W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor: Jan Pawelec

Zastępca dyrektora: Tomasz Salomon

Zastępca dyrektora: Aleksander Siemaszko

tel. +48 22 411 92 70, 22 411 92 74

faks +48 22 411 91 36

e-mail: sekretariatDHM@mpit.gov.pl

 

Zadania Departamentu

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej odpowiada za:

 • organizację i koordynację współpracy gospodarczej z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem polityki eksportowej, w tym za sprawy dwustronnych umów o współpracy gospodarczej i umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji;
 • wspieranie działalności polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych w zakresie eksportu i inwestycji zagranicznych, w tym poprzez współpracę z Departamentem Rozwoju Inwestycji w realizacji projektów pozakonkursowych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR);
 • planowanie, koordynację i realizację działań promujących polski eksport, w tym przygotowanie i realizację udziału Rzeczypospolitej Polskiej w wystawach EXPO;
 • współpracę w zakresie realizacji polityki eksportowej z: Polskim Funduszem Rozwoju S.A., Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.;
 • uczestnictwo w kształtowaniu i realizację zadań w zakresie zasad wymiany handlowej z krajami trzecimi, w tym w ramach polityki handlowej UE i Światowej Organizacji Handlu (WTO);
 •  prowadzenie spraw z zakresu współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi i pomocowymi, w szczególności z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), międzynarodowymi organizacjami surowcowymi i Konferencją Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD), w tym promowanie udziału polskich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych ogłaszanych przez organizacje międzynarodowe;
 • prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego nad zespołem Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy WTO oraz zespołami Ministra przy OECD i UNIDO;
 • koordynację merytoryczną przygotowania zagranicznych podróży służbowych członków kierownictwa Ministerstwa i oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa w zakresie spraw będących we właściwości Departamentu;
 • prowadzenie spraw wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie problematyki offsetowej, w tym monitorowanie zawartych umów offsetowych i przygotowywanie projektów aneksów do tych umów oraz obsługę Komitetu do spraw Umów Offsetowych;
 • realizację zadań związanych z prowadzeniem polityki gospodarczo-obronnej, w tym wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w UE, NATO oraz krajowych strategii i programów rozwoju sektora obronnego;
 • opiniowanie wniosków dotyczących konsulatów honorowych.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.04.2019 12:49 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sandra Baniak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej 6.0 19.05.2020 16:10 Agata Kubel-Grabau
Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej 5.0 26.02.2020 10:45 Agata Kubel-Grabau
Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej 4.0 23.01.2020 13:13 Agata Kubel-Grabau
Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej 3.0 16.12.2019 08:24 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej 2.0 09.08.2019 09:53 Bartosz Wysocki
Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej 1.3 16.07.2019 12:21 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej 1.2 27.05.2019 12:57 Agata Żołnacz-Okoń
Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej 1.1 10.04.2019 10:46 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej 1.0 09.04.2019 12:49 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP