W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Handel zagraniczny Polski w grudniu 2019 i w całym roku 2019 (wg wstępnych danych GUS) – komentarz MR

11.02.2020

Polscy przedsiębiorcy podbijają zagraniczne rynki.  Według wstępnych danych GUS w 2019 eksport  zwiększył się o 5,5%, a zeszłoroczny deficyt  handlowy przekształcił się w nadwyżkę na poziomie 1,8 mld euro. 

Po lewej stronie na fioletowym tle napisy eksport import, logo MR i napis #analizyMR, po prawej stronie zdjęcie przedstawiające kontenery
  • Polscy przedsiębiorcy podbijają zagraniczne rynki.
  • Według wstępnych danych GUS w 2019 eksport zwiększył się o 5,5%, a zeszłoroczny deficyt handlowy przekształcił się w nadwyżkę na poziomie 1,8 mld euro.

W grudniu ub.r. tempo wzrostu polskiego eksportu pozytywnie zaskoczyło (wzrost o 6%). W rezultacie w całym 2019 roku polski eksport towarowy wyniósł 235,8 mld euro i był o 5,5% wyższy niż przed rokiem. Po stronie importu, w samym grudniu 2019 r., notowano spadek w wysokości 2,8%, a w skali 2019 r. wzrost o 2,6% (do 234 mld euro).
Wyniki osiągnięte w wymianie handlowej przełożyły się na znaczącą poprawę stanu zrównoważenia obrotów. Deficyt wynoszący w 2018 r. prawie 4,6 mld euro przekształcił się w roku ubiegłym w nadwyżkę na poziomie 1,8 mld euro.

Na podstawie danych wstępnych spodziewamy się, że według danych ostatecznych, publikowanych przez GUS na przełomie lipca i sierpnia br., tempo wzrostu eksportu w 2019 r. będzie wyższe (o ok. 1 pkt. proc.) od pierwotnych szacunków MR i wyniesie 7%. Natomiast wzrost importu powinien być zbliżony do naszych prognoz, tj. ok. 3,5%.

Dobre wyniki polskiego eksportu to m.in. zasługa postawienia przez naszych przedsiębiorców na geograficzną dywersyfikację odbiorców. Z kolei na relatywnie wolniejszy wzrost importu miał wpływ m.in. spadek cen ropy i w efekcie zmniejszenie wartości wydatków importowych z tego tytułu.

W polskim handlu zagranicznym od lat dominują rynki UE. W 2019 roku eksport do UE  rósł nieco wolniej niż ogółem – o 4,4%, do 188,1 mld euro. Do Niemiec, gdzie trafia ok. 35% całej naszej sprzedaży do UE, eksport wzrósł o 3,1%, do 65 mld euro. Wolniej niż przeciętnie zwiększył się także eksport na rynki takich naszych ważniejszych partnerów jak Czechy (o 1,1%), Wielka Brytania (o 1,3%), Niderlandy (2,7%). Z drugiej strony, odnotowano dynamiczny wzrost sprzedaży do Francji (10,4%), Węgier (9,3%) i Rumunii (11,6%). Szybciej niż przeciętnie wzrósł także eksport do Włoch (4,9%), Szwecji (5,7%) oraz na Słowację (6,1%).

W tym czasie import z krajów unijnych zwiększył się zaledwie o 0,7%, do 135,1 mld euro. Przełożyło się to na poprawę salda obrotów – nadwyżka wymiany wzrosła aż o ok. 7 mld euro, do 53 mld euro.

Dynamicznie w 2019 r. wzrósł eksport towarów na pozunijne rynki rozwinięte – o 10,5%, do 16,1 mld euro. W tej grupie pod względem tempa wzrostu wyróżniał się eksport do Stanów Zjednoczonych (10,1%), Szwajcarii (10,1%), Kanady (19,5%), Japonii (18,2%), RPA (12,7%) i Australii (14,3%). Nieznacznie szybsze tempo po stronie importu z tych rynków (o 11%, do ok. 18,2 mld euro) przełożyło się na pogłębienie deficytu wymiany o ok. 265 mln euro, do poziomu ponad 2 mld euro.

W 2019 r. korzystnie zmieniła się sytuacja w obrotach towarowych z krajami WNP, gdzie eksport zwiększył się o 11,9% (do ok. 15,2 mld euro), oznacza to ponad dwukrotnie szybszy wzrost niż ogółem. Z kolei po stronie importu z tych rynków odnotowano spadek o 9% (do poziomu ok. 19,8 mld euro). W rezultacie deficyt w handlu z WNP zmniejszył się o blisko 3,6 mld euro, do ok. 4,6 mld euro.

W największym stopniu wpłynęła na to redukcja deficytu w handlu z Rosją (o 2,5 mld euro) w wyniku spadku importu z tego rynku o 11,2% przy jednoczesnym wzroście eksportu o 9,9%. Dynamicznie rósł także eksport polskich towarów na pozostałe rynki tej grupy, w tym na Ukrainę o 11,8%, na Białoruś o 19%, do Kazachstanu o 21,2%.

Szybciej niż przeciętnie zwiększył się także eksport do pozostałych rynków słabiej rozwiniętych (innych niż WNP) – o 8,1%, do ok. 16,3 mld euro. Wśród ważniejszych rynków w tej grupie, najbardziej wzrosła sprzedaż do Chin (o 25,3%), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (87,5%), Republiki Korei (prawie o 20%) i Egiptu (58,3%). Jednocześnie nastąpił znaczny spadek eksportu do Turcji – o 23%. Nieco szybciej niż eksport zwiększył się import z tej grupy rynków (o 9,1%, do ok. 60,9 mld euro). Znaczące dysproporcje w wielkości strumieni obrotów z tymi krajami przekładają się na deficyt wymiany, który w 2019 r. wyniósł blisko 45 mld euro i wobec poziomu sprzed roku pogłębił się o ponad 3,8 mld euro. Ponad połowa tego deficytu przypada na handel z Chinami (26,4 mld euro).