W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Zadania

Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (GKUA) jest organem doradczym ministra właściwego do spraw budownictwa,  planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z zarządzeniem nr 38 Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Komisja rozpatruje sprawy z inicjatywy Ministra lub – po uzgodnieniu z Ministrem – na własny wniosek, wyrażając swoje stanowisko w formie pisemnych uchwał.

Członkowie

Przewodniczący - Dr arch. Tomasz Sławiński

Zgodnie z art. 8  ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, minister powołuje i odwołuje przewodniczącego i członków Komisji oraz ustala, w drodze zarządzenia, regulamin określający organizację i tryb jej działania. Warunkiem koniecznym, wynikającym z art. 8 ust. 6 przywołanej ustawy jest, aby organ ten składał się z osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym, związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego. Obecnie Komisja składa się z 19 członków.

Kontakt

Obsługę administracyjno-biurową prac Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zapewnia Departament Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju.

Dyrektor Agnieszka Pakulska

tel. (22) 522 56 00

E-mail: sekretariatDPR@mr.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.02.2020 11:08 Agata Kubel-Grabau
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Justyna Lemiesz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 1.0 26.02.2020 11:08 Agata Kubel-Grabau

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP