W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Działania dla klimatu i energii - LIFE EKOMAŁOPOLSKA

Podstawowe dane o projekcie

Ministerstwo Rozwoju jest współbeneficjentem projektu pn. „Technical Assistance for the LIFE IP - Implementation of the Action Plan for Climate and Energy for the Małopolska Region (EKOMALOPOLSKA)", współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej.

Cel projektu

Celem projektu pomocy technicznej jest przygotowanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii oraz pełnego wniosku na realizację projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA.

Partnerzy

Projekt koordynowany jest przez Małopolskę i realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz Europejskim Centrum Czystego Powietrza.

Działania

W ramach pomocy technicznej przewidziano:

  • warsztaty z partnerami przyszłego Projektu zintegrowanego LIFE w celu wypracowania jego szczegółowego zakresu,
  • przegląd obecnie realizowanych projektów międzynarodowych i krajowych w zakresie łagodzenia zmian klimatu,
  • przygotowanie koncepcji transformacji niskoemisyjnej rynku producentów i instalatorów urządzeń grzewczych.

W ramach pomocy technicznej Województwo Małopolskie przygotowuje  pełny wniosek  do Komisji Europejskiej na realizację projektu zintegrowanego Life IP EkoMalopolska, dotyczącego zmian klimatu. Lista niezbędnych działań w tym zakresie zostanie określona  w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii. Celem dokumentu będzie dążenie do osiągnięcia unijnych celów co do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Budżet

Całkowity budżet projektu to 118,4 tys. EUR, z czego 71 tys. EUR (60%) stanowi dofinansowanie ze środków unijnych, pozostała część to wkład własny współbeneficjentów (40%).

Przyszłe działania

Szczegółowy zakres Projektu LIFE IP zostanie przygotowany do marca 2020 roku.  W przypadku pozytywnej decyzji Komisji o finansowaniu pełnego projektu będzie on wdrażany w latach 2021-2030 z całkowitym budżetem na poziomie około 16 mln EUR. Partnerami projektu będą: Województwo Małopolskie (koordynator) Ministerstwo Rozwoju, Akademia Górniczo-Hutnicza, Europejskie Centrum Czystego Powietrza oraz małopolskie powiaty i miasta na prawach powiatu.

Opinia ekspercka

Poniżej zamieszczona została opinia ekspercka, przygotowa w ramach pomocy technicznej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju,   w zakresie stworzenia programu szkoleń i certyfikacji:

  • dla instalatorów niskoemisyjnych urządzeń grzewczych i instalacji OZE dla budynków mieszkalnych (istniejących oraz nowo powstałych),
  • hurtowni instalacyjnych,
  • inspekcji handlowej,
  • inspekcji nadzoru budowlanego,
  • szkół technicznych (kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej).

Materiały

Opinia ekspercka
OPINIA​_EKSPERCKA​_WERSJA​_OST.pdf 3.31MB
Zał. nr 1 do Opinii eksperckiej
ZAŁ​_1​_do​_OP​_WERSJA​_OST.pdf 1.14MB
Zał. nr 2 do Opinii eksperckiej
Załącznik​_2​_do​_OP​_WERSJA​_OST.pdf 0.87MB