W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Crawler zbierający informacje o ofertach sprzedaży kotłów niespełniających norm emisyjnych

04.06.2019

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na dostawę systemu i oprogramowania do badania w sposób zautomatyzowany zawartości witryn internetowych pod kątem zamieszczania na nich ofert sprzedaży kotłów niespełniających norm emisyjnych.

Przedmiot zamówienia

 1. Dedykowany system i oprogramowania ma zbierać, przetwarzać oraz prezentować informacje na temat stron internetowych (np. portale aukcyjne), za pośrednictwem których oferowane są kotły niespełniające norm emisyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe wraz ze wskazaniem przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu kotły niezgodne z przepisami prawa.
   
 2. Oprogramowanie (tzw. crawler), w sposób zautomatyzowany, ma zbierać informacje na temat stron internetowych, w szczególności
  • monitorować zawartość wskazanych stron internetowych pod kątem zamieszczania na nich ofert lub ogłoszeń o kotłach,
  • badać zawartość wskazanych stron internetowych pod kątem zamieszczania na nich ofert lub ogłoszeń o kotłach niespełniających norm emisyjnych,
  • zbierać, przetwarzać i prezentować informacje, o których mowa w lit. a-b.
    
 3. Oprogramowanie ma przeprowadzać weryfikację polegającą na:
  • wyszukiwaniu kluczowych sformułowań - lista słów/kluczowych sformułowań zostanie przygotowana we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz ekspertami  podczas co najmniej dwóch spotkań, które odbędą się z Wykonawcą w Ministerstwie
  • analizie opisu i cech kotłów przy wykorzystywaniu Machine Learningu - w tym celu Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania zbioru co najmniej 500 ofert z różnych serwisów aukcyjnych, które zostaną przedstawione, omówione oraz oznaczone jako prawidłowe/ nieprawidłowe podczas wyżej wspomnianych spotkań z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz ekspertami.
    
 4. Oprogramowanie ma monitorować aktualizacje pojawiające się na stronach internetowych w zakresie, o którym mowa powyżej.
   
 5. Oprogramowanie ma umożliwiać:
  • wskazywanie przez Zamawiającego słów kluczowych poszukiwanych przez crawlera w treści stron internetowych w trakcie i po wykonaniu usługi przez Wykonawcę,
  • wybór sposobu raportowania informacji pozyskanych przez crawlera, w tym samodzielne definiowanie zakresu i układu raportów z możliwością jego eksportu do plików popularnych formatów danych (*.xls, *,csv),
  • stały monitoring Internetu,
  • monitorowanie witryn internetowych tj. Allegro.pl, OLX, sprzedajemy.pl, Gumtree,
  • dostęp dla kilku grup użytkowników o różnych uprawnieniach i odmiennym dostępie funkcjonalnym, w tym możliwość ograniczania dostępu do danych wybranemu użytkowników,
  • informowanie administratorów stron internetowych o nieprawidłowościach dotyczących kotłów pojawiających się na ich stronach.
    
 6. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej jednej fazy testowej systemu i oprogramowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego tj. przedstawieniu co najmniej 1000 ofert zweryfikowanych przez crawler'a wraz z wynikami analizy. W przypadku wykrycia błędów, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia, a następnie przeprowadzenia ponownego testu, o którym mowa powyżej.
   
 7. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania kompletnej dokumentacji projektowej (m.in. dokumentacja techniczna, dokumentacja funkcjonalna, dokumentacja systemowa, dokumentacja eksploatacyjna, dokumentacja użytkowa, dokumentacja kodów źródłowych), protokołów ze wszystkich testów przeprowadzonych przez Wykonawcę oraz wszelkich instrukcji obsługi i utrzymania wytworzonych w ramach zamówienia.

Termin złożenia oferty

Uprzejmie proszę o przesłanie oferty cenowej (cena netto i brutto) oraz terminu wykonania zadania (w dniach od daty podpisania umowy) w terminie do 12 czerwca 2019 r., do godz.: 15:00, na adres e-mail: Edyta.Sztabinska@mpit.gov.pl

Uprzejmie informuję, że przewiduje się, iż szacowana wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 30 tys. euro netto.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający rozpatrzy oferty na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena: 50%
 • Czas realizacji zamówienia: 50%

Zamawiający oceni oferty, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert. Przyjmuje się zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej
--------------------------------------------   x 50 = liczba punktów
Cena brutto oferty badanej

Punkty za kryterium „Czas realizacji zamówienia” zostaną obliczone według wzoru:

Najkrótszy czas realizacji zamówienia
---------------------------------------------------------------   x 50 = liczba punktów
Czas realizacji zamówienia oferty badanej

Końcowy wynik działań zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która uzyska łącznie największą ilość punktów przyznanych według kryteriów.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.06.2019 11:48 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Izabela Drelich-Sikorska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Crawler zbierający informacje o ofertach sprzedaży kotłów niespełniających norm emisyjnych 1.0 04.06.2019 11:48 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP