora budownictwa kubaturowego publicznego i prywatnego;
  • Dokumenty stanowiące omówienie zawartości ww. szablonów zawierające uwagi i rekomendacje mające na celu ułatwienie przedstawicielom rynku budowlanego korzystania z nich w ramach realizacji ww. projektów.

Opracowanie to będzie stanowiło kompleksowy zestaw wzorów dokumentów BIM, który zostanie udostępniony branży za pośrednictwem strony Ministerstwa Rozwoju.

Wypełnienie ankiety zajmie około 25 minut, zaś wszystkie odpowiedzi pozostaną anonimowe.

Uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie ankiety do 19 czerwca.

Liczymy na Państwa wkład merytoryczny, który pomoże zapewnić temu opracowaniu możliwie jak największy poziom dopasowania do potrzeb i możliwości rynku.

Wszelkie pytania dotyczące ankiety prosimy kierować na adresy pracowników Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji: maciej.thel@mr.gov.pl oraz jaroslaw.sosnowski@mr.gov.pl 

Materiały

Link do ankiety
Załącznik 0 - Zarządzanie inwestycją budowlaną w metodyce BIM – propozycja szablonów dokumentów BIM” – dokument opisujący przyjęte założenia oraz najważniejsze informacje niezbędne dla prawidłowej interpretacji zapisów szablonów)
BIM​_PL​_d4c​_Dokument​_przewodni​_2020​_06​_10.pdf 1.12MB
Załącznik 1 „Leksykon BIM” – słownik pojęć związanych z BIM, użytych w szablonach dokumentów BIM (niniejszy dokument);
BIM​_PL​_d4c​_Zal​_1​_Leksykon​_BIM.pdf 0.15MB
Załącznik 2 „Omówienie szablonu Wymagań BIM” – dokument zawierający omówienie treści przedstawionych w „Szablonie Wymagań BIM” oraz wskazówki dotyczące jego uzupełnienia
BIM​_PL​_d4c​_Zal​_2​_Omow​_szabl​_wym​_BIM.pdf 1.65MB
Załącznik 3 „Szablon Wymagań BIM” – wzór „Wymagań BIM” zawierający uniwersalne zapisy tego dokumentu
BIM​_PL​_d4c​_Zal​_3Szablon​_Wym​_BIM.pdf 0.45MB
Załącznik 4 „Omówienie szablonu Planu BIM” – dokument zawierający omówienie treści przedstawionych „Szablonie Planu BIM” oraz wskazówki dotyczące jego uzupełnienia
BIM​_PL​_d4c​_Zal​_4​_Omow​_szabl​_Planu​_BIM.pdf 1.43MB
Załącznik 5 „Szablon Planu BIM” – wzór „Planu BIM” zawierający uniwersalne zapisy tego dokumentu
BIM​_PL​_d4c​_Zal​_5​_Szablon​_Planu​_BIM.pdf 0.53MB
Załącznik 6„Szablon tabeli produkcji i dostaw modeli” – wzór „Tabeli produkcji i dostaw modeli”
BIM​_PL​_d4c​_Zal​_6​_Szablon​_tabeli​_prod.pdf 0.09MB
Załącznik 7„Aneks BIM” – wzór aneksu BIM do umów o roboty budowlane
BIM​_PL​_d4c​_Zal​_7​_Aneks​_BIM​_2020​_06​_10.pdf 0.37MB